Aktif Bank

Bankacılık

Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank, yola çıktığı günden bu yana farklı olma tutkusunu koruyan, sıra dışı fikirler ve çözümlerle, girişimci ruhu ve yenilikçi bakış açısıyla sınırların ötesinde düşünen bir banka. 

Ana faaliyet alanları; perakende bankacılık, kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve özel bankacılık olan Aktif Bank, iştirak ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla para transferlerinden sigortacılığa, kart ürünlerinden kapsamlı kiosk çözümlerine kadar geniş ve yenilikçi bir yelpazede hizmet veriyor. İştirakleri ve ürünleri ile bir “Fintech Ekosistemi” yaratıyor. 

Aktif Bank, rakamsal başarılarının yanı sıra üründe, hizmette ve yenilikçilikte ortaya koyduğu performansıyla; ödeme sistemleri, teknoloji, kalite, inovasyon, yatırım ürünleri, dağıtım kanalı ve iletişim alanlarında pek çok uluslararası ödül sahibi.

www.aktifbank.com.tr

Ad

Ofis Hayatı

YARATICILIĞIMIZIN ÖZÜ, YETENEKLİ İNSAN KAYNAĞI

Aktif Bank’ın büyüme stratejisinin temeli, yeni teknolojilere ve dünyadaki gelişmelere hızla adaptasyon sağlayarak yeni iş fırsatları yaratan çevik bir organizasyon olma anlayışına dayanıyor.

Sahip olduğu insan kaynağının en önemli değeri olduğuna inanan Aktif Bank, eşitlikçi insan kaynakları politikası ile çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlıyor. Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştiriyor; kariyer planlamasında eşit fırsatlar yaratıyor.

Yeni işveren markası “Biz Varsak Sınır Yok” yaklaşımından aldığı güçle, çalışanların motivasyonunu arttıran aktiviteler gerçekleştiriyor, yeni projeler hayata geçiriyor. 

Sosyal sorumluluk ve gönüllülük kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerine her zaman çok önem veriyor.

Ad
Ad

AKTİF BANK İŞ İLANLARI