🇹🇷 Türkçe

CFO Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu CFO mülakat soruları, mülakatları en önemli CFO niteliklerine göre düzenlemenize yardımcı olacaktır. 

CFO Mülakat Soruları

Finans Grubu Başkanları (CFO), bir şirketin finans departmanının baş yöneticileridir. Genellikle yüksek lisans derecesine sahip oldukça deneyimli profesyonellerdir. Rolleri geniş bir kapsama sahiptir, bu nedenle en iyi adaylar işin birçok alanında bilgili olmalıdır.

CFO adayları ile etkili bir mülakat planlamanın ilk adımı şirketinizin risk aşamasını belirlemektir. Daha çok pazar, ürün ve finansal riski yüksek (ürün değişikliği, modernizasyon, küçülme vb.) bilinmeyene doğru adımlar mı atıyorsunuz? Yoksa çevrenizin ve yakın geleceğinizin birkaç sürpriz barındırdığı sağlıklı bir istikrar aşamasında mısınız? Risk her zaman vardır, ancak çalkantılı bir zamanda her türlü riski aynı anda ele alabilen CFO'lar, riskin kolayca yönetilebilir olduğu durumlarda şirketin gelişmesine yardımcı olabileceklerden farklı niteliklere sahiptir.

Adayın riskle ilgili deneyimini ve riskle başa çıkma isteklerini belirlemek için aşağıdaki soruları kullanın. Cevaplarını dinleyin ve düşüncelerini öğrenecek sorular sorun. İstikrar hakkında takdir edici bir şekilde mi konuşuyorlar yoksa hızlı değişiklikleri mi tercih ediyorlar? Aşağıdaki liste ayrıca adayın liderlik, eleştirel düşünme ve strateji oluşturma gibi yumuşak becerilerini değerlendirmek için durumsal ve davranışsal soruları içeriyor.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Gelecek yıl için gelir tahminleri düşseydi ne yapardınız?
 • Olası bir yatırımın karlı olup olmadığına karar vermeniz gerekseydi, bunu nasıl yapardınız?

Role özgü sorular

 • Mevcut/önceki şirketinizin ürününün gelişimini açıklayın. Ürün stratejisinde verilmiş dönüm noktası niteliğinde bir karar örneği ve bu kararla ilgili düşüncenizi sunabilir misiniz?
 • Şirketiniz ne tür bir müşteriye satış yapıyor?
 • Çalıştığınız bir önceki şirketin özellikleri neydi ve size uyuyor muydu?
 • Yıllık bütçe çevrimi sırasında departmanlara fon sağlarken nasıl bir yatırım stratejisi izlersiniz?
 • Mevcut/önceki şirketinizin başarısının anahtarının ne olduğunu düşünüyorsunuz?
 • Bir CFO'nun her zaman izlemesi gereken en önemli iki metrik nedir?

Davranışsal sorular

 • Herhangi bir paydaşla çatışmalarla karşılaştığınız oldu mu? Nasıl çözdünüz?
 • Bölümünüzü yönetirken mükemmel liderlik gösterdiğinizi düşündüğünüz bir zamanı anlatabilir misiniz?
 • Mevcut/önceki şirketinize yaptığınız en önemli katkıyı açıklar mısınız?

🇬🇧 English

CFO Interview Questions

These CFO interview questions will help you gear interviews towards the most important CFO qualifications.

CFO Interview Questions

Chief Financial Officers (CFO) are the heads of a company’s financial department. They’re typically highly experienced professionals with graduate degrees. Their role has a large scope so the best candidates should be knowledgeable in many aspects of business.

The first step in planning an effective CFO interview is to determine the risk stage of your company. Are you mostly taking steps into the unknown with high market, product and financial risk (product change, modernizing, downsizing etc.)? Or are you in a phase of healthy stability where your environment and near future hold few surprises? Risk always exists, but CFOs who can deal with all types of risks simultaneously in a turbulent time have different qualities than those who can help the company flourish when risk is easily manageable.

Use the following questions to determine the candidate’s experience with risk and their willingness to deal with it. Listen to their answers and follow up with probing questions. Do they talk about stability in an appreciative manner or do they prefer rapid changes? The following list also includes situational and behavioral questions to evaluate the candidate’s soft skills such as leadership, critical thinking and strategizing.

Operational and situational questions

 • What would you do if revenue forecasts for next year decreased?
 • If you had to decide whether a possible investment is profitable, how would you do it?

Role-specific questions

 • Explain the evolution of the product of your current/previous company. Give me an example of a landmark decision that was made in the product strategy and your opinion of that decision
 • What type of customer does your company sell to? Has it changed?
 • What is a pricing or packaging decision that the company made and what was your view on that decision?
 • What was the personality of the company you were just working at and did it fit you?
 • Give me an example of your investment strategy when funding departments during the annual budget cycle
 • What do you think was key to your current/previous company’s success?
 • What are two metrics a CFO should always monitor?

Behavioral questions

 • Tell me about a time when you faced conflict with stakeholders. How did you resolve it?
 • Recall a time you showed excellent leadership in managing your department
 • Describe your most important contribution to your current/previous company

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver