🇹🇷 Türkçe

Bölge Satış Müdürü Aday Mülakat Sorusu örneği

Bölge Satış Müdürü Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Bölge Satış Müdürü Mülakat Soruları

Bölge Satış Yöneticileri , ilçelerdeki veya belirli bölgelerdeki satışları denetler ve büyütür. Ayrıca satış kotaları belirler, bir şirketin müşteri tabanını genişletir ve rakipleri takip ederler. Satış müdürü adaylarına yönelik bu mülakat soruları, bu rolde başarılı olmak için gerekli becerileri ölçecektir.

Tüm satış rollerinde olduğu gibi bu pozisyon için işe alırken , mükemmel iletişim ve müzakere becerilerine sahip adaylar arayın. İdeal olarak, kıdemli bir satış pozisyonunda daha önce deneyime sahip olmalı ve bir satış ekibinin tüm yönlerini yönetebilmelidir (örneğin, satış hedefleri oluşturma, yeni müşteriler bulma, yeni bir mağaza açma ve yeni bir ürün piyasaya sürme). Bütçe planlama ve gelir tahminlerinden anlayan adaylar mülakat sürecinde öne çıkacaktır.

Bölge Satış Yöneticilerinin (veya Bölge Yöneticilerinin ) düzenli olarak seyahat etmesi ve/veya ekiplerini uzaktan yönetmesi gerekecektir. Hem dinamik hem de iyi ekip liderleri olan adayları belirlemek için aşağıdaki davranışsal ve durumsal soruları kullanın.

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Yeni bir satış temsilcisini nasıl eğitirsiniz ?
 • Yönettikleri bir mağazanın performansı düşük olsaydı ekibinizi nasıl motive ederdiniz?
 • Bir ay içinde yeni bir ürün piyasaya sürüyoruz. Bu ürün için tasarlayacağınız satış geliştirme sürecinde bana yol gösterin.
 • Yeni satış fırsatlarını nasıl belirlersiniz?

Role özel sorular

 • Satışları tahmin etme konusundaki deneyiminiz nedir? Kullandığınız tüm araçları ve yazılımları adlandırın.
 • Bir mağaza için üç aylık ve yıllık performans raporları hazırlamak için hangi verilere ihtiyacınız var?
 • Yıllık bütçe hazırlamaya başlamak için en iyi zaman ne zaman?  Hangi araçları ve verileri kullanırdınız ve kimlerle işbirliği yapardınız?
 • Bu rol sık seyahat gerektirir. İş için seyahat etmeye istekli misiniz? Esnekliğiniz nedir?

Davranışsal sorular

 • Ekibinizin satış kotasına ulaşamadığı bir zamanı açıklayın. Ne öğrendin? Bir sonraki hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için ne yaptınız?
 • Satış sonuçlarını sunma konusunda daha önce deneyiminiz var mı? Eğer öyleyse, neydi? Topluluk önünde konuşma konusunda ne kadar rahatsınız?
 • Ekibinizdeki çatışmalarla nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • Şimdiye kadarki en başarılı satış projenizi tanımlayın. O projedeki rolünüz neydi?

🇬🇧 English

Regional Sales Manager interview questions

This Regional Sales Manager interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Regional Sales Manager Interview Questions

Regional Sales Managers oversee and grow sales in districts or specific regions. They also set sales quotas, expand a company’s customer base and track competitors. These interview questions for sales manager candidates will gauge the skills necessary to excel in this role.

When hiring for this position, as with all sales roles, look for candidates with excellent communication and negotiation skills. Ideally, they should have previous experience in a senior sales position and be able to manage all aspects of a sales team (e.g. create sales targets, find new customers, open a new store and launch a new product). Candidates who understand budget planning and revenue forecasts will stand out during the interview process.

Regional Sales Managers (or Area Managers) will need to travel regularly and/or remotely manage their teams. Use the following behavioral and situational questions to identify candidates who are both dynamic and good team leaders

Operational and Situational questions

 • How would you train a new sales representative?
 • How would you motivate your team if a store they managed underperformed?
 • We are launching a new product in a month. Walk me through the sales development process you’d design for this product.
 • How would you identify new sales opportunities?

Role-specific questions

 • What’s your experience in forecasting sales? Name any tools and software you use.
 • What data would you need to prepare quarterly and annual performance reports for a store?
 • When is the best time to start preparing an annual budget? What tools and data would you use and who would you collaborate with?
 • This role requires frequent travel. Are you willing to travel for work? What is your flexibility?

Behavioral questions

 • Describe a time when your team didn’t achieve sales quota. What did you learn? What did you do to ensure they reach their next goals?
 • Do you have previous experience presenting sales results? If so, what was it? How comfortable are you with public speaking?
 • How do you handle conflicts on your team?
 • Describe your most successful sales project so far. What was your role in that project?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver