İş İlanları CV Programları Business School

🇹🇷 Türkçe

Analitik Aday Mülakat Sorusu örneği

Analitik Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Adayların analitik becerilerini neden test etmelisiniz?

Analitik beceriler, veri toplama, bir sorunu çözme, artıları ve eksileri tartma ve mantıklı kararlar alma becerisini ifade eder. Bu becerilere sahip çalışanlar, şirketlerin zorlukların üstesinden gelmelerine veya sorunları sorun haline gelmeden önce tespit etmelerine yardımcı olur.

Her pozisyon analitik beceriler gerektirir. Bazı roller için (örneğin Yatırım Bankacısı ) metodik düşünme anahtardır, diğerleri için (örneğin Pazarlama Stratejisti ) beyin fırtınası yetenekleri daha önemlidir. Sorunlara nasıl yaklaştıklarından bağımsız olarak, keskin analitik becerilere sahip çalışanlar, noktaları güvenle birleştirebilir ve çözümler üretebilir.

Aşağıdaki analitik mülakat soruları, adayların nasıl olduğunu değerlendirmenize yardımcı olacaktır:

 • Çeşitli kaynaklardan veri toplayın
 • Bilgileri değerlendirmek için eleştirel bir düşünce kullanın
 • Araştırmalarının bulgularını ekip üyelerine iletin
 • İşletmelere yardımcı olacak kararlar verin

Adayların işte meydana gelmesi muhtemel karmaşık durumları nasıl ele aldıklarını ölçmek için bu soruları problem çözme ve yetkinlik temelli görüşme sorularıyla birleştirin.

Analitik beceriler mülakat soruları örnekleri

 • Bir sorunu çözmek zorunda kaldığınız, ancak bununla ilgili gerekli tüm bilgilere sahip olmadığınız bir zamanı anlatın. Ne yaptın?
 • Bir karar vermeden önce artıları ve eksileri nasıl tartarsınız?
 • İki ya da üç seçenekten birini seçmek zorunda kalsaydınız nasıl karar verirdiniz? (örneğin fiyatlandırma, performans değerlendirme sistemleri, eğitim)
 • [X] sorununu nasıl gidereceğinizi adım adım açıklayın. (örneğin, "wifi bağlantısı sorunları" veya "satışlarda ani düşüş")
 • Düzenli olarak hangi metrikleri izliyorsunuz (ör. dönüşüm oranları, yeni müşteri sayısı, giderler)? Hangi bilgileri araştırıyorsunuz ve nasıl kullanıyorsunuz?
 • Yöneticiniz ekibin verimliliğini artıracak yeni yazılım veya donanım satın almak istiyor ve sizden tavsiye istiyor. Nasıl cevap verirsin?

Mülakatlarda analitik becerileri değerlendirmek için ipuçları

 • Adayların düşünme biçimlerini test etmek için varsayımsal ancak işle ilgili senaryolar oluşturun. İlgili tüm faktörleri dikkate alıp almadıklarını anlamak önemlidir.
 • Adaylara bir cevap bulmaları için yeterli zaman verdiğinizden emin olun. Bu tür sorular genellikle bir durum üzerinden düşünmeyi ve verilen gerçekleri değerlendirmeyi gerektirir.
 • "Son derece analitik", genellikle "büyük resmi kaybetmek" ile karıştırılır. En önemli olanı önceliklendirebilecek ve alakasız bilgileri görmezden gelebilecek kişileri arayın.
 • Zorluklardan etkilenen adayların işteki karmaşık durumları etkin bir şekilde yönetmeleri daha olasıdır. Sorunlarla karşılaştıklarında hemen çözüm bulamasalar bile kolayca pes etmeyen adaylara dikkat edin.

🇬🇧 English

Analytical interview questions

This Analytical interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Why you should test candidates’ analytical skills

Analytical skills refer to the ability to gather data, break down a problem, weigh pros and cons and reach logical decisions. Employees who have these skills help companies overcome challenges, or spot issues before they become problems.

Every position requires analytical skills. For some roles (e.g. Investment Banker), methodical thinking is key, while for others (e.g. Marketing Strategist) brainstorming abilities are more relevant. Regardless of how they approach problems, employees with sharp analytical skills are able to confidently connect the dots and come up with solutions.

The following analytical interview questions will help you assess how candidates:

 • Gather data from various sources
 • Use a critical thinking to evaluate information
 • Communicate the findings of their research to team members
 • Make judgments that help businesses

Combine these questions with problem-solving and competency-based interview questions to gauge how candidates address complex situations that are likely to occur on the job.

Examples of analytical skills interview questions

 • Describe a time when you had to solve a problem, but didn’t have all necessary information about it in hand. What did you do?
 • How do you weigh pros and cons before making a decision?
 • If you had to choose between two or three options, how would you decide? (e.g. pricing, performance evaluation systems, training)
 • Explain step-by-step how you troubleshoot [X] problem. (e.g. “wifi connection issues” or “a sudden drop in sales”)
 • What metrics do you track on a regular basis (e.g. conversion rates, number of new customers, expenses)? What information do you research and how do you use it?
 • Your manager wants to buy new software or hardware that will increase the team’s productivity and asks for your recommendation. How would you reply?

Tips to assess analytical skills in interviews

 • Pose hypothetical but job-related scenarios to test candidates’ way of thinking. It’s important to figure whether they take all relevant factors into consideration.
 • Make sure you give candidates enough time to come up with an answer. These types of questions usually require thinking through a situation and evaluating given facts.
 • “Highly analytical” is often confused with “losing the big picture.” Look for people who can prioritize what’s most important and ignore irrelevant information.
 • Candidates who are intrigued by challenges are more likely to effectively manage complex situations on the job. Keep an eye out for candidates who don’t easily quit when faced with problems, even if they can’t immediately find solutions.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver