Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Çeşitlilik ve Katılım Yöneticisi İş İlanı Örneği 

Çeşitlilik ve Katılım Yöneticisi iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Çeşitlilik ve Katılım Yöneticisi sorumlulukları şunları içerir:

 • İşyerinde çeşitliliği pekiştiren, her türlü tacizi ele alan ve azınlık gruplarını koruyan şirket politikaları tasarlamak
 • Çeşitli çalışanların nasıl seçileceği, yönetileceği, değerlendirileceği ve elde tutulacağı konusunda işe alım yöneticilerini ve İK personelini eğitmek
 • Ayrımcı olmayan bir dil kullandığımızdan emin olmak için iş tanımlarımızı gözden geçirmek ve güncellemek

İş özeti

Tüm çalışanlarımız için destekleyici ve kapsayıcı bir çalışma ortamı geliştirmek üzere bir Çeşitlilik ve Katılım Yöneticisi arıyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yönetici sorumlulukları, adil şirket politikaları oluşturmayı, katılım programlarını uygulamayı ve objektif işe alma prosedürlerini uygulamayı içerir. Bu rolde başarılı olmak için İK konusunda deneyime ve insan hakları mevzuatı bilgisine sahip olmalısınız.

Sonuç olarak, korunan özellikleri ne olursa olsun tüm adaylara ve çalışanlara eşit fırsatlar sağladığımızdan emin olacaksınız.

Sorumluluklar

 • İşyerinde çeşitliliği güçlendiren, her türlü tacizi ele alan, azınlık gruplarını ve kadınları koruyan şirket politikaları tasarlamak
 • Çeşitli çalışanları nasıl seçecekleri, yönetecekleri, değerlendirecekleri ve elde tutacakları konusunda işe alım yöneticilerini ve İK personelini eğitin
 • Ayrımcı olmayan bir dil kullandığımızdan emin olmak için web sitemizdeki, sosyal medya sayfalarımızdaki, iş tanımlarımızdaki ve dahili belgelerdeki tüm iletişimleri gözden geçirin ve güncelleyin
 • Objektif ve kesinlikle işle ilgili olduklarını doğrulamak için seçim kriterlerimizi gözden geçirin
 • Tüm çalışanlara hitap eden fayda paketleri önerin
 • Çeşitlilik metriklerini ölçün ve tahmin edin
 • Yetersiz temsil edilen gruplara danışman olarak hareket edin ve tüm seslerin duyulduğundan emin olun
 • Çalışanların iletişim becerilerini ve takım ruhunu artıracak eğitimler düzenlemek
 • Şirketimizi çeşitli kariyer etkinliklerinde (iş fuarları gibi) temsil etmek
 • Çeşitlilik ve eşitlikle ilgili eyalet veya ülke düzenlemelerine uygunluğu sağlayın

Gereksinimler

 • İK Yöneticisi , İK Danışmanı veya benzeri bir rol olarak iş deneyimi
 • Ayrımcılıkla mücadele ve eşit işveren fırsatı gibi şirket politikaları tasarlama konusunda uygulamalı deneyim
 • İş ve insan hakları mevzuatı hakkında iyi bilgi
 • İşyerinde çeşitlilik ile ilgili seminerlere katılım bir artıdır.
 • Mükemmel iletişim becerileri
 • Liderlik özellikleri
 • İnsan Kaynakları, Örgüt Psikolojisi veya ilgili alanda BSc

🇬🇧 English

Diversity and Inclusion Manager job description

This Diversity and Inclusion Manager job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Diversity and Inclusion Manager responsibilities include:

 • Designing company policies that reinforce diversity in the workplace, address all kinds of harassment and protect minority groups
 • Training hiring managers and HR staff on how to select, manage, evaluate and retain diverse employees
 • Revising and updating our job descriptions to ensure we use non-discriminatory language

Job brief

We are looking for a Diversity and Inclusion Manager to cultivate a supportive and inclusive work environment for all our employees.

Diversity and Inclusion Manager responsibilities include crafting fair company policies, implementing inclusion programs and applying objective hiring procedures. To be successful in this role, you should have experience in HR and knowledge of human rights legislation.

Ultimately, you will ensure we provide equal opportunities to all candidates and employees regardless of their protected characteristics.

Responsibilities

 • Design company policies that reinforce diversity in the workplace, address all kinds of harassment and protect minority groups and women
 • Train hiring managers and HR staff on how to select, manage, evaluate and retain diverse employees
 • Revise and update all communication on our website, social media pages, job descriptions and internal documents to ensure we use non-discriminatory language
 • Review our selection criteria to verify they’re objective and strictly job-related
 • Recommend benefits packages that cater to all employees
 • Measure and forecast diversity metrics
 • Act as a consultant to underrepresented groups and make sure all voices are heard
 • Organize trainings to boost employees’ communication abilities and team spirit
 • Represent our company at various career events (like job fairs)
 • Ensure compliance with state or country regulations on diversity and equity

Requirements

 • Work experience as an HR Manager, HR Consultant or similar role
 • Hands-on experience designing company policies like anti-discrimination and equal employer opportunity
 • Good knowledge of labor and human right legislation
 • Participation in seminars about diversity in the workplace is a plus
 • Excellent communication skills
 • Leadership skills
 • BSc in Human Resources, Organizational Psychology or relevant field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver