🇹🇷 Türkçe

Danışman İş İlanı Örneği 

Danışman iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Danışman’ın sorumlulukları şunlardan oluşur: 

 • Birçok çeşit sorunu ve ihtiyacı gidermeye yönelik kısa vadeli veya uzun vadeli projeler üstlenmek
 • İhtiyaçlarını anlamak için yönetim veya uygun personel ile toplantılar yapmak
 • Gerekli verileri toplamak için görüşme, anket vb. araçlar kullanmak

İş Özeti

Kendi uzmanlık alanında sağlam tavsiyelerde bulunacak bilgili bir Danışman arıyoruz. Bir durumu analiz etmek ve yeni bir perspektif sunmaktan sorumlu olacaksınız. Göreviniz en uygun çözümleri keşfetmek ve önermek olacak, bu yeni bir BT sistemi önermek de olabilir, tam kapsamlı yeni bir stratejik plan uygulamayı önermek de.

Başarılı bir Danışman kendi alanı ile ilgili konularda uzmandır. Bununla beraber sorunların nedenini belirleme ve çözümlerini kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde sunma konusunda mükemmel bir beceriye sahiptirler.

Amaç şirketimizin daha işlevsel ve başarılı olmasına yardımcı olmaktır.

Sorumluluklar

 • Birçok çeşit sorunu ve ihtiyacı gidermeye yönelik kısa vadeli veya uzun vadeli projeler üstlenmek
 • İhtiyaçlarını anlamak için yönetim veya uygun personel ile toplantılar yapmak
 • Gerekli verileri toplamak için görüşme, anket vb. araçlar kullanmak
 • Bir problem veya meseleyi tanımlamak ve anlamak için durumsal analiz ve veri analizi yapmak
 • Bulguları ilgili yöneticilere sunmak ve açıklamak
 • Hedeflere göre iyileştirme için tavsiye veya öneriler sunmak
 • Önerileri uygulamak ve itirazların üstesinden gelmek için planlar oluşturmak
 • Değişimden etkilenen kişiler için eğitimler düzenlemek 
 • Durumu periyodik olarak değerlendirmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak
 • Endüstri, ürün ve alan bilgisini yenilemek

Gereklilikler

 • Danışman olarak kanıtlanmış deneyim
 • Proje yönetimi deneyimi
 • Uzmanlık alanı hakkında kapsamlı bilgi ve gelişmeleri takip etme isteği
 • Veri analizi ve araştırma teknikleri bilgisi
 • İşletme yazılımı ve BT sistemleri bilgisi
 • Ayrıntılı teklif ve planlar geliştirebilme becerisi
 • Mükemmel organizasyon ve koordinasyon becerileri
 • Analitik ve yaratıcı
 • Farklı disiplinlerden insanlarla iletişim kurma yeteneğine sahip harika bir dinleyici olmak
 • İşletme veya benzeri bir alanda lisans diploması; Uzmanlaşmış bir alanda daha fazla yeterlilik artı olarak değerlendirilecektir
 • Danışmanlık veya kendi uzmanlık alanınızda sertifikasyon bir avantajdır

🇬🇧 English

Consultant job description

This Consultant job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Consultant responsibilities include:

 • Undertaking short-term or long-term projects to address a variety of issues and needs
 • Meeting with management or appropriate staff to understand their requirements
 • Using interviews, surveys etc. to collect necessary data

Job brief

We are looking for a knowledgeable Consultant to give solid advice in their field of expertise. You will be responsible for analyzing a situation and providing a fresh perspective. You will discover the most suitable solutions whether it is proposing a new IT system or implementing a full strategic plan.

A great consultant is an expert in matters concerning their field. They have an excellent skill in identifying the cause of problems and presenting their solutions in a comprehensive and detailed manner.  The goal is to help our business be more functional and successful.

Responsibilities

 • Undertake short-term or long-term projects to address a variety of issues and needs
 • Meet with management or appropriate staff to understand their requirements
 • Use interviews, surveys etc. to collect necessary data
 • Conduct situational and data analysis to identify and understand a problem or issue
 • Present and explain findings to appropriate executives
 • Provide advice or suggestions for improvement according to objectives
 • Formulate plans to implement recommendations and overcome objections
 • Arrange for or provide training to people affected by change
 • Evaluate the situation periodically and make adjustments when needed
 • Replenish knowledge of industry, products and field

Requirements

 • Proven experience as consultant
 • Experience in project management
 • Thorough knowledge of field of expertise and willingness to keep abreast of advancements
 • Knowledge of data analysis and research techniques
 • Knowledge of business software and IT systems
 • Ability to develop detailed proposals and plans
 • Excellent organizational and coordination skills
 • Analytical and creative
 • A great listener with ability to communicate with people of diverse disciplines
 • BSc/BA in business or relevant discipline; Further qualifications in a specialized field will be a plus
 • Certification in consulting or field of expertise is an advantage

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver