Akenerji
  • Akenerji
    Enerji -  İstanbul Avrupa -  100-500 çalışan
Hakkında

Türkiye’de otoprodüktör grubu statüsünde kurulan ilk elektrik üretim şirketi olan Akenerji, sektördeki 30 yılı aşan deneyimi ile elektrik üretiminin yanı sıra, toptan enerji ticareti konusunda da faaliyet gösteren entegre bir enerji şirketidir.

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ arasındaki güç birliği, 2008 yılının Ekim ayında imzalanan bir anlaşmayla Akenerji’de eşit katılımlı bir stratejik ortaklık halini almıştır. Akenerji, üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yatırımlarına 2005 yılından itibaren ağırlık vermiştir. Kademeli olarak devreye aldığı rüzgar ve hidroelektrik santralleri ile toplamda 320 MW yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim kapasitesini işletmeye almıştır. Temmuz 2014’te devreye giren Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ile toplam 1224 MW kurulu güce ulaşan Akenerji, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık %3’ünü tek başına karşılayabilecek üretim kapasitesine sahiptir.  Türkiye’nin en büyük doğal gaz santrali yatırımlarından biri olan Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, 904 MW kapasitesiyle Akenerji’deki Akkök-CEZ stratejik ortaklığının en önemli projelerinden biridir. 2014 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınan Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, yıllık ortalama 7,4 TWh elektrik üretim kapasitesi ve yüksek verimliliği hedefleyen çevre dostu yaklaşımıyla, Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir  rol oynamaktadır.

Yatırım aşamasında olan ve tamamlandığında yılda ortalama 560 GWh elektrik üretmesi beklenen Kemah Hidroelektrik Santrali ile Akenerji, yenilenebilir kaynaklı portföyünü güçlendirirken, Türkiye’deki enerji üretiminin kayda değer bir bölümünü de tek başına gerçekleştirecektir.

Daha fazla
Sosyal Medya