Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Duyarlılık Becerisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

İşe alım süreçlerinizde bu duyarlılık becerisi aday mülakat sorularını kullanarak adayların, iş yerinde ne kadar sağduyulu olduğunu, çalışanların gizliliğini ve şirketin önemli bilgilerini nasıl koruduklarını analiz edebilirsiniz.

Adayların duyarlılık becerilerini neden değerlendirmelisiniz?

İş yerinde gizlilik, hassas iş ve çalışan konularının özel tutulması anlamına gelir (örneğin; tıbbi geçmişler, rekabet verileri ve maaş bilgileri). Duyarlılık becerisi şu kişiler için önemlidir:

 • Adayların özgeçmişlerinden çalışanların sözleşmelerine kadar hassas verileri işleyen İK uzmanları.
 • Mali paketleri yöneten finans personeli.
 • Gizli belgeleri ve anlaşmaları oluşturan ve sürdüren hukuk profesyoneli.
 • Dijital dosyaları depolayan, iç iletişimi ve veri gizliliğini yöneten IT çalışanı.
 • Stratejik kararlarda yer alan, hassas kurumsal ve çalışan bilgilerine erişimi olan üst düzey yöneticiler.
 • Yöneticilerin programlarını organize eden ve önemli toplantılarda not tutan yönetici asistanları.

Güvenilir potansiyel çalışanları belirlemek için mülakatlar sırasında sorulacak bazı sorular:

Duyarlılık becerileri mülakat soru örnekleri

 • Geçmiş çalışan kayıtlarını saklamanın en iyi yolu nedir? (Örneğin; iş sözleşmeleri ve sağlık raporları)
 • Etkinlikler ve iş fuarları sırasında, insanlar size şirketle ilgili sorular sorduğunda, bahsetmenize izin verilen veya verilmeyen konuların neler olduğunu nasıl anlarsınız?
 • Ekip üyelerinden biri iş arkadaşının maaşını öğrenmek istese nasıl yanıt verirsiniz?
 • Gizli belgeleri iş arkadaşlarınızla nasıl paylaşırsınız? Bu belgeler dijital formattaysa hangi araçları kullanıyorsunuz?
 • Bir yangın acil durumu olsaydı ve masanızda hassas veriler içeren belgeler bırakmak zorunda kalsaydınız ne yapardınız?
 • Potansiyel bir müşteriyle konuşuyorsunuz ve ayrıntılı yol haritanızı öğrenmekte ısrar ediyorlar (örneğin; yeni ürünler ve özellikler için). Nasıl tepki veriyorsunuz?
 • Bir grup toplantısı sırasında üst düzey bir yönetici, bir iş arkadaşınızın maaş bilgileri gibi gizli bir şeyi açıklamanızı istiyor. Bu toplantıda bu bilgiyi bilmemesi gereken insanlar olsaydı ne yapardınız?
 • Yanlışlıkla İK yöneticisine veya CEO'ya gönderilen gizli verileri içeren bir e-mail alsanız ne yapardınız?

Mülakatlar sırasında adayların duyarlılık becerileri nasıl değerlendirilir?

“Hassas bilgileri gizli tutabilir misiniz?” gibi doğrudan bir sorunun cevabı bariz şekilde “evet” olacaktır. Bunun yerine, mülakatlar sırasında, adayların aşağıdaki özelliklere sahip olup olmadığını test etmek için işte gerçekleşmesi muhtemel varsayımsal senaryoları kullanın:

 • Profesyonel: Ofis dedikodularından uzak duran ve diğer insanların mahremiyetine saygı duyan çalışanların, gizli verileri dikkatle işlemesi daha olasıdır.
 • Etik: Sağduyu sahibi kişiler, hangi bilgilerin sınıflandırıldığını ve hassas verilere kimlerin erişmesi gerektiğini değerlendirebilir.
 • Sağduyulu: Kurumsal veya kişisel konularda dikkatsiz davranmak, iş arkadaşlarınızı çok rahatsız edici durumlara sokabilir ve şirketiniz için yasal riskler doğurabilir.

Gerekirse, adayların gizli bilgileri saklamaya karşı ne kadar duyarlı olduklarını anlamak için kısa değerlendirmeler ekleyin. Örneğin:

 • Yönetici asistanları işe alıyorsanız, onlardan bir ofis düzenlemelerini isteyin. Gizli belge ve ajandaları kilitli çekmecelerde saklayıp saklamayacaklarına dikkat edin.
 • IT yöneticilerini işe alıyorsanız, onlardan siber güvenlik uygulamalarını araştırmalarını ve önermelerini isteyin. En iyi adaylar ekipleriniz ve özel gereksinimleriniz hakkında takip soruları soracak ve veri şifreleme, virüsten koruma ve şifre yönetimi araçları önerecektir.
 • İK yöneticilerini işe alıyorsanız, onlardan bir fiziksel taciz şikayetine yanıt verme sürecini adım adım açıklamalarını isteyin. Sadece konuyu nasıl araştıracağını açıklamakla kalmayıp aynı zamanda iş arkadaşının iddiasının gizliliğini sağlamak için önlemler alan adaylara dikkat edin.

🇬🇧 English

Confidentiality Interview Questions

Use these sample confidentiality interview questions during your hiring process to identify candidates who are discreet in the workplace and know how to protect employees' privacy and company's classified information.

Why you should evaluate candidates’ confidentiality skills?

Confidentiality in the workplace means keeping sensitive business and personnel matters private (e.g. medical histories, competitive data and salary information.) Good confidentiality skills are important for:

 • HR professionals who handle sensitive data, from candidates’ resumes to employees’ contracts.
 • Finance staff who manage compensation packages.
 • Legal staff who compose and maintain classified documents and agreements.
 • IT staff who store digital files and manage internal communications and data privacy.
 • Senior managers who participate in strategic decisions and have access to sensitive corporate and employee information.
 • Executive assistants who organize managers’ schedules and take minutes during important meetings.

Here are some questions to ask during interviews to identify trustworthy potential hires:

Examples of confidentiality skills interview questions

 • What’s the best way to store historical employee records? (e.g. employment contracts and medical reports)
 • During events and job fairs, when people approach you with questions about the company, how do you know what you are and are not allowed to say?
 • How would you respond if one team member wanted to know their coworker’s salary?
 • How do you share confidential documents with your coworkers? What tools do you use if these documents are in digital formats?
 • What would you do if there was a fire emergency and you had to leave documents with sensitive data on your desk?
 • You’re talking to a potential customer and they insist on learning your detailed roadmap (e.g. for new products and features.) How do you respond?
 • During a group meeting, a senior manager asks you to disclose something confidential, like a coworker’s salary information. What would you do if there were people in this meeting who were not supposed to know this information?
 • What would you do if you accidentally received an email with confidential data addressed to the HR manager or the CEO?

How to assess candidates’ confidentiality skills during interviews?

A direct question “Can you keep sensitive information confidential?” will prompt an obvious “yes.” So instead, during interviews, use hypothetical scenarios, that are likely to occur on the job to test whether candidates are:

 • Professional: Employees who steer clear of office gossip and respect other people’s privacy are more likely to handle confidential data with care.
 • Ethical: People with good judgement are able to assess what information is classified and who should have access to sensitive data.
 • Discreet: Being careless with corporate or personal matters can put coworkers in very uncomfortable situations and raise legal risks for your company.

If necessary, include short assessments to understand how candidates approach situations that require good confidentiality skills. For example:

 • If you’re hiring executive assistants, ask them to organize an office. Pay attention to whether they will store classified documents and agendas in locked drawers.
 • If you’re hiring IT administrators, ask them to research and recommend cyber security applications. The best candidates will ask follow-up questions about your teams and specific requirements and will suggest data encryption, anti-virus and password management tools.
 • If you’re hiring HR managers, ask them to describe step-by-step the process they’d take responding to a sexual harassment complaint. Keep an eye out for candidates who not only explain how they’d investigate the matter, but also take measures to ensure the privacy of the coworker’s claim.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver