🇹🇷 Türkçe

Bordro Koordinatörü İş İlanı Örneği 

Bordro Koordinatörü iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Bordro Koordinatörü sorumlulukları şunları içerir:

 • Mali tazminatların veya kesintilerin işlenmesi
 • Bordro ödemelerinin takibi
 • Bordro değişiklikleri hakkında İK ile koordinasyon (örn. fesihler, yeni işe alımlar)

İş özeti

Şirketimizde bordro işlemlerini yürütecek Bordro Koordinatörü arıyoruz.

Bordro koordinatörünün sorumlulukları arasında zaman çizelgelerinin işlenmesi, bordro kayıtlarının güncellenmesi ve çalışanların ödemelerle ilgili sorularının yanıtlanması yer alır. Sonuç olarak, çalışanların ücretlerinin doğru ve zamanında ödenmesini sağlayacaksınız.

Detaylara büyük önem veriyorsanız ve olağanüstü analitik ve sayısal becerilere sahipseniz, sizinle tanışmak isteriz.

Sorumluluklar

 • Süreç katılım kayıtları ve diğer belgeler (örn. W-2 ve vergi formları)
 • Bordro bilgilerinin doğruluğunu kontrol edin ve ilgili tüm evrakların düzgün olduğundan emin olun
 • Bordrodaki değişiklikler hakkında İK ile koordinasyon sağlayın (örn. fesihler, yeni işe alımlar)
 • Elektronik ödemeleri ve bordro çeklerinin dağıtımını denetlemek
 • Maaş veya ücret ayarlamaları ile verileri güncelleyin
 • Diğer mali tazminatları veya kesintileri işleme koyun (örneğin, yıllık ikramiyeler, kıdem tazminatı, vergiler, işçi tazminatı)
 • Sigorta ücretleri veya ücretli izin gibi sosyal yardım giderlerini ele alın
 • Talep üzerine üst yönetime raporlar hazırlamak
 • Çalışanların maaş ve ödemelerle ilgili sorularını veya şikayetlerini yanıtlayın
 • Denetimler veya talepler konusunda yetkililerle (örneğin IRS) çalışın

Gereksinimler

 • Bordro koordinatörü veya benzer bir rol olarak kanıtlanmış deneyim
 • Bordro süreçlerine aşinalık
 • Muhasebe ve bordro ile ilgili mevzuat hakkında iyi bilgi (Sarbanes-Oxley Yasası veya FLSA gibi)
 • Bordro sistemlerinin çalışma bilgisi (örn. Oracle, Kronos)
 • Excel ile rahat (fonksiyonlar, veriler vb.)
 • İyi matematik becerilerine sahip analitik bir zihin
 • Güçlü iletişim becerileri
 • Detaylara mükemmel dikkat
 • Muhasebe, finans veya ilgili alanlarda Diploma/BSc/ BA

🇬🇧 English

Payroll Coordinator job description

This Payroll Coordinator job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Payroll Coordinator responsibilities include:

 • Processing financial compensations or deductions
 • Overseeing payroll payments
 • Coordinating with HR about changes in payroll (e.g. terminations, new hires)

Job brief

We are looking for a Payroll Coordinator to process payroll transactions in our company.

Payroll coordinator responsibilities include processing timesheets, updating payroll records and answering employee questions about payments. Ultimately, you’ll ensure employees are compensated correctly and on time.

If you have great attention to detail and outstanding analytical and numerical skills, we’d like to meet you.

Responsibilities

 • Process attendance records and other documents (e.g. W-2 and tax forms)
 • Check payroll information for accuracy and ensure all relevant paperwork is in order
 • Coordinate with HR about changes in payroll (e.g. terminations, new hires)
 • Oversee electronic payments and distribution of payroll checks
 • Update data with salary or wage adjustments
 • Process other financial compensations or deductions (e.g. annual bonuses, severance pay, taxes, worker’s compensation)
 • Handle benefit expenses, like insurance fees or paid leave
 • Produce reports to upper management upon request
 • Answer employee questions or complaints about salaries and payments
 • Work with authorities (e.g. IRS) on audits or requests

Requirements

 • Proven experience as a payroll coordinator or similar role
 • Familiarity with payroll processes
 • Good knowledge of legislation relevant to accounting and payroll (such as Sarbanes-Oxley Act or FLSA)
 • Working knowledge of payroll systems (e.g. Oracle, Kronos)
 • Comfortable with Excel (functions, data etc.)
 • An analytical mind with good math skills
 • Strong communication skills
 • Excellent attention to detail
 • Diploma/BSc/ BA in accounting, finance or relevant field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver