🇹🇷 Türkçe

Değer Bazlı Aday Mülakat Soru Örnekleri

İşe alım sürecinde, şirketinizle aynı değerleri paylaşan ve iş yerinize uyum sağlayacak adayları belirlemek için değer bazlı mülakat soruları sorun.

Neden değer bazlı mülakat soruları sorulur?

İş hayatında, temel değerler bir şirketin misyonunu ve uzun vadeli hedeflerini yansıtır. Bunlar sadece teorik inançlar değildir. Bir şirketin değerleri şunları tanımlar:

 • Çalışanların nasıl iş birliği yaptığını

Örneğin; inovasyona değer veren bir şirket, beyin fırtınası oturumlarına ve tüm çalışanlarından yaratıcı fikirleri teşvik edecektir.

 • Şirketin ne tür yatırımlar yapacağını

Örneğin; müşteri hizmetlerine öncelik veren bir şirket, satış departmanı için CRM yazılımına ve eğitim programlarına yatırım yapacaktır.

 • Şirketin ne tür insanları işe almak ve elde tutmak istediğini

Örneğin; iş birliğine odaklanan bir şirket, iyi ekip oyuncularını işe alacak ve etkileşim için ekip oluşturma etkinlikleri düzenleyecektir.

İşe alım süreciniz sırasında değer bazlı mülakat soruları şunları anlamanıza yardımcı olacaktır:

 • Adayların önceliklerinin hedeflerinizle uyumlu olup olmadığını
 • İş yerinde adayların önceliklerinin neler olduğuna
 • İş yerinde davranışlarını neyin/nelerin yönlendirdiğini

İşte iş yerindeki ortak kurumsal değerlerden bazı örnekler:

 • Dürüstlük: Dürüstlük ve profesyonellik ile hareket etmek ve şirket politikalarına saygı göstermek.
 • İş birliği: Ortak hedeflere ulaşmak için meslektaşlar ve ekiplerle çalışmak.
 • Mesuliyet: Hem ekip hem de bireysel projelerde eylemler ve kararlar için sorumluluk almak.
 • Sosyal sorumluluk: Sosyal ve çevresel çözümleri ticari faaliyetlere entegre etmek.
 • İnovasyon: İşi geliştirmek için yeni fikirler uygulamak.
 • Müşteri odaklılık: Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve sürdürmek.

Değer bazlı mülakat soru örnekleri

Dürüstlük

 • İş yerinde hiç etik bir ikilemle karşılaştınız mı? Eğer öyleyse, sorun neydi ve ne yaptınız?
 • Bir iş arkadaşınızın şirketin zimmetli mallarından çaldığını görseniz ne yapardınız?

İş birliği

 • Ekibinizin bir projeyi zamanında tamamlayamadığı bir zamanı anlatın. İmkanınız olsa neyi farklı yapardınız?
 • Anlaşamadığınız biriyle çalışmak zorunda kalsaydınız ne yapardınız?

Mesuliyet

 • Şimdiye kadar üzerinde çalıştığınız başarılı bir ekip projesini anlatın. Sizin katkınız ne oldu?
 • Ekibiniz, projenin tamamıyla size atanan bir bölümü hakkında olumsuz geri bildirim alsa nasıl tepki verirsiniz?

Sosyal sorumluluk

 • Maliyetleri düşük tutarken ürünler üzerinde kapsamlı kalite kontrolleri gerçekleştirme arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
 • Faaliyetlerimizi daha çevre dostu hale getirmek için hangi şirket politikalarını oluşturmayı önerirsiniz? Çalışanların bu yönergeleri anlamasını ve uygulamasını nasıl sağlarsınız?

İnovasyon

 • Teknik bir sorunla karşılaştığınız ve normal sorun giderme yönteminizin çalışmadığı bir durumu oldu mu? Ne yaptınız?
 • Bana iyi tasarlanmış bir ürün örneği verebilir misiniz? Bu ürünü benzersiz kılan özellikler nelerdir?

Müşteri odaklılık

 • Öfkeli bir müşteriyi sakinleştirmeyi başardığınız bir zamanı anlatın. Profesyonelliğinizi korumayı ve şikayetlerini ele almayı nasıl başardınız?
 • Vardiyanız biter bitmez mağazaya giren veya arayan bir müşteriye nasıl cevap verirsiniz?

Adayların cevaplarını değerlendirmek için ipuçları

 • Öncelikle şirketinizin benimsediği değerleri belirleyin. Giriş seviyesinden yöneticilere kadar tüm çalışanlar bu temel değerleri paylaşmalıdır.
 • Ardından, her bir değerin nasıl iş davranışlarına dönüştüğünü tanımlayın. Davranışsal ve durumsal sorular, adayların işte istenen davranışları gösterip göstermediğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Departmanlar veya daha küçük ekipler farklı özelliklere değer verebilir. Bunları da değerlendirmek için sorularınızı ayarlayın. Örneğin; bir satış ekibinin sağlam müşteri hizmeti tutumuna değer vermesi muhtemelken, bir mühendislik ekibi yeniliğe öncelik verebilir.
 • Değer bazlı mülakat sorularını, beceri ve bilgiyi analiz etmeye odaklanan yetkinlik bazlı sorularla birleştirmek en iyisidir. Bu şekilde eksiksiz aday profilleri oluşturacak ve daha objektif işe alım kararlarına ulaşacaksınız.

🇬🇧 English

Values-based Interview Questions

During your hiring process, ask values-based interview questions to identify candidates who share the same values as your company and will fit in your workplace.

Why ask values-based interview questions?

In business, core values reflect a company’s mission and long-term objectives. They’re not just theoretical beliefs. A company’s values define:

 • How employees collaborate

For example, a company that values innovation will encourage brainstorming sessions and creative ideas from all employees.

 • What kinds of investments the company will make

For example, a company that prioritizes customer service will invest in CRM software and training programs for salespeople.

 • What types of people the company wants to hire and retain

For example, a company that focuses on collaboration will recruit good team players and organize team-building activities to keep them engaged.

During your hiring process, values-based interview questions will help you understand:

 • Whether candidates’ priorities align with your goals
 • What candidates prioritize in the workplace
 • What drives their behaviors at work

Here are some examples of common corporate values at work:

 • Integrity: Acting with honesty and professionalism, and respecting company policies.
 • Collaboration: Working with colleagues and teams to meet joint goals.
 • Accountability: Taking responsibility for actions and decisions both in team and individual projects.
 • Social responsibility: Integrating social and environmental solutions to business operations.
 • Innovation: Implementing new ideas to improve the business.
 • Customer orientation: Maximizing and maintaining customer satisfaction.

Examples of value-based interview questions

Integrity

 • Have you ever faced an ethical dilemma at work? If so, what was the issue and what did you do?
 • What would you do if you saw a colleague stealing stationary from the company’s stock?

Collaboration

 • Describe a time your team failed to complete a project on time. What would you do differently, if you had the chance?
 • What would you do if you had to work with a person you didn’t get along with?

Accountability

 • Describe a successful team project you worked on so far. What was your contribution?
 • How would you react if your team received negative feedback about a part of the project that was entirely assigned to you?

Social responsibility

 • How do you keep a balance between performing thorough quality controls on products while keeping costs low?
 • What company policies would you suggest creating to make our operations more environmentally-friendly? How would you ensure employees understand and apply these guidelines?

Innovation

 • Describe a situation where you were facing a technical issue and your normal troubleshooting method wasn’t working. What did you do?
 • Can you give me an example of a well-designed product? What features make this product unique?

Customer orientation

 • Describe a time you managed to calm an irate customer. How did you manage to maintain your professionalism and address their complaint?
 • How would you reply to a customer who enters the store or calls just as your shift ends?

Tips to assess candidates’ answers

 • First, determine the values that your company embraces. All employees, from entry-level to executives, should share these core values.
 • Then, define how each value translates into work behaviors. Behavioral and situational questions will help you understand whether candidates demonstrate desirable behaviors on the job.
 • Departments or smaller teams might value additional traits. Adjust your questions to evaluate those, as well. For example, a sales team is likely to value solid customer service attitude, while an engineering team might prioritize innovation.
 • It’s best to combine values-based interview questions with competency-based questions that focus on analyzing skills and knowledge. That way, you’ll create complete candidate profiles and reach more objective hiring decisions.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver