Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Bordro Uzmanı Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu Bordro Uzmanı mülakat soruları, etkili bir mülakat süreci tasarlamanıza yardımcı olabilir. Adaylarda aradığınız özellikleri bulmanıza yardımcı olacak bu soruları kullanın.

Bordro Uzmanı Mülakat Soruları

Bordro uzmanları (veya bordro memurları) şirket içinde veya diğer şirketlerin bordrolarını dışarıdan temin ettiği danışmanlık şirketlerinde bulunabilirler. Muhasebe/bordro deneyimi çoğu zaman tercih edilir. İster iç ister dış müşterilerle ilgilenmek zorunda olsunlar, müşteri hizmetlerinde geçmiş bir deneyim yararlı olabilir.

Her bordro uzmanının sayılarla arası iyi olmalıdır. Detaylara güçlü bir dikkat, organizasyon yeteneği, iletişim becerileri ve gizliliğe bağlılık olmadan başarılı olamazlar. Bordro zamanı işler yoğunlaşır, bu nedenle stresi yönetmek çok önemlidir. Bu özellikleri değerlendirmek için aşağıdaki davranışsal ve durumsal soruları sorabilirsiniz.

Yeni işe alınacak bordro uzmanını eğitmek için zamanınız yoksa, işinizde ihtiyaç duyulan uzmanlık türüne sahip adaylar arayın. Örneğin, kamu kuruluşlarıyla çalışan bordro uzmanlarının prosedürler veya mevzuat hakkında daha çeşitli bilgilere ihtiyacı olabilir. Diğerlerinin benzer büyüklükteki bir şirkette veya sendikalı bir ortamda deneyime ihtiyacı olabilir.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Kayıtların zamanında raporlanmasını nasıl sağlıyorsunuz?
 • Aynı anda iki müşteri şikayet etmek için ofisinize gelse, bununla nasıl başa çıkarsınız?
 • Bir çalışan size anlaşmaya göre daha az para aldığını söylüyor. Bunu nasıl araştırırsınız?
 • Sizi işe alsaydık ilk haftanızdaki öncelikleriniz neler olurdu?
 • Bir çalışan, bir iş arkadaşınızın maaşını söylemeniz için ısrar etseydi, nasıl yanıt verirdiniz?

Role özgü sorular

 • Bir bordro uzmanı ne tür raporlar hazırlamalıdır?
 • Düzenlemelerle ilgili değişiklikleri nasıl takip ediyorsunuz?
 • Yerel vergi stopajlarına neler dahildir?
 • İhtiyacınız olan bordro kaynak belgeleri nelerdir?
 • Sendika sözleşmeleriyle ilgili deneyiminiz nedir?
 • Kronos'u biliyor musunuz? İşinizde başka hangi yazılımları kullanıyorsunuz?
 • Çalışan verilerini girerken ayrıntılara dikkat etmeyi nasıl sürdürüyorsunuz?

Davranışsal sorular

 • Bir bordro sürecini iyileştirdiğiniz bir zamana bir örnek verin.
 • Bir iş arkadaşınızla iş birliği yapmakta zorlandığınız bir zamanı hatırlayın. Bununla nasıl başa çıktınız?
 • Bana iş yerinde stresli olduğunuz bir zamandan bahsedin. Ne yaptınız?
 • İyi müşteri hizmeti sunmayı başaramadığınız bir zaman oldu mu? Neyi farklı yapmalıydınız?
 • Bir müşteriye olumsuz haber vermek zorunda kaldığınız bir zamandan bahsedin.

🇬🇧 English

Payroll Specialist Interview Questions

These Payroll Specialist interview questions can assist you in designing an effective interview process. Look for those questions that will help you find what you are looking for in candidates.

Payroll Specialist Interview Questions

Payroll specialists (or payroll clerks) can be found in-house or in consultancy firms where other companies outsource their payroll. Accounting/payroll experience is preferred most of the time. A background in customer service can be useful, whether they have to deal with internal or external clients.

Every payroll specialist should be good with numbers. They can’t succeed without a strong attention to detail, organizational ability, communication skills and commitment to confidentiality. Things get hectic around payroll time, so managing stress is very important. You can ask the following behavioral and situational questions to assess those traits.

If you don’t have time to train new hires, be on the lookout for candidates who have the kind of expertise needed in your business. For example, payroll specialists who work with public organizations may need more diverse knowledge of procedures or legislation (e.g. 403(b) plans). Others may need experience in a similar sized business or a unionized environment.

Operational and situational questions

 • How do you ensure attendance records are reported on time?
 • If two clients came to your office to complain at the same time, how would you handle it?
 • An employee tells you that they received less money that agreed. How do you go about investigating this?
 • What would be your first week’s priorities if we hired you?
 • If an employee insisted that you tell them the salary of a coworker, how would you respond?

Role-specific questions

 • What kind of reports should a payroll specialist prepare?
 • How familiar are you with FLSA?
 • How do you follow changes regarding IRS regulations?
 • What’s included in local taxes withholdings?
 • What are the payroll source documents you need?
 • What’s your experience with union contracts?
 • Are you familiar with Kronos? What other software do you use in your job?
 • How do you maintain attention to detail when entering employee data?

Behavioral questions

 • Give me an example of a time you improved a payroll process
 • Recall a time you found it difficult to collaborate with a colleague. How did you handle it?
 • Tell me about a time you were stressed on the job. What did you do?
 • Was there a time you didn’t manage to provide excellent customer service? What should you had done differently?
 • Tell me about a time you had to deliver negative news to a client

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver