Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Belge Denetleyicisi İş İlanı Örneği 

Belge Denetleyicisi iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Belge Denetleyicisinin sorumlulukları şunlardan oluşur:

 • Belgeleri kopyalamak, taramak ve saklamak
 • Doğruluğu ve hatasızlığı kontrol etmek ve sözleşmeler gibi dosyaları düzenlemek
 • Teknik belgeleri incelemek ve güncellemek (örn. el kitapları ve iş akışları)

İş Özeti

Projelerimizin belgelerini hazırlayacak, yönetecek ve dosyalayacak bir Belge Denetleyicisi arıyoruz.

Belge Denetleyicisinin sorumlulukları arasında sözleşmeler yazmak, dosyaları arşivlemek ve tüm ekip üyelerinin gerekli belgelere erişebildiğinden emin olmak yer alır. Bu rolde başarılı olmak için, hataları tespit edebilme becerisine sahip olmanın yanı sıra teknik belgeleri gözden geçirme ve denetleme görevinde deneyimli olmalısınız.

Nihayetinde şeffaf, güncel ve kolayca izlenebilir belgelerin muhafaza edilmesi prosedürlerimizi destekleyeceksiniz.

Sorumluluklar

 • Belgeleri kopyalamak, taramak ve saklamak
 • Sözleşmeler gibi dosyaları düzenlemek ve doğruluğunu kontrol etmek
 • Teknik dokümanları incelemek ve güncellemek (örn. Kılavuzlar ve iş akışları)
 • Proje ile ilgili kopyaları dahili ekiplere dağıtmak
 • Belgeleri fiziksel ve dijital kayıtlarda dosyalamak
 • İleride kullanmak için şablonlar oluşturmak
 • Çalışanlar ve müşteriler tarafından istendiği şekilde dosyaları düzeltmek
 • Kuruluş içindeki dokümantasyon akışını yönetmek
 • Hassas bilgiler ve sözleşme şartlarına ilişkin gizliliği korumak
 • Gerektiğinde projeler hakkında geçici raporlar hazırlamak

Gereklilikler

 • Belge Denetleyicisi veya benzeri bir rolde kanıtlanmış iş deneyimi
 • Proje Yöneticiliğine aşinalık
 • İş ve şirketler hukuku hakkında temel bilgilere hakim olmak
 • MS Office ve MS Excel ile uygulamalı deneyim sahibi olmak
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi bilgisi
 • Etkili yazma ve düzenleme becerileri
 • Veri organizasyon becerileri
 • Detaylara önem veriyor olmak
 • Proje Yönetimi veya ilgili bir programramdan Lisans Diploması

🇬🇧 English

Document Controller job description

This Document Controller job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Document Controller responsibilities include:

 • Copying, scanning and storing documents
 • Checking for accuracy and editing files, like contracts
 • Reviewing and updating technical documents (e.g. manuals and workflows)

Job brief

We are looking for a Document Controller to prepare, manage and file documents for our projects.

Document Controller responsibilities include typing contracts, archiving files and ensuring all team members have access to necessary documentation. To be successful in this role, you should have previous experience reviewing technical documents along with the ability to spot errors.

Ultimately, you’ll support our procedures maintaining transparent, up-to-date and easily traceable documents.

Responsibilities

 • Copy, scan and store documents
 • Check for accuracy and edit files, like contracts
 • Review and update technical documents (e.g. manuals and workflows)
 • Distribute project-related copies to internal teams
 • File documents in physical and digital records
 • Create templates for future use
 • Retrieve files as requested by employees and clients
 • Manage the flow of documentation within the organization
 • Maintain confidentiality around sensitive information and terms of agreement
 • Prepare ad-hoc reports on projects as needed

Requirements

 • Proven work experience as a Document Controller or similar role
 • Familiarity with project management
 • Basic knowledge of labor and corporate law
 • Hands-on experience with MS Office and MS Excel
 • Knowledge of Electronic Document Management Systems (EDMS)
 • Proficient typing and editing skills
 • Data organization skills
 • Attention to detail
 • BSc degree in Project Management or relevant field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver