🇹🇷 Türkçe

Veri Mimarı Aday Mülakat Sorusu örneği

Veri Mimarı Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Veri Mimarı Mülakat Soruları

Veri Mimarları, şirket bilgilerinin etkin bir şekilde toplanmasını ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için sistemler tasarlar, devreye alır ve bakımını yapar. Hem kullanıcı hem de veritabanı sistem gereksinimlerini analiz eder, veri modelleri oluşturur ve işlevsel çözümler sunar.

İdeal adaylarınız, Veri Bilimi veya ilgili BT dereceleri tarafından edinilmiş sağlam teknik geçmişe sahip olmalıdır. Adayların temel veritabanı yapısı ilkeleri ve istatistiksel analiz araçları hakkındaki bilgilerini test etmek için aşağıdaki görüşme sorularını kullanın. Adayların SQL ve kullandığınız programlama dillerindeki becerilerini daha iyi değerlendirmek için işe alım sürecinize yazılı bir ödev ekleyin.

Mülakatlar, yumuşak becerileri değerlendirmenin de iyi bir yoludur. Veri mimarları, arızaları proaktif olarak çözebilen problem çözücülerdir. Genellikle Veri Analistleriyle çalışırlar , bu nedenle ekip ortamlarında iyi performans gösteren işbirliği becerilerine sahip adaylara odaklanmak en iyisidir.

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Satış sürecimizi tanımlamak için nasıl bir model yaratırsınız? Dağıtılmış bir satış ekibi için hangi farklı unsurları eklersiniz?
 • Üç aylık ve yıllık satış eğilimlerini tahmin etmek için hangi modeli kullanırsınız? Niye ya?
 • Potansiyel iyileştirmeleri belirlemek için mevcut bir veritabanını gözden geçirmeniz gerekseydi, nereden başlardınız?
 • Yeni bir proje için kullanıcı gereksinimlerini nasıl toplarsınız?

Role özel sorular

 • Daha önce hangi veritabanı yazılımını kullandınız?
 • SPSS ve SAS gibi istatistiksel analiz araçlarını kullanarak deneyiminizi açıklayın.
 • Boyutlu model ile üçüncü normal form veri modeli arasındaki fark nedir?
 • Yazılım tasarım kalıpları nelerdir? Hangi desenlere aşinasınız?
 • OLTP ve OLAP arasındaki fark nedir ve her birini nerede kullanıyorsunuz?
 • Kar tanesi şeması nedir?
 • Hangi görselleştirme araçlarını (örneğin Tableau, D3.js ve R) kullandınız?

Davranışsal sorular

 • Karşılaştığınız en zor veritabanı sorunu nedir ve bunu nasıl hallettiniz?
 • Önceki pozisyonlarınızda doğrudan üst düzey yöneticilere model sunma deneyiminiz var mı? Kitlenizin teknik ayrıntıları anlamasını nasıl sağlıyorsunuz?
 • Buluşmalara veya seminerlere katılıyor musunuz? Eğer öyleyse, favorilerinizden birkaçını adlandırın.
 • Şimdiye kadar üzerinde çalıştığınız en başarılı proje nedir? Özel katkınız neydi ve ekibinizle nasıl işbirliği yaptınız?

🇬🇧 English

Data Architect interview questions

This Data Architect interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Data Architect Interview Questions

Data Architects design, deploy and maintain systems to ensure company information is gathered effectively and stored securely. They analyze both user and database system requirements, create data models and provide functional solutions.

Your ideal candidates should have solid technical backgrounds, acquired by Data Science or relevant IT degrees. Use the following interview questions to test candidates on their knowledge of key database structure principles and statistical analysis tools. Include a written assignment in your hiring process to better assess candidates’ skills in SQL and programming languages that you use.

Interviews are a good way to evaluate soft skills, as well. Data architects are problem solvers who can proactively address malfunctions. They usually work with Data Analysts, so it’s best to focus on candidates with collaboration skills who perform well in team environments.

Operational and Situational questions

 • How would you create a model to describe our sales process? What different elements would you add for a distributed sales team?
 • What model would you use to forecast quarterly and annual sales trends? Why?
 • If you had to review an existing database to identify potential improvements, where would you start?
 • How would you gather user requirements for a new project?

Role-specific questions

 • What database software have you previously used?
 • Describe your experience using statistical analysis tools like SPSS and SAS.
 • What’s the difference between a dimensional model and a third normal form data model?
 • What are software design patterns? Which patterns are you familiar with?
 • What is the difference between OLTP and OLAP and where do you use each of them?
 • What is snowflake schema?
 • What visualization tools (e.g. Tableau, D3.js and R) have you used?

Behavioral questions

 • What’s the most difficult database problem you faced, and how did you handle it?
 • Do you have experience presenting models directly to senior managers in your previous positions? How do you ensure your audience understands technical details?
 • Do you join in meetups or seminars? If so, name a few of your favorites.
 • What’s the most successful project you have worked on so far? What was your specific contribution and how did you collaborate with your team?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver