Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Bölge Satış Müdürü Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu örnek Bölge Satış Müdürü aday mülakat soruları, şirketinize en uygun kişiyi işe almak için adayların satış becerilerini değerlendirmenize yardımcı olabilir. Bu soruları kendi özel iş gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde değiştirin.

Bölge Satış Müdürü Mülakat Soruları

Bölge Satış Yöneticileri, belirli bölgelerdeki satışları denetler ve büyütür. Ayrıca satış kotaları belirler, bir şirketin müşteri tabanını genişletir ve rakipleri takip ederler. Satış müdürü adaylarına yönelik bu mülakat soruları, bu rolde başarılı olmak için gerekli becerileri ölçecektir.

Bu pozisyon için işe alım yaparken, tüm satış rollerinde olduğu gibi, mükemmel iletişim ve müzakere becerilerine sahip adaylar arayın. İdeal olarak, daha önce üst düzey bir satış pozisyonunda deneyim sahibi olmalı ve bir satış ekibinin tüm yönlerini yönetebilmelidir (örneğin, satış hedefleri oluşturmak, yeni müşteriler bulmak, yeni bir mağaza açmak ve yeni bir ürün piyasaya sürmek). Bütçe planlaması ve gelir tahminlerinden anlayan adaylar mülakat sürecinde öne çıkacaktır.

Bölge satış müdürlerinin (veya bölge yöneticilerinin) düzenli olarak seyahat etmesi ve/veya ekiplerini uzaktan yönetmesi gerekecektir. Hem dinamik hem de iyi ekip liderleri olan adayları belirlemek için aşağıdaki davranışsal ve durumsal soruları kullanın.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Yeni bir satış temsilcisini nasıl eğitirsiniz?
 • Yönettikleri bir mağaza düşük performans gösterirse ekibinizi nasıl motive edersiniz?
 • Bir ay içinde yeni bir ürün piyasaya sürüyoruz. Bu ürün için tasarlayacağınız satış geliştirme sürecinde izleyeceğiniz yolu anlatın.
 • Yeni satış fırsatlarını nasıl belirlersiniz?

Role özgü sorular

 • Satış tahmini konusunda deneyiminiz nedir? Kullandığınız araç ve yazılımları belirtiniz.
 • Bir mağaza için üç aylık ve yıllık performans raporları hazırlamak için hangi verilere ihtiyacınız var?
 • Yıllık bütçe hazırlamaya başlamak için en iyi zaman ne zaman? Neden? Hangi araçları ve verileri kullanırdınız ve kimlerle iş birliği yapardınız?
 • Bu rol sık seyahat etmeyi gerektiriyor. İş için seyahat etmeye istekli misiniz? Esnekliğiniz nedir?

Davranışsal sorular

 • Ekibinizin satış kotasına ulaşamadığı bir zamanı anlatın. Ne öğrendiniz? Bir sonraki hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için ne yaptınız?
 • Daha önce satış sonuçlarını sunma deneyiminiz var mı? Eğer öyleyse, neydi? Topluluk önünde konuşma konusunda ne kadar rahatsınız?
 • Ekibinizdeki çatışmalarla nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • Şimdiye kadarki en başarılı satış projenizi anlatın. Projedeki rolünüz neydi?

🇬🇧 English

Regional Sales Manager Interview Questions

These sample Regional Sales Manager interview questions can help you assess candidates’ sales skills to hire the best fit for your company. Modify these questions to meet your specific job requirements.

Regional Sales Manager Interview Questions

Regional Sales Managers oversee and grow sales in districts or specific regions. They also set sales quotas, expand a company’s customer base and track competitors. These interview questions for sales manager candidates will gauge the skills necessary to excel in this role.

When hiring for this position, as with all sales roles, look for candidates with excellent communication and negotiation skills. Ideally, they should have previous experience in a senior sales position and be able to manage all aspects of a sales team (e.g. create sales targets, find new customers, open a new store and launch a new product). Candidates who understand budget planning and revenue forecasts will stand out during the interview process.

Regional Sales Managers (or Area Managers) will need to travel regularly and/or remotely manage their teams. Use the following behavioral and situational questions to identify candidates who are both dynamic and good team leaders

Operational and situational questions

 • How would you train a new sales representative?
 • How would you motivate your team if a store they managed underperformed?
 • We are launching a new product in a month. Walk me through the sales development process you’d design for this product.
 • How would you identify new sales opportunities?

Role-specific questions

 • What’s your experience in forecasting sales? Name any tools and software you use.
 • What data would you need to prepare quarterly and annual performance reports for a store?
 • When is the best time to start preparing an annual budget? What tools and data would you use and who would you collaborate with?
 • This role requires frequent travel. Are you willing to travel for work? What is your flexibility?

Behavioral questions

 • Describe a time when your team didn’t achieve sales quota. What did you learn? What did you do to ensure they reach their next goals?
 • Do you have previous experience presenting sales results? If so, what was it? How comfortable are you with public speaking?
 • How do you handle conflicts on your team?
 • Describe your most successful sales project so far. What was your role in that project?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver