Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Davranışsal Aday Mülakat Soru Örnekleri

Davranışsal mülakat soruları, işe alım yöneticilerinin ve işe alım profesyonellerinin iş adaylarını değerlendirmesine yardımcı olur. STAR (Situation, Task, Action, Result) formatındaki mülakat tekniğini kullanın ve en iyi yetenekleri işe almak için davranışa dayalı en iyi mülakat sorularından bazılarını sorun.

Mülakatlarda neden davranışsal sorular kullanılır?

Davranışsal sorular (STAR davranışsal mülakat soruları veya davranışa dayalı mülakat soruları olarak da bilinir), adayların geçmiş çalışma durumlarında nasıl davrandıklarını ortaya çıkarabilir. Bu davranışlar, şirketinizdeki benzer durumlarda adayların nasıl tepki vereceği konusunda size fikir verebilir.

İşte ele alacağımız şeyler:

 • Davranışsal mülakat nedir?
 • Davranışsal mülakat soruları örnekleri
 • Davranışsal mülakat soruları ve cevapları

Davranışsal görüşme nedir?

İşe alım kararları sadece ilk izlenimlere veya teknik becerilere göre verilmemelidir. Davranışa dayalı mülakat sorularıyla, işe alım profesyonelleri ve işe alım yöneticileri, kağıt üzerinde iyi görünen ancak iş için gerekli niteliklerden yoksun olabilecek adayları belirleyebilir.

Adayların geçmiş iş deneyimlerine dayalı olarak bu niteliklerden bir veya daha fazlasını değerlendirmek için mülakatlar sırasında davranışsal sorular sorun:

 • Takım çalışması
 • Problem çözme tutumu
 • Liderlik özellikleri
 • İnsanlara iletişim yeteneği
 • Zaman yönetimi becerileri

Bu sorular, adayların belirli bir durumda nasıl tepki verdiklerini, bir ekipte nasıl iş birliği yaptıklarını ve müşterilerle nasıl etkileşime girdiklerini gösterecek. Davranışa dayalı bir mülakat, ilk bakışta pozisyon için eşit derecede nitelikli görünen adayları değerlendirmenize ve aralarında seçim yapmanıza yardımcı olacaktır.

Davranışsal mülakatınızı, hem şirketinizin temel değerlerini hem de role özgü nitelikleri test eden soruları içerecek şekilde yapılandırın. Örneğin; yöneticiler veya diğer üst düzey roller için davranışsal mülakat soruları, adayların liderlik becerilerini ölçecektir. Satış departmanı için işe alım yapıyorsanız, müşteri şikayetlerine yönelik tepkilerini test edin. Veya bir rol, sıkı teslim tarihlerine uymayı ve baskı altında çalışmayı içeriyorsa, adayların stresli durumlarla nasıl başa çıktıklarını değerlendiren davranışa dayalı sorular ekleyin.

Çok yönlü işe alım kararları vermek için, en iyi davranışsal soruları kültüre uygunluk ve durumsal mülakat soruları gibi diğer mülakat soru türleri ile birleştirin.

İşte işe alım süreciniz sırasında adaylara sorabileceğiniz bazı örnek davranışsal mülakat soruları:

Davranışsal mülakat soruları örnekleri

 • Bir yöneticiye veya ekip üyesine kötü bir haber vermek zorunda kaldığınız bir durum oldu mu? Olduysa, bunu nasıl yaptınız? Karşınızdaki kişinin tepkisi ne oldu?
 • Zor bir meslektaşınızla uğraşmak zorunda kaldığınız bir zaman oldu mu? Meslektaşınızla etkili bir şekilde nasıl iletişim kurdunuz?
 • Bu endüstri terimi olan 'X'i farklı bir disiplinden birine nasıl açıklarsınız?
 • Bir ekip lideri, iş birliği yerine ekip üyeleri arasında rekabeti teşvik etseydi nasıl tepki verirdiniz?
 • Bir süreci daha verimli hale getirdiğiniz zamana örnek verebilir misiniz? Bunu nasıl yaptınız?
 • Hiç son teslim tarihi kaçırdınız mı? Ne oldu? Bir dahaki sefere neyi farklı yaptınız veya yapardınız?
 • Aynı anda devam eden birden fazla proje olduğunda işe nasıl öncelik verirsiniz?
 • Önceki işinizde karşılaştığınız en stresli veya zor durum nedir? Nasıl hallettiniz?
 • Bir projeye nasıl yaklaşmanız veya işteki bir problemle nasıl başa çıkmanız gerektiği konusunda bir meslektaşınızla aynı fikirde olmadığınızda ne oldu?
 • Bir müşteriden gelen şikayetleri ele almak zorunda kaldığınız bir zamanı tanımlayın. Ne oldu ve sakin kalmayı nasıl başardınız?
 • Bana ekibinizin bir hedefe ulaşamadığı bir zamandan bahsedin. Ekip üyelerinize nasıl geri bildirimde bulundunuz ve durumu yöneticinize nasıl sundunuz?
 • Size hiç aşina olmadığınız bir görev verildi mi? Nasıl hallettiniz: yardım istediniz mi yoksa kendi başınıza bir çözüm bulmaya mı çalıştınız?

Davranışsal mülakat soruları ve cevapları: Adaylar nasıl değerlendirilir?

 • Davranışsal mülakat sorularını yanıtlamak zor olabilir. Adaylarınıza düşünmeleri için yeterli zaman verdiğinizden emin olun. Acele cevap vermek ters etki yapabilir; garip bir sessizlikten kaçınmak için endişelenip bir şeyler uydurabilirler.
 • Davranışsal sorularınızı yanıtlamakta zorlanan adaylar için alternatifler düşünün. Örneğin; zor bir iş arkadaşıyla uğraşmak zorunda kaldıkları bir zamanı düşünemiyorlarsa, size istisnai bir iş birliği örneği vermelerini isteyin. Bu durum diğerlerinden nasıl farklıydı? Ve etkili iletişim kurmadaki rolleri neydi?
 • Bazı adaylar davranışa dayalı mülakata aşina olmayabilir. Cevaplarını daha iyi değerlendirmek için, belirli bir durumda davranışlarını tam olarak tanımlayana kadar takip eden sorular sorun.
 • Yeni mezun veya az mesleki deneyime sahip bir adayla mülakat yapıyorsanız, bir iş durumunu tarif etmekte zorlanabilirler. Profesyonel olmayan bir ortamdan (örn. çalışma grubu veya gönüllü çalışma) bir örnek kullanmaları için onları teşvik edin ve buna dayalı olarak niteliklerini değerlendirin.
 • Adaylarınızın seçtiği örnek türlerine dikkat edin. Cevaplarından, zorlu bir durumu, zor bir müşteriyi veya zorlu bir çalışma ortamını nasıl tanımladıklarını göreceksiniz.
 • Geçmişteki davranışlar size insanların nasıl düşündükleri ve tepki verdikleri hakkında bir fikir verebilir, ancak gelecekteki davranışları tahmin etmek için yalnızca onlara güvenmemelisiniz. Diğer faktörleri de göz önünde bulundurun. Örneğin; geçmiş deneyimlerinde müşteri şikayetlerini ele alma konusundaki yetersizliğini anlatan adaylar, hatalarından ders almış ve daha iyi satış çalışanı olmuş olabilirler.

🇬🇧 English

Behavioral Interview Questions

Behavioral interview questions help hiring managers and recruiters assess job candidates. Use the STAR format interview and ask some of the top behavior based interview questions to hire your next great employees.

Why use behavioral questions in interviews?

Behavioral questions (also known as STAR behavioral interview questions or behavior based interview questions) can reveal how candidates behaved in past work situations. These behaviors can give you insight into how people will react in similar situations at your company.

Here’s what we’ll cover:

 • What is a behavioral interview?
 • Behavioral interview questions examples
 • Behavioral interview questions and answers

What is a behavioral interview?

Hiring decisions shouldn’t just be made on first impressions or hard skills. With behavior based interview questions, recruiters and hiring managers can identify candidates who look good on paper, but who may lack essential qualities for the job.

Ask behavioral questions during interviews to assess one or more of these qualities based on candidates past work experiences:

 • Teamwork
 • Problem-solving attitude
 • Leadership skills
 • Interpersonal / Communication skills
 • Time management skills

These questions will show how candidates react in a given situation, how they collaborate on a team and how they interact with clients. A behavioral interview will help you evaluate and choose between candidates who, at first glance, may seem equally qualified for the position.

Structure your behavioral interviewing to include questions that test both your company’s core values and role-specific qualities. For example, behavioral interview questions for managers or other senior roles will measure candidates’ leadership skills. If you’re hiring salespeople, test their reactions toward client complaints. Or, if a role involves meeting tight deadlines and working under pressure, include behavior based questions that assess how candidates handle stressful situations.

To make well-rounded hiring decisions, combine the best behavioral questions with other types of interview questions, such as culture fit and situational interview questions.

Here are some sample behavioral interview questions to ask candidates during your hiring process:

Behavioral interview questions examples

 • Tell me about a time you had to deliver bad news to a manager or team member. How did you do it? What was the other person’s reaction?
 • Tell me about a time you had to deal with a difficult colleague. How did you communicate with the colleague effectively?
 • How would you explain this industry term, ‘X’, to someone from a different discipline?
 • How would you react if a team leader encouraged competition between team members instead of collaboration?
 • Give me an example of a time you made a process more efficient. How did you do it?
 • Have you ever missed a deadline? What happened? What would you do differently next time?
 • How do you prioritize work when there are multiple projects going on at the same time?
 • What’s the most stressful or difficult situation you’ve faced at your previous job? How did you handle it?
 • What happened when you disagreed with a colleague about how you should approach a project or deal with a problem at work?
 • Describe a time you had to handle complaints from a client. What happened and how did you manage to remain calm?
 • Tell me about a time your team didn’t meet a goal. How did you give feedback to your team members and how did you present the situation to your manager?
 • Have you ever been assigned with a task you were not familiar with? How did you handle it: did you ask for help or did you try to find a solution by yourself?

Behavioral interview questions and answers: How to evaluate candidates?

 • Behavioral interview questions can be hard to answer. Make sure you give your candidates enough time to reflect. Rushing an answer could have the opposite effect; they might get anxious and make something up, just to avoid an awkward silence.
 • For candidates who struggle to answer your behavioral questions, think of alternatives. For example, if they can’t think of a time they had to deal with a difficult coworker, ask them to give you an example of an exceptional collaboration. How was that situation different from others? And what was their role in communicating effectively?
 • Some candidates mightn’t be familiar with behavioral interviewing. To better evaluate their answers, ask follow-up questions until they’ve fully described their behavior in a specific situation.
 • If you’re interviewing a recent graduate or a candidate with little professional experience, they might struggle to describe a work situation. Encourage them to use an example from a non-professional environment (e.g. study group, athletic team or volunteer work) and assess their qualities based on that.
 • Pay attention to the kinds of examples your candidates choose. From their answers, you’ll see how they define a challenging situation, a difficult client or a demanding work environment.
 • Past behaviors can give you an idea of how people think and react, but you shouldn’t rely only on them to predict future behaviors. Consider other factors, as well. For example, candidates who describe past experiences of handling client complaints poorly could have learned from their mistakes and become better salespeople.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver