🇹🇷 Türkçe

Satış Hesabı Yöneticisi Aday Mülakat Sorusu örneği

Satış Hesabı Yöneticisi Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Satış Hesabı Yöneticisi Mülakat Soruları

Satış Hesabı Yöneticileri , şirket-müşteri ilişkilerini yüksek standartlarda sürdürmek için mükemmel müşteri hizmeti sunar. Müşterileri memnun ederken satış kotalarına ulaşırlar.

Tüm satış rollerinde olduğu gibi , hoş bir tartışmaya öncülük edebilecek ve ürünleriniz/hizmetlerinizle ilgilenen kişileri aramalısınız. Bu kişiler önemli müşterilerle etkileşime girer, bu nedenle profesyonel olan ve şirketinizi en iyi şekilde tasvir eden adayları tercih edin.

Adaylarınızın satış prosedürlerine ve yazılımlarına ne kadar aşina olduğunu keşfetmek için aşağıdaki soruları kullanın. Davranışsal ve durumsal sorular ayrıca, işteki zorluklara nasıl yaklaşacaklarını anlamanıza yardımcı olacaktır (örneğin, müşteri şikayetleri ve sözleşme müzakereleri).

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Potansiyel müşterileri şirketimizi düşünmeye ikna etmek için hangi argümanları kullanırsınız?
 • Size ürünü/hizmeti satın almamak için sürekli bahaneler sunan potansiyel bir müşteriyi takip etmekten ne zaman vazgeçeceksiniz?
 • Potansiyel müşterileri belirlemek için sosyal medyayı kullanır mısınız? Eğer öyleyse, bunu nasıl yapardınız?
 • Birden çok müşterinin aynı anda yaşadığı sorunları çözmeye nasıl öncelik verirsiniz?

Role özel sorular

 • Hangi CRM yazılımını kullandınız? En yararlı bulduğunuz özellikler nelerdir?
 • Başarılı bir soğuk aramada bana yol göster.
 • Bir demo sunumunu etkili yapan nedir?
 • Ürünlerimiz/hizmetlerimiz hakkında ne biliyorsunuz? Bizi rakiplerimizden ayıran nedir?

Davranışsal sorular

 • Memnun olmayan bir müşteriyle ilgilendiğiniz bir zamanı anlatın. Bu durumun üstesinden nasıl geldin.
 • Kapattığınız en zor anlaşma neydi? Engeller nelerdi ve bunları nasıl aştınız?
 • Bir müşteri sözleşmesini başarıyla müzakere ettiğiniz bir zamanı anlatın.
 • Potansiyel bir müşteriden reddedilmeyi nasıl ele alırsınız?
 • Hiç satış kotasına ulaşamadınız mı? Ne yanlış gitti ve deneyimden ne öğrendiniz?

🇬🇧 English

Sales Account Executive interview questions

This Sales Account Executive interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Sales Account Executive Interview Questions

Sales Account Executives provide excellent customer service to maintain company-client relationships at high standards. They achieve sales quotas while keeping clients satisfied.

As with all sales roles, you should look for people who can lead a pleasant discussion and are interested in your products/services. These individuals interact with key clients, so opt for candidates who are professional and portray your company in the best light.

Use the following questions to discover how familiar your candidates are with sales procedures and software. Behavioral and situational questions will also help you understand how they’ll approach challenges on the job (e.g. customers complaints and contract negotiations.)

Operational and Situational questions

 • What arguments would you use to persuade potential clients to consider our company?
 • When would you stop pursuing a prospective client who keeps giving you excuses not to buy the product/service?
 • Would you use social media to identify prospective clients? If so, how would you do it?
 • How would you prioritize fixing problems multiple clients were having at once?

Role-specific questions

 • What CRM software have you used? What features do you find the most helpful?
 • Walk me through a successful cold call.
 • What makes a demo presentation effective?
 • What do you know about our products/services? What differentiates us from our competition?

Behavioral questions

 • Describe a time you dealt with a dissatisfied customer. How did you handle the situation?
 • What was the most difficult deal you closed? What were the obstacles, and how did you overcome them?
 • Tell me about a time you successfully negotiated a customer contract.
 • How do you handle rejection from a potential client?
 • Have you ever failed to reach a sales quota? What went wrong and what did you learn from the experience?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver