Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Bordro Müdürü İş İlanı Örneği 

Bordro Müdürü iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Bordro Yöneticisi sorumlulukları şunları içerir:

 • Bordro prosedürlerini denetlemek ve yönlendirmek
 • Geçerli yasalara ve bordro vergi yükümlülüklerine uygunluğu sağlayın
 • Denetleme ve koçluk bordro ekibi

İş özeti

Bordro fonksiyonlarımızı yönetecek bir Bordro Yöneticisi arıyoruz. Bordro giderlerimizin ve vergilerimizin doğru ve zamanında ödenmesini sağlamak için çalışacaksınız. İşinizin büyük bir kısmı, bordro ekibimizi denetlemek ve diğer profesyonellerle bağlantı kurmak olacaktır.

İdeal adayımız, bordro yönetiminde deneyime ve bordro düzenlemeleri hakkında derin bilgiye sahip, analitik ve metodik bir adaydır. Ayrıca dürüstlüğe, takım ruhuna ve güçlü organizasyon becerilerine değer veriyoruz.

Amacınız, bordro prosedürlerimizin uyumlu, verimli ve güncel olmasını sağlamak olacaktır.

Sorumluluklar

 • Bordro hesabı işlemlerini (örneğin maaşlar, sosyal haklar, hacizler, kesintiler, vergiler ve üçüncü şahıs ödemeleri) işlemek için sistemler geliştirin
 • Koordinat zaman işleyişi ve bordro sistemleri
 • Bordro değişikliklerinin (örneğin yeni işe alımlar, işten çıkarmalar, zamlar) ve sistem yükseltmelerinin işlenmesini denetlemek
 • İlgili yasalara ve şirket içi politikalara uyumu sağlamak
 • Denetleme ve koçluk bordro memurları ve asistanları
 • Denetçilerle bağlantı kurun ve bordro vergi denetimlerini yönetin
 • İnsan Kaynakları (İK) ve muhasebe ekipleriyle işbirliği yapın
 • Doğru kayıtları tutmak ve raporlar hazırlamak
 • Sorunları çözün ve bordroyla ilgili soruları yanıtlayın

Gereksinimler

 • Bordro yöneticisi veya benzer bir rol olarak kanıtlanmış deneyim
 • Bordro prosedürleri ve ilgili yasalar hakkında güncel bilgi
 • Çok lokasyonlu bordro ve vergilerin mükemmel anlaşılması
 • Bordro yazılımı/ HRIS (örn. SAP, ADP, Kronos) ve MS Office (özellikle Excel) hakkında bilgi
 • Detay için keskin bir göz
 • Analitik bir zihin ve iyi matematik becerileri
 • Üstün iletişim becerileri (yazılı ve sözlü)
 • Organizasyon ve liderlik becerileri
 • İşletme, Muhasebe, İnsan Kaynakları veya ilgili alanlarda BSc/BA; profesyonel sertifika (örneğin CPP, CPM) bir artıdır

🇬🇧 English

Payroll Manager job description

This Payroll Manager job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Payroll Manager responsibilities include:

 • Oversee and direct payroll procedures
 • Ensure compliance with applicable laws and payroll tax obligations
 • Supervise and coach payroll team

Job brief

We are looking for a Payroll Manager to lead our payroll functions. You’ll work to ensure our payroll expenses and taxes are paid correctly and on time. A big part of your job will be to supervise our payroll team and liaise with other professionals.

Our ideal candidate is analytical and methodical, with experience in payroll administration and deep knowledge of payroll regulations. We also value integrity, team spirit and strong organizational skills.

Your goal will be to ensure our payroll procedures are compliant, efficient and current.

Responsibilities

 • Develop systems to process payroll account transactions (e.g. salaries, benefits, garnishments, deductions, taxes and third party payments)
 • Coordinate timekeeping and payroll systems
 • Oversee processing of payroll changes (e.g. new hires, terminations, raises) and system upgrades
 • Ensure compliance with relevant laws and internal policies
 • Supervise and coach payroll clerks and assistants
 • Liaise with auditors and manage payroll tax audits
 • Collaborate with Human Resources (HR) and accounting teams
 • Maintain accurate records and prepare reports
 • Resolve issues and answer payroll-related questions

Requirements

 • Proven experience as a payroll manager or similar role
 • Current knowledge of payroll procedures and related laws
 • Excellent understanding of multi-location payroll and taxes
 • Familiarity with payroll software/ HRIS (e.g. SAP, ADP, Kronos) and MS Office (especially Excel)
 • A keen eye for detail
 • An analytical mind and good math skills
 • Outstanding communication skills (written and oral)
 • Organizational and leadership skills
 • BSc/BA in Business Administration, Accounting, Human Resources or related field; professional certification (e.g. CPP, CPM) is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver