Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Çevre Mühendisi İş İlanı Örneği

Çevre Mühendisi iş ilanı örneği mühendislik pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır.

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Çevre mühendisliği sorumlulukları

 • Çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltan sistem ve bileşen tasarımı sağlamak
 • Düzenlemelerin uygulanabilirliğini sağlamak için çevre politikaları ve standartları konusunda teknik danışman olarak hizmet vermek
 • Projenin çevresel etkisi üzerine araştırma ve teknik denetimler yapmak, verileri analiz etmek ve kalite kontrol kontrolleri yapmak

 

İş Tanımı

Çevre sorunlarına teknik olarak sağlam çözümler geliştirmek için mühendislik, toprak bilimi, biyoloji ve kimya ilkelerini kullanacak bir Çevre Mühendisi arıyoruz. Çevresel kamu politikasına uyumu arttırma, kaynakların kullanımını optimize etme ve çevredeki çevrenin kalitesini iyileştirme çabalarına dahil olacaksınız.

 

Sorumluluklar

 • Çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltan sistem ve bileşen tasarımı sağlamak
 • Düzenlemelerin uygulanabilirliğini sağlamak için çevre politikaları ve standartları konusunda teknik danışman olarak hizmet vermek
 • Projenin çevresel etkileri konusunda araştırma ve teknik denetimler yapmak, verileri analiz etmek ve kalite kontrol kontrolleri yapmak
 • Kaynak yönetimi şemaları geliştirmek
 • Sistemlerin teknik değerlendirmesini sağlamak
 • En son teknolojileri sistemlere entegre edinmek
 • Hasarı önlemek için sorunları ele almak ve çevresel çözümler geliştirmek
 • Bilim adamları, planlamacılar ve uzmanlarla işbirliği yapmak
 • İlerlemeyi izlemek ve öneri raporları sağlamak
 • Planları, gereksinimleri, protokolleri, izinleri ve standart işletim prosedürlerini belgelemek ve sürdürmek
 • Kalite, satış, gelir ve karlılık hedeflerine ulaşmak

 

Gereklilikler

 • Çevre Mühendisi olarak kanıtlanmış çalışma deneyimi
 • Analitik, mekanik ve uyumluluk yazılımları (örneğin, SAS, Autocad vb.) İle uygulamalı deneyim
 • Büyük ve küçük ölçekte düşünme yeteneği
 • Kalite güvencesi, dokümantasyon, çevresel kurallar, düzenlemeler ve en iyi uygulamalara aşinalık
 • Proje ve personel yönetimi becerileri
 • Güncel profesyonel mühendis lisansı
 • Gelişmiş MS Office becerileri

🇬🇧 English

Environmental Engineer job description

This Environmental Engineer job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Environmental Engineer responsibilities include:

 • Providing system and component design that reduce negative impact on environment
 • Serving as a technical advisor on environmental policies and standards to ensure regulatory applicability
 • Conducting research and technical audits on environmental impact of project, analyzing data and performing quality control checks

 

Job brief

We are looking for a guru Environmental Engineer to use the principles of engineering, soil science, biology, and chemistry to develop technically sound solutions to environmental problems. You will be involved in efforts to grow compliance with environmental public policy, optimize the utilization of resources and improve the quality of surrounding environment.

Responsibilities

 • Provide system and component design that reduce negative impact on environment
 • Serve as a technical advisor on environmental policies and standards to ensure regulatory applicability
 • Conduct research and technical audits on environmental impact of project, analyze data and perform quality control checks
 • Develop resources management schemes
 • Provide systems technical evaluation
 • Integrate latest technologies into systems
 • Address problems and develop environmental solutions to prevent damage
 • Collaborate with scientists, planners and experts
 • Monitor progress and provide recommendations reports
 • Document and maintain plans, requirement, protocols, permits and standard operating procedures
 • Achieve quality, sales, revenue and profitability goals

Requirements

 • Proven working experience as an Environmental Engineer
 • Hands on experience with analytical, mechanical and compliance software (e.g. SAS, Autocad etc)
 • Ability to think on large and small scale
 • Familiarity with quality assurance, documentation, environmental rules, regulations and best practices
 • Project and personnel management skills
 • Current professional engineer license
 • Advanced MS Office skills

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver