🇹🇷 Türkçe

Bütçe Yöneticisi İş İlanı Örneği 

Bütçe Yöneticisi iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Bütçe Yöneticisi sorumlulukları şunları içerir:

 • Departmanlar ve tüm şirket için etkin bütçe modelleri tasarlamak
 • Tüm operasyonların bütçe dahilinde olmasını sağlamak için finansal bilgileri (örneğin gelirler, harcamalar ve nakit yönetimi) analiz etmek
 • Yıllık bütçelerin üst düzey yöneticilere sunulması

İş özeti

Şirketimizin bütçesini geliştirmek ve uygulamasını denetlemek için sorumlu bir Bütçe Yöneticisi arıyoruz. Ayrıca bütçe tekliflerini gözden geçirecek ve mali belgeler ve raporlar hazırlayacaksınız.

İdeal adayımız Muhasebe veya Finans diplomasına sahiptir ve muhasebe ve bütçelemenin yasal düzenlemelerine aşinadır. Mükemmel aritmetik becerileri ile karmaşık verileri analiz etme ve sunma becerisini birleştirmelisiniz. Bu rolde başarılı olmak için, finansal tahminler oluşturmak ve bütçeleme kararları almak için eleştirel düşünmeyi kullanabilmelisiniz.

Sonuç olarak, şirketimizin bütçesini planlamalı, değerlendirmeli, tasarlamalı ve uygulamalı, iş büyümesini ve yasalara uygunluğunu sağlamalısınız.

Sorumluluklar

Departmanlar ve tüm şirket için etkin bütçe modelleri tasarlama

 • Tüm işlemlerin bütçe dahilinde olmasını sağlamak için finansal bilgileri (örneğin gelirler, harcamalar ve nakit yönetimi) analiz edin
 • Yıllık bütçeleri üst düzey yöneticilere sunmak
 • Onay için bütçe isteklerini gözden geçirin
 • Gelecekteki bütçe ihtiyaçlarını tahmin edin
 • Her raporlama döneminin sonunda gerçekleşen ve bütçelenen mali sonuçlar arasındaki farkları belirleyin
 • Karları artıran harcama iyileştirmeleri önerin
 • Şirketin bütçesini yasal düzenlemelere uygunluk açısından gözden geçirmek
 • Departman yöneticilerinin bütçe son teslim tarihlerini karşıladığından emin olun
 • Etkili bütçeleme politikaları ve prosedürleri tasarlamak ve uygulamak

Gereksinimler

 • Bütçe Yöneticisi veya Bütçe Analisti olarak kanıtlanmış iş deneyimi
 • Muhasebe yazılımı ve istatistiksel paketlerle uygulamalı deneyim
 • MS Excel bilgisi (özellikle gelişmiş formüller, pivot tablolar ve grafikler)
 • Tahmin yöntemlerine ve veri analizine aşinalık
 • Detaylara dikkat ile mükemmel aritmetik becerileri
 • Güçlü analitik beceriler
 • En iyi muhasebe uygulamaları ve düzenlemeleri hakkında bilgi
 • Bütçeleme ve finansal bilgileri sade bir dille açıklayabilme
 • Muhasebe, Finans veya ilgili alanda BSc/MSc derecesi

🇬🇧 English

Budget Manager job description

This Budget Manager job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Budget Manager responsibilities include:

 • Designing effective budget models for departments and the entire company
 • Analyzing financial information (e.g. revenues, expenditures and cash management) to ensure all operations are within budget
 • Presenting annual budgets to senior managers

Job brief

We are looking for a responsible Budget Manager to develop our company’s budget and oversee its implementation. You will also review budget proposals and prepare financial documents and reports.

Our ideal candidate holds a degree in Accounting or Finance and is familiar with legal regulations of accounting and budgeting. You should combine excellent numeracy skills with the ability to analyze and present complex data. To be successful in this role, you should be able to use critical thinking to create financial forecasts and make budgeting decisions.

Ultimately, you should plan, evaluate, design and implement our company’s budget, ensuring business growth and compliance with the law.

Responsibilities

 • Design effective budget models for departments and the entire company
 • Analyze financial information (e.g. revenues, expenditures and cash management) to ensure all operations are within budget
 • Present annual budgets to senior managers
 • Review budget requests for approval
 • Forecast future budget needs
 • Identify variances between actual and budgeted financial results at the end of each reporting period
 • Suggest spending improvements that increase profits
 • Review the company’s budget for compliance with legal regulations
 • Ensure department managers meet budget submission deadlines
 • Design and implement effective budgeting policies and procedures

Requirements

 • Proven work experience as a Budget Manager or Budget Analyst
 • Hands-on experience with accounting software and statistical packages
 • Knowledge of MS Excel (specifically, advanced formulas, pivot tables and charts)
 • Familiarity with forecasting methods and data analysis
 • Excellent numeracy skills with an attention to detail
 • Strong analytical skills
 • Knowledge of accounting best practices and regulations
 • Ability to explain budgeting and financial information in plain terms
 • BSc/MSc degree in Accounting, Finance or relevant field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver