Oylamaya katıl

Toptalent Marka ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ltd. Şti. ve toptalent.co İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

 

İşbu Sözleşme, “Toptalent İnsan Kaynakları ve Marka Danışmanlığı Limited Şirketi ” (Sözleşmede “Toptalent” olarak anılacaktır) ile Toptalent’a ait http://www.toptalent.co internet sitesine erişmiş durumda olan tarafınız arasında her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak Toptalent’ın herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde Toptalent ile ziyaretçiler ve kullanıcılar arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır.

 

Toptalent üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi Toptalent ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Kullanım Koşullarında belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Toptalent, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

• Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

• Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

Gizlilik Politikasına ait hükümler:

 

1. Bireysel ve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Toptalent sitesi üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır.

 

2. Üye'nin Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız.

 

3. Kullanıcı adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Toptalent sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda Toptalent bilgilendirilmelidir.

 

4. Toptalent üyesi olarak belirlenen güvenlik-gizlilik politikasına uymayan ve dikkate almayan bireysel ve kurumsal üyelerden Toptalent güvenlik-gizlilik politikasının aksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde Toptalent sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde merhaba@toptalent.co e-posta adresi ya da 0212 909 37 90 numaralı telefon üzerinden "Müşteri İlişkileri" birimimiz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.

 

5. Toptalent, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3. kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu Toptalent kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

 

6. Toptalent 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Üyeler’ in bilgilerini saklayacaktır. Mevzuat kapsamında Üye’ye ait veriler sadece iş ve işçi bulma fonksiyonu için kullanılacaktır. Toptalent, gizlilik politikası üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişikliklerden tüm üyeler haberdar edilecektir.

 

7. Üye, Toptalent’dan kendisine ait verilerin hangi amaçla ve hangi verilerin kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve Toptalent kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Üye’den talep edecektir. Toptalent işbu verilere ilişkin Üye’nin iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

 

8. Toptalent, mevzuat kapsamında Üye’nin kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini 5 (beş) yıl saklamak ve Türkiye İş Kurumu talep ettiğinde sunmakla mükelleftir.

 

9. Toptalent tarafından Üye’ye ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;

 

- Kişisel ve İletişim Bilgileri, Demografik Veriler: (Ad, soyadı, ve iletişim bilgileri) Üye kayıt, özgeçmiş oluşturma, iletişim, iş geliştirme, pazarlama ve reklam faaliyetleri, tanıtım ve bilgilendirme için kullanılır.

- Sosyal Ağ Bilgileri: Üyelerin mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

- Özgeçmiş Bilgileri: Sitenin amacına uygun hizmet etmesi için talep edilen bilgilerdir.

 

10. Toptalent gizlilik politikası, üyelerimiz hakkında edindiğimiz bilgilerin kullanılma amacı ve sitenin kullanılma şeklini içeren bir dokümandır.

 

11. Üye, Toptalent'a Üye olarak, işbu Gizlilik Politikası’nı okuduğunu ve kabul etmiş sayılacağını ve Gizlilik Politikası'nın kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bu, Gizlilik Politikası’na uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

12. Üye, Toptalent’ in 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin muhafazasını sağlayacağını kabul etmektedir.

 

13. Üye, iş bu katılım Gizlilik Politikası’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

 

14. Toptalent Gizlilik Politikası’na gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ederiz