Satış ekibiyle görüşün | |

TOPTALENT ASSESSMENT®

Değerlendirme testleri ile aday seçme sürecinizi kolaylaştırın ve en iyileri seçin.

Online işe alım testleri ile adaylarınızı kolayca değerlendirin ve en iyi yetenekleri işe alın. İngilizce seviye testi, genel yetenek testi, kişilik testi, excel seviye testi ile aday seçme sürecinizi pratik yönetin.

Toptalent Assessment değerlendirme testleri ile en iyi yetenekleri işe alın!

   Ücretsiz Dene     Demo iste  Kredi satın al

 

Toptalent Assessment Testleri

Değerlendirme testlerimiz en iyi adayları belirler ve işe alım kararlarınızı daha hızlı, daha kolay ve önyargısız almanızı sağlar.

 

En Çok Kullanılan Testler

⭐⭐⭐⭐⭐
İngilizce Seviye Testi

İngilizce testi, adayların İngilizce yeterliliğini CEFR çerçevesinin A1-C2 seviyesinde değerlendirir. Bu test, işte ve günlük yaşamda gerekli dil becerilerini ölçer ve İngilizce iletişim kurabilen çalışanları işe almanızı sağlar.

45 dakika      80 soru

Demo iste   Ücretsiz dene

 

⭐⭐⭐⭐⭐
Genel Yetenek Testi

Bu akıl yürütme testi, adayların sayılarla ilgili genel yeteneklerini ve bunları çok çeşitli uygulamalar için yorumlama becerilerini değerlendirir. Bu test, güçlü sayısal becerilere ve soyut kavrama yeteneğine sahip adayları kolayca belirlemenizi ve işe almanızı sağlar.

45 dakika      52 soru

Demo iste   Ücretsiz dene

 

⭐⭐⭐⭐⭐
Excel Seviye Testi

Bu gelişmiş Excel testi, adayların çok çeşitli Excel özellikleri ve formülleri konusundaki becerilerini değerlendirir. Bu test, Excel kullanarak verileri düzenleyebilen ve iyi kullanabilen yetenekli adayları belirlemenize yardımcı olur.

25 dakika      36 soru

Demo iste   Ücretsiz dene

 

⭐⭐⭐⭐⭐
16 Kişilik Testi

Adayların kişiliği hakkında, güçlü ve zayıf yönleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu kişilik testi, 16 kişilik özelliklerini çok güvenilir bir şekilde ölçer. 16 kişilik teorisi, kişiliği ölçmek için bilimsel olarak en doğrulanmış psikolojik modeldir.

30 dakika      70 soru

Demo iste   Ücretsiz dene

 

Test Havuzu

Kişilik Testleri

Enneagram

Enneagram testi, O. Ichazo ve C. Naranjo'nun öğretilerinde geliştirilen kişilik modelini izler. Model, dokuz farklı kişiliği, temel inançları ve her birinin hareket ettiği dünya görüşünü açıklayan dokuz noktalı bir diyagram üzerinde haritalandırır.

40 dakika      144 soru

 

Beş Faktör (Big 5)

5 faktör kişilik testi, psikolojide kişiliğin beş kapsayıcı boyutunu değerlendiren ampirik temelli bir teori olan Beş Faktör Modeli'ni takip eder: açıklık, vicdanlılık, dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal istikrar.

20 dakika      50 soru

 

Duygusal Zeka (EQ)

Bu test duyguları algılama, anlama, kullanma ve yönetme yeteneğini ölçer. İş dünyasının en çok aranılan zeka türü olan EQ seviyesini ölçerek adaylarınızı işe alın.
 

15 dakika      50 soru

 

Holland Meslek

Bu kariyer testi, hangi işlerin adayın ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun olduğunu size göstermek için bilimsel Holland Code modelini kullanır. Kariyer planlamasına rehberlik edecek 6 ana iş alanını gösterir.

15 dakika      42 soru

 

Resilience (Dayanıklılık)

Psikolog Fribourg ve Barlaug'un çalışmalarına dayanan Kişisel Dayanıklılık Testi, bir kişinin sağlamlığını ve stresli ve tehlikeli durumlarda aklı başında kalabilme yeteneğini ölçer.

15 dakika      32 soru

 

16 Kişilik

Bu kişilik testi, 16 kişilik özelliklerini çok güvenilir bir şekilde ölçer. 16 kişilik teorisi, kişiliği ölçmek için bilimsel olarak en doğrulanmış psikolojik modeldir. 16 Kişilik testi ile adaylarınızın kişiliği, güçlü ve zayıf yönleri hakkında daha fazla bilgi edinin. 

30 dakika      70 soru

 

Genel Yetenek Testleri

Genel Yetenek Testi

Bu akıl yürütme testi, adayların sayılarla ilgili genel yeteneklerini ve bunları çok çeşitli uygulamalar için yorumlama becerilerini değerlendirir. Bu test, güçlü sayısal becerilere sahip adayları kolayca belirlemenize çok yardımcı olacaktır.

40 dakika      45 soru

 

Mühendislik Genel Yetenek

Bu akıl yürütme testi, adayların sayılarla ilgili genel yeteneklerini ve bunları çok çeşitli uygulamalar için yorumlama becerilerini değerlendirir. Bu test, güçlü sayısal becerilere sahip adayları kolayca belirlemenize çok yardımcı olacaktır.

40 dakika      50 soru

Mavi Yaka Genel Yetenek

Bu akıl yürütme testi, adayların sayılarla ilgili genel yeteneklerini ve bunları çok çeşitli uygulamalar için yorumlama becerilerini değerlendirir. Bu test, güçlü sayısal becerilere sahip adayları kolayca belirlemenize çok yardımcı olacaktır.

40 dakika      50 soru

 

IQ

İngilizce testi, bir adayın İngilizce yeterliliğini CEFR çerçevesinin A1-C2 seviyesinde değerlendirir. Bu test, işte ve günlük yaşamda yaygın olarak karşılaşılan konularda İngilizce iletişim kurabilen çalışanları işe almanıza yardımcı olacaktır.

40 dakika      50 soru

 

Microsoft Office Testleri

MS Office (Excel + Word + Ppt)

Bu gelişmiş Office testi, adayların Excel, Word, Powerpoint özellikleri konusundaki becerilerini değerlendirir. Bu test iş hayatında birçok pozisyonda gerkeli olan Excel, Word, Powerpoint iş araçlarını iyi kullanabilen yetenekli adayları belirlemenize yardımcı olur.

40 dakika      50 soru

 

Excel

Bu gelişmiş Excel testi, adayların çok çeşitli Excel özellikleri ve formülleri konusundaki becerilerini değerlendirir. Bu test, Excel kullanarak verileri düzenleyebilen ve iyi kullanabilen yetenekli adayları belirlemenize yardımcı olacaktır.

25 dakika      36 soru

 

Word

Bu Microsoft Word testi, adayların Microsoft Word'ü iş bağlamında kullanma becerilerini değerlendirir. Bu test, Word'de yetkin olan ve işlerini tamamlamak için Microsoft Office paketinin bir parçası olarak kullanabilen adayları işe almanızı sağlar.

40 dakika      50 soru

 

Powerpoint

Bu Microsoft PowerPoint testi, ilgi çekici sunumları şekillendirmek için adayların kavramsal ve yaratıcı becerilerini değerlendirir. Ayrıca, Microsoft Office paketinin bir parçası olarak PowerPoint kullanarak etkili slaytlar oluşturma konusundaki teknik becerilerini test eder.

40 dakika      50 soru

Pozisyona Uygunluk Testleri

Satış Uzmanı

Satış yetenek testi, bir adayın bir şirket adına mal veya hizmet satışını tamamlama becerisinin yanı sıra potansiyel müşterilere ulaşma, müşteri ilişkilerini geliştirme, problem çözme, sayısal bilgileri anlama, akıl yürütme, yazılı iletişim ve verilen bilgilere dayanarak mantıksal çıkarımlar yapma konusunda yeteneğini değerlendirir.

20 dakika      20 soru

 

Dijital Pazarlama Uzmanı

Dijital pazarlama testi, nitelikli dijital pazarlama uzmanlarını işe almak için yapılan bir işe alım testidir. Bu test, Analitik, SEO/SEM, sosyal medya ve Inbound, Affiliate ve E-mail Marketing konularında yetkin ve yetenekli adayları belirler.

25 dakika      36 soru

 

İnsan Kaynakları Uzmanı

Bu İK testi, herhangi bir organizasyondaki bir insan kaynakları profesyoneli için gerekli olan temel yetkinlikleri değerlendirir. Test, en değerli varlığınız olan çalışanlarınızı bulabilecek, geliştirebilecek ve onlara iyi bakabilecek adayları belirlemenize yardımcı olur.

25 dakika      37 soru

 

Muhasebe Uzmanı

Bu Muhasebe testi, bir adayın finansal işlemleri ilgili hesap defterlerine kaydetme yeteneğini değerlendirir. Bu işe alım testi, finansal bilgileri yorumlayabilen ve iletebilen muhasebe uzmanlarını işe almanıza yardımcı olacaktır.

40 dakika      50 soru

 

Çağrı Merkezi Temsilcisi

Çağrı merkezi değerlendirmesi, zorlu bir müşteri hizmetleri ortamını yönetebilecek potansiyele sahip ve işe hazır olan adayları belirlemenizi sağlar. Çağrı merkezi testi, adaylarınızın hattaki müşterilerle açık bir şekilde iletişim kurmak ve sorunlarını çözmek için yeterli becerilere sahip olup olmadıklarını değerlendirir.

20 dakika      28 soru

 

 

Perakende Satış Temsilcisi

Bu Perakende Satış testi, bir adayın bir satış ortamında müşterilerle bağlantı kurma becerisini değerlendirir. Bu değerlendirme testi, güçlü ilişkiler kurabilen, sepeti büyütebilen ve müşterileri elde tutmayı destekleyen satış danışmanlarını işe almanıza yardımcı olacaktır.

25 dakika      30 soru

 

Hizmet Personeli

Hizmet personeli değerlendirme testi, restoran, otel, hastane gibi hizmet işletmelerinde görev alacak personelin, her gün karşılaşacağı durumlarla ne kadar başa çıkabileceğini, tutumunu ve operasyonu yürütebilme becerilerini ölçer.  

40 dakika      50 soru

 

Pazarlama Uzmanı

Pazarlama için yetenek testi, adayların yetenek ve becerilerinin pazarlama rolü için beceri gereksinimleriyle eşleşip eşleşmediğini belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca, işverenlerin bu tür pozisyonlarda başarılı olmak için doğru kişilik özelliklerine sahip adayları belirlemesine olanak tanır.

40 dakika      50 soru

Sosyal Medya Uzmanı

Bu Sosyal Medya Yönetimi testi, adayların temel sosyal medya yönetimi uygulamalarındaki becerilerini ve sosyal medya kanallarında marka erişimini optimize etmek için bilgilerini uygulama becerilerini değerlendirir.

40 dakika      50 soru

Müşteri İlişkileri Uzmanı

Bu müşteri ilişkileri testi, bir adayın müşterilerle ilişki geliştirme, teklif hazırlama, teklif sunma, anlaşma yapma gibi yeteneklerini değerlendirir. Bu test, en iyi hizmeti sunmak için müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen adayları belirlemenize yardımcı olur.

15 dakika      20 soru

 

Yazılım ve Teknoloji Testleri

.Net Developer

Bu .NET testi, bir adayın .NET çerçevesine ilişkin teknik bilgisini ve hem Windows hem de web için uygulama oluşturma becerisini değerlendirir. Bu test, .NET çerçevesi konusunda bilgili geliştiricilerini belirlemenize yardımcı olur.

40 dakika      50 soru

Çok yakında

 

Sistem Uzmanı

Bu Siber Güvenlik testi, adayların siber güvenlikle ilgili teknik bilgilerini ve uç nokta, ağ ve web güvenliği gibi önemli kilit alanları kavrama becerilerini değerlendirir. Bu test, çeşitli siber güvenlik rolleri için uzmanları belirlemenize yardımcı olur.

40 dakika      50 soru

Çok yakında

 

Siber Güvenlik

Bu Siber Güvenlik testi, adayların siber güvenlikle ilgili teknik bilgilerini ve uç nokta, ağ ve web güvenliği gibi önemli kilit alanları kavrama becerilerini değerlendirir. Bu test, çeşitli siber güvenlik rolleri için uzmanları belirlemenize yardımcı olur.

40 dakika      50 soru

Çok yakında

 

Yazılım Mühendisi (Software Engineer)

Bu yazılım mühendisi testi, adayların yazılım mühendisliğinin temel ilkeleri ve konuları hakkındaki bilgilerini değerlendirir. Test, olası en iyi çözümü bulmak için "yazılım mühendisi düşüncesini" kullanarak sorunlara yaklaşabilecek adayları belirlemenize yardımcı olur.

40 dakika      50 soru

Çok yakında

 

Mavi Yaka Testleri

Kurye

Kurye testi, bir adayın müşteri sorunlarına uygun bir şekilde yanıt verme yeteneğini değerlendirir. Bu test, en iyi hizmeti sunmak için sorun çözümüne müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen adayları belirlemenize yardımcı olur.

24 dakika      20 soru

 

 

Güvenlik Görevlisi

Bu güvenlik görevlisi testi, bir adayın güvenlik sorunlarına uygun bir şekilde yanıt verme yeteneğini değerlendirir. Bu test, en iyi hizmeti sunmak için sorun çözümüne müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen adayları belirlemenize yardımcı olur.

16 dakika      20 soru

 

 

Hizmet Personeli

Hizmet personeli değerlendirme testi, restoran, otel, hastane gibi hizmet işletmelerinde görev alacak personelin, her gün karşılaşacağı durumlarla ne kadar başa çıkabileceğini, tutumunu ve operasyonu yürütebilme becerilerini ölçer.  

40 dakika      50 soru

 

Kasiyer (Kasa Görevlisi)

Kasiyer değerlendirme testi, müşterilerin kasa ile ilgili tüm işlemlerini ve kasa açılış-kapanışlarını belirli bir süre zarfı içerisinde gerçekleştirmek için görev alacak personelin, her gün karşılaşacağı durumlarla ne kadar başa çıkabileceğini, tutumunu ve operasyonu yürütebilme becerilerini ölçer.

40 dakika      50 soru

 

3 Adımda Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Aday değerlendirme sürecimiz basittir: değerlendirmenizi oluşturun, adayları davet edin ve sonuçları görün.

 

1.
Değerlendirmenizi oluşturun

Birkaç adımda göndereceğiniz testi seçerek değerlendirmenizi oluşturun. İş ilanı oluşturmak kadar kolay.

✔ Değerlendirme adınızı yazın
 Toptalent test havuzundan en iyi testleri seçin

 

2.
Adaylarınızı davet edin

Doğrudan Toptalent.co'dan aday seçebilirsiniz veya adaylarınızı kolayca ekleyebilirsiniz. Uzun bir aday listeniz mi var? Excel ile kolayca birden fazla aday yükleyebilirsiniz. Üstelik aynı anda hem e-posta hem de SMS gönderebilirsiniz.


İster toptalent.co'dan ister Excel ile aday yükleyin
E-posta ve SMS ile davet gönderin

 Sistem bir gün önce otomatik hatırlatma yapsın

3.
En iyi adaylarınızı seçin

En iyi adayları analiz edin ve karar verin. Toptalent'ın okuması kolay aday raporları ile sonuçları analiz edin ve en güçlü adaylarınızı keşfedin.

Sonuca göre en iyi adayları sıralayın
✔ Her adayın sonucunu detaylı inceleyin
 Kendi aday geçer barajınızı belirleyin

Toptalent.co'dan İşe Alım Yapan Şirketler

Toptalent Assessment Neden Bu Kadar Popüler?

 

 

Pratik ve hızlı

Pratik testlerimiz ve işe alım teknolojisi konusunda yenilikçi ürünlerimizle, en iyi yetenekleri kolayca keşfetmenize yardımcı oluyoruz.

Yapay zeka destekli sorularla aday değerlendirme

Toptalent teknolojisi, yapay destekli sorularla daha hızlı ve daha doğru kısa liste oluşturmanıza olanak tanır, bu nedenle yalnızca en iyi puan alan adaylara odaklanırsınız.

Yüksek seviyede güvenlik 

Tüm güvenlik önlemleri eksta maliyet olmadan uygulanır, testlerimiz her an yüksek performanslı adaylar tarafından çözülür ve güncellenir.

Kapsayıcı ve Uyumlu

Farklı kaynaklardan gelecek tüm adaylarınızı değerlendirmeye kolayca alıyoruz, tüm araçlar ve uygulamalar için, çok çeşitli testi aynı yüksek performansta sunuyoruz.

Toptalent Assessment Özellikleri

Planınız ne olursa olsun, aday değerlendirme platformumuz ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

 

 Kolay kullanım

Herkesin kolayca değerlendirmeler oluşturabilmesi, adayları davet edebilmesi, derecelendirebilmesi, excel olarak dışa aktarabilmesi ve daha fazlasını yapabilmesi için tasarladık.

 Erişebilir fiyat

Profesyonel değerlendirmeleri herkes için uygun fiyatlı hale getiriyoruz ve her büyüklükteki şirket için işe alım sürecini kolaylaştırıyoruz.

 Olumlu aday deneyimi

Değerlendirmenizi alan adaylar için herhangi bir hesap gerekli değildir. Kalıcı bir işveren markası izlenimi bırakmak için logonuzu kullanın.

 Hile önleme

Test edilirken adayların otomatik anlık görüntülerini görüntüleyin. Bir aday tam ekran modundan çıkarsa uyarı alın.

 Excel ile aday yükleme

Davet göndereceğiniz adaylarınızı excel ile kolayca yükleyebilirsiniz.

 Mobil uyumlu

Testler tüm platformlar için optimize edilmiştir. Adayların yeteneklerini herhangi bir cihazda sergilemelerine izin verin.

 Akıllı otomasyonlar

Hatırlatıcı e-posta ve sms gibi otomatik işlemler, sorunsuz bir aday deneyimi ve size kolaylık sağlar.

 Güvenli veri

Sunucularımız yurt içinde, tamamen GDPR uyumluyuz ve güvenlik sertifikalıyız. Böylece tüm verilerin güvende olduğundan emin olabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

 

Nasıl başlarım?

İstediğiniz kadar kredi alarak hemen başlayabilirsiniz.

Test ve değerlendirme arasındaki fark nedir?

Bir değerlendirme bir veya daha fazla testten oluşur. Dolayısıyla, bir değerlendirme, sayısal muhakeme testi gibi tek bir testi içerebilir veya sayısal muhakeme testi, excel testi ve kişilik testi gibi birden çok testi içerebilir. Bir değerlendirme en fazla 3 farklı test içerebilir.

Toptalent Assessment kullanımı kolay mı?

Evet! Toptalent Assessment herkesin kullanması için kolay olacak şekilde özel olarak tasarladık. Ayrıca, hemen bir değerlendirme oluşturmaya başlayabilmeniz için ilk adımlarınızda size rehberlik edeceğiz.

Hangi ödeme yöntemleri kabul edilir?

EFT/Havale yapabilirsiniz ya da tüm kredi kartlarını kabul ediyoruz.

Toptalent.co'da iş ilanı ya da MT/Staj programı yayınlayıp değerlendirme yapabilir miyim?

Evet! Toptalent.co'da iş ilanı ya da MT/Staj programınızı yayınlayabilirsin. Daha sonra değerlendirme adımından kolayca seçtiğiniz adaylara değerlendirme testlerini gönderebilirsiniz.

Toptalent verilerimi nasıl koruyor?

Platformumuz güvenli bir şekilde Turhost üzerinde barındırılmaktadır. Turhost'un yanı sıra, tüm müşterilerimizin içinin rahat olmasını sağlamak için özel güvenlik önlemleri uyguluyoruz.

Testlerde uzman olmam gerekiyor mu?

Toptalent testlerini basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarladık, bu nedenle değerlendirme bilginiz ne olursa olsun, sonuçları anlaşılır şekilde bulacaksınız.

Destek sunuluyor mu?

Herhangi bir sorunuz varsa, Destek Merkezimize göz atabilir veya destek ekibimizle merhaba@toptalent.co adresinden bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

En iyi yetenekler paha biçilemez. En iyileri bulmanızı kolaylaştırıyoruz.

 

Şimdi en iyi yetenekleri işe almaya başlayın.

     Teklif İsteyin