🇹🇷 Türkçe

COO İş İlanı Örneği 

COO iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

COO’nun sorumlulukları şunlardan oluşur: 

 • Ticari faaliyetleri tasarlamak ve uygulamak
 • Şirket kültürünü ve vizyonunu geliştirecek politikalar oluşturmak
 • Şirketin faaliyetlerini ve yöneticilerin çalışmalarını gözetlemek

İş Özeti

Kuruluşumuzun devam eden faaliyetlerini ve prosedürlerini denetleyecek deneyimli bir Operasyon Şefi veya COO arıyoruz. Şirketin emir komuta zincirinde ikinci sırada olacaksınız ve işletmenin verimliliğinden siz sorumlu olacaksınız.

COO, üst yönetim ekibinin önemli bir üyesidir ve yalnızca İcra Kurulu Başkanı'na (CEO) rapor verir. Çeşitli ticari faaliyetlerin kontrolünü sağlamanız gerekecek, bu yüzden deneyimli ve verimli bir lider olmanızı bekliyoruz. Ayrıca mükemmel insan becerilerine, harika bir ticaret zekasına ve örnek iş ahlakına sahipseniz, sizinle tanışmak isteriz

COO pozisyonunun amacı, kapsamlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için işletmenin işlevselliğini sağlamaktır.

Sorumluluklar

 • İş stratejileri, planları ve prosedürleri tasarlamak ve uygulamak
 • Performans ve büyüme için kapsamlı hedefler belirlemek
 • Şirket kültürünü ve vizyonunu geliştiren politikalar oluşturmak
 • Şirketin günlük faaliyetlerini ve yöneticilerin çalışmalarını (BT, Pazarlama, Satış, Finans vb.) denetlemek
 • Çalışanlarınızı maksimum performansı ve özveriyi teşvik etmeye yönlendirmek
 • Verileri ve metrikleri analiz edip yorumlayarak performansı değerlendirmek
 • Tüm önemli konularda CEO'ya raporlar yazıp göndermek
 • Bağış toplama girişimlerinde CEO'ya yardımcı olmak
 • Genişleme faaliyetlerine katılmak (yatırımlar, satın almalar, kurumsal ittifaklar vb.)
 • Ortaklar / satıcılarla ilişkileri yönetmek

Gereklilikler

 • COO veya ilgili rolde kanıtlanmış iş deneyimi
 • İK, Finans, pazarlama gibi işletme fonksiyonlarına hakim olmak
 • Stratejik planlama ve iş geliştirme alanında kanıtlanabilir yetkinlik
 • Bağış toplama deneyimi artı olarak değerlendirilecektir
 • Veri analizi ve performans/operasyon metrikleri üzerine çalışma deneyimi
 • BT/İş altyapısı ve MS Office hakkında kapsamlı bilgi ve çalışma deneyimi
 • Üstün organizasyon ve liderlik yetenekleri
 • Mükemmel kişilerarası beceriler ve topluluk önünde konuşma becerilerine sahip olmak
 • Karar verme ve problem çözme becerisi
 • İşletme veya ilgili alanda Lisans diploması; İşletme yüksek lisansı artı olarak değerlendirilecektir

🇬🇧 English

COO job description

This COO job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

COO responsibilities include:

 • Designing and implementing business operations
 • Establishing policies that promote company culture and vision
 • Overseeing operations of the company and the work of executives

Job brief

We are looking for an experienced Chief Operating Officer or COO to oversee our organization’s ongoing operations and procedures. You will be the company’s second-in-command and responsible for the efficiency of business.

The COO role is a key member of the senior management team, reporting only to the Chief Executive Officer (CEO). You’ll have to maintain control of diverse business operations, so we expect you to be an experienced and efficient leader. If you also have excellent people skills, business acumen and exemplary work ethics, we’d like to meet you.

The goal of the COO position is to secure the functionality of business to drive extensive and sustainable growth.

Responsibilities

 • Design and implement business strategies, plans and procedures
 • Set comprehensive goals for performance and growth
 • Establish policies that promote company culture and vision
 • Oversee daily operations of the company and the work of executives (IT, Marketing, Sales, Finance etc.)
 • Lead employees to encourage maximum performance and dedication
 • Evaluate performance by analyzing and interpreting data and metrics
 • Write and submit reports to the CEO in all matters of importance
 • Assist CEO in fundraising ventures
 • Participate in expansion activities (investments, acquisitions, corporate alliances etc.)
 • Manage relationships with partners/vendors

Requirements

 • Proven experience as Chief Operating Office or relevant role
 • Understanding of business functions such as HR, Finance, marketing etc.
 • Demonstrable competency in strategic planning and business development
 • Experience in fundraising will be a plus
 • Working knowledge of data analysis and performance/operation metrics
 • Working knowledge of IT/Business infrastructure and MS Office
 • Outstanding organizational and leadership abilities
 • Excellent interpersonal and public speaking skills
 • Aptitude in decision-making and problem-solving
 • BSc/BA in Business Administration or relevant field; MSc/MBA is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver