Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Çevirmen İş İlanı Örneği 

Çevirmen iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

 

Çevirmen’in sorumlulukları şunlardan oluşur:

 • Materyal okumak ve sektöre özgü terminolojiyi araştırmak
 • Bir dildeki metin ve ses kayıtlarını bir veya daha fazla dile çevirmek
 • Çevrilmiş metinlerin orijinal anlamlarını ve tonlarını koruduğundan emin olmak

İş Özeti

Yazılı ve işitsel parçaları farklı dillerde yorumlayacak ve orijinal anlamlarını, formatlarını ve tonlarını koruyacak bir Çevirmen arıyoruz.

Çevirmenin sorumlulukları arasında, verilen materyallerin dikkatlice okunması ve bağlamının tam olarak anlaşılması, özel sözlükler ve çeviri araçları kullanılması ve bitirilmiş parçaların düzeltilmesi yer alır. Bu rolde başarılı olmak için, ayrıntılara dikkat etmeli ve ana dilinize ek olarak en az iki dilde akıcı olmalısınız.

Sonuç olarak, şirket içi ihtiyaçlarımızı karşılayan ve daha geniş bir kitleye ulaşmamıza yardımcı olan kullanıma hazır çevrilmiş içerikler sunacaksınız.

Sorumluluklar

 • Verilen materyeli okumak ve sektöre özgü terminolojiyi araştırmak
 • Verilen metinleri ve ses kayıtlarını bir dilden bir veya daha fazla dile dönüştürmek
 • Çevrilmiş metinlerin orijinal anlamlarını ve tonlarını koruduğundan emin olmak
 • Videolar ve çevrimiçi sunumlar için altyazı hazırlamak
 • Çeviri kalitesini kontrol etmek için hem özel sözlüklere hem de çeviri araçlarına çapraz başvurmak
 • Tercüme edilmiş metinlerde dilbilgisi, imla ve noktalama işaretlerinin doğruluğunu kontrol edip düzeltmeler yapmak
 • Bitirilmiş çevirinin ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için dahili ekip üyeleri ve müşterilerle iletişim halinde kalmak
 • İçeriği orijinal biçimini korumaya dikkat ederek düzenlemek (örn. yazı tipi ve yapı)
 • Yeni çeviri araçları ve uygulamalarından haberdar olmak için çeviri alanının uzmanlarıyla iletişim kurmak

Gereklilikler

 • Çevirmen, Tercüman veya benzeri bir rolde kanıtlanmış iş deneyimi
 • Ana dilinize ek olarak en az iki dilde akıcı olmak
 • Dilbilgisi, yazım ve noktalama hatalarını tespit edebilme becerisi ile mükemmel düzelticilik becerileri 
 • İleri düzeyde içerik düzenleme araçları bilgisi
 • Çeviri yazılımlarına aşinalık
 • Zaman yönetimi becerileri
 • Çevirmenlik, Tercümanlık veya benzeri alanlarda Lisans Derecesi
 • Dilbilimde ek sertifikalar artı olarak değerlendirilecektir

🇬🇧 English

Translator job description

This Translator job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Translator responsibilities include:

 • Reading material and researching industry-specific terminology
 • Converting text and audio recordings in one language to one or more others
 • Ensuring translated texts conveys original meaning and tone

Job brief

We are looking for a Translator to interpret written and audio pieces in different languages, making sure to maintain their original meaning, format and tone.

Translator responsibilities include reading and thoroughly understanding the context of given material, using specialized dictionaries and translation tools and proofreading finished pieces of work. To be successful in this role, you should have a keen eye for detail and be fluent in at least two languages in addition to your native language.

Ultimately, you will provide ready-to-use translated content that meets our internal needs and helps us reach a broader audience.

Responsibilities

 • Read given material and research industry-specific terminology
 • Convert text and audio recordings from one language to one or more others
 • Ensure translated content conveys original meaning and tone
 • Prepare subtitles for videos and online presentations
 • Cross-reference specialized dictionaries and translation tools to check quality of translation
 • Proofread translated texts for grammar, spelling and punctuation accuracy
 • Follow up with internal team members and clients to ensure translation meets their needs
 • Edit content with an eye toward maintaining its original format (e.g. font and structure)
 • Network with field experts to stay current on new translation tools and practices

Requirements

 • Proven work experience as a Translator, Interpreter or similar role
 • Fluency in at least two languages in addition to your native language
 • Excellent proofreading skills with the ability to identify grammar, spelling and punctuation errors
 • Good knowledge of content editing tools
 • Familiarity with translation software
 • Time-management skills
 • BSc in Translation, Interpreting or similar field
 • Additional certification in Linguistics is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver