Değiştiren Adımlar Derneği

Diğer

2018 yılında kadın, erkek, çocuk, genç, engelli, engelsiz tüm toplumsal gruplara yönelik güçlendirici ve fırsat eşitliğini sağlayan faaliyetler gerçekleştirmek, sivil toplumda aktifleşmeyi desteklemek ve sürdürülebilir kalkınma yaratmak için kuruldu.

Değiştiren Adımlar Derneği, enerjisini dünyayı değiştirmeye hazır olan mezun ve gönüllü ağındaki gençlerden ve genç hissedenlerden alıyor. Derneğin kuruluş aşamasından başlayarak tüm süreçlerinde tamamen gönüllülüğü dayanarak ilerleyen bir çalışma sistemi mevcut. Üniversite öğrencisi gençler, dernek bünyesinde bulundukları ekiplerde sosyal medya, kaynak geliştirme, insan kaynakları gibi alanlarda dernek faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin bir kısmı da yine daha eşitlikçi ve özgür bir dünya için çabalayan gençlerden oluşuyor.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

DEĞİŞTİREN ADIMLAR DERNEĞİ İŞ İLANLARI