🇹🇷 Türkçe

Duygusal Zeka (EQ) Aday Mülakat Soru Örnekleri

Duygusal zeka mülakat soruları, işe alım yöneticilerinin ve işe alım profesyonellerinin mülakat sürecinin bir parçası olarak iş adaylarındaki EQ'yu değerlendirmelerine yardımcı olur. Doğru EQ mülakat sorularını seçmek, şirket kültürüne uyan en iyi çalışanları bulmada önemli bir faktördür.

Adayları neden duygusal zeka için test etmelisiniz?

Yüksek düzeyde duygusal zeka (EQ), çalışan performansında önemli bir rol oynar. EQ mülakat soruları, işe alım profesyonellerine ve işe alım yöneticilerine bir adayın aşağıdakileri yapma becerisine ilişkin daha derin bir anlayış sağlar:

 • kendi ve diğer insanların duygularının farkında olmak,
 • davranışlarını tanımak ve düzenlemek
 • ve farklı ortamlara uyum sağlamak için duygularını yönetmek.

Bu nitelikler, başarılı bir işe alımda önemli bir karar faktörüdür, çünkü duygusal ve sosyal zekası yüksek çalışanlar:

 • takım arkadaşlarıyla etkili bir şekilde iş birliği yapar,
 • açık iletişimi benimser
 • ve değişime iyi uyum sağlar.

İşe alım profesyonelleri ve işe alım yöneticileri, işe aldıkları rolle alakalı özel sorular sorarak duygusal zekayı ölçmelidir. Örneğin, duygusal olarak zeki bir satış çalışanı, müşterilerin şikayetlerini dinlerken hayal kırıklıklarını yönetebilir. Benzer şekilde, yüksek EQ'ya sahip bir geliştirici, meslektaşları kod incelemeleri sırasında kodlarında hatalar bulduğunda üzülmez; bunun yerine meslektaşlarının geri bildirimlerini kabul eder ve çalışmalarına yeniden odaklanır.

Rollerine bakılmaksızın tüm ekip üyeleri için belirli duygusal nitelikler gereklidir. Duygusal zekası yüksek çalışanlar, diğer insanların duygularına karşı doğal bir empatiye sahiptir ve bu da onları bir ekip ortamında başarılı kılar. Güvene dayalı ilişkiler kurarlar, iş arkadaşları ve müşterilerle etkin bir şekilde iletişim kurarlar. Ayrıca, kendi güçlü ve zayıf yönlerinin de farkındadırlar, bu da genellikle daha düşük sosyal zeka veya duygusal farkındalığa sahip çalışanlardan daha fazla geri bildirim almaya açık oldukları anlamına gelir.

Mülakat süreciniz sırasında, ilk veya ikinci aşamada şu sorulardan bazılarını sorarak işe alım sürecinize bir duygusal zeka değerlendirmesi ekleyin:

 Duygusal zeka aday mülakat soruları

 • İş yerinde etik bir ikilemle karşılaştığınız bir zamanı anlatın. Bununla nasıl başa çıktınız ve sonuç ne oldu?
 • Birinin çalışmanızı eleştirdiği bir zamandan bahsedin. Nasıl tepki verdin ve ne öğrendin?
 • İki meslektaş arasındaki bir anlaşmazlığı nasıl çözersiniz?
 • Bir müşteri ürün/hizmetimizin fiyatının çok yüksek olduğundan şikayet etmek için aradığında, bununla nasıl başa çıkarsınız?
 • Yöneticinizle bir anlaşmazlık yaşadığınız bir zamanı anlatın. Nasıl çözdünüz?

Adayların duygusal zekası nasıl değerlendirilir?

 • Adaylarınıza kişisel deneyimlerinden yola çıkarak bir şeyler düşünmeleri için biraz zaman verin. Veya nasıl tepki vereceklerini test etmeleri için onlara varsayımsal bir senaryo hazırlayın. Onları işe aldıysanız karşılaşacakları bir şey seçin. Adaylarınız geçmiş bir deneyimi anlatıyorsa, detaylandırabilmeli ve size resmin tamamını verebilmelidir. Gerekirse başka sorular sorun:
  • "İş arkadaşın bundan sonra ne dedi?"
  • “Yönetinizle ilişkiniz nasıl değişti?
  • Veya “farklı bir müşteriyle benzer bir durumla karşılaştınız mı?”
 • Sorularınızı cevaplarken adaylarınızın tepkilerine ve beden diline dikkat edin. Yöneticilerinden aldıkları olumsuz geri bildirimlerden bahsederken hala mutsuz görünüyorlar mı, yoksa aldıkları geri bildirim sonucunda nasıl geliştiklerini açıklayabilirler mi?
 • Sorularınızı şirket operasyonlarınızla eşleşen senaryolara göre düzenleyin. Farklı roller için bazı duygusal zeka nitelikleri diğerlerinden daha önemlidir. Örneğin; bir satış çalışanı müşteri şikayetlerine tepki vermediğini iddia ederse, bu ilgisiz veya isteksiz oldukları ve kolayca vazgeçtikleri anlamına gelebilir. Ancak bir sosyal medya yöneticisi için bu yanıt iyiye işaret olabilir; kötü bir yoruma hemen yanıt vermek yerine, iletişime geçmeyi ve sorunu daha ihtiyatlı, uygun bir şekilde ele almayı seçebilirler.
 • Aldığınız cevapları gerçek iş deneyimlerine çevirin. Çatışmalardan kaçınmak bazı durumlarda bir avantaj olarak kabul edilebilir. Ancak profesyonel bir ekipte, duyguları bastıran, uzun vadede iş birliği ve performans sorunlarına neden olabilecek bir çalışanın göstergesidir.

🇬🇧 English

Emotional Intelligence Interview Questions

Emotional intelligence interview questions help hiring managers and recruiters assess EQ in job candidates as part of the interview process. Selecting the right EQ interview questions can be a key factor in finding the best employees who'll fit in the company culture.

Why test candidates for emotional intelligence?

High levels of Emotional Intelligence or Emotional Quotient (EQ) play an important role in employee performance. EQ interview questions give recruiters and hiring managers a deeper understanding of a candidate’s ability to:

 • be aware of their own and other people’s emotions
 • recognize and regulate their behavior
 • and manage their emotions to adapt to different environments.

These qualities are an important decision factor in a successful hire, because employees with high emotional and social intelligence:

 • collaborate effectively with their teammates
 • embrace open communication
 • and adapt well to change.

Recruiters and hiring managers should measure emotional intelligence by asking specific questions that are relevant to the role they’re hiring for. For example, an emotionally intelligent salesperson is able to manage their frustration when listening to clients’ complaints. Similarly, a developer with a high EQ doesn’t get upset when their colleagues find bugs in their code during code reviews - instead, they accept their colleagues’ feedback and refocus on their work.

Certain emotional qualities are essential for all team members, regardless of their role. Emotionally intelligent employees have a natural empathy for other people’s feelings, which makes them thrive in a team environment. They build trusting relationships and effectively communicate with coworkers and customers. They’re also aware of their own strengths and weaknesses, which means they’re usually more open to receiving feedback than employees with lower levels of social intelligence or emotional awareness.

Consider adding an emotional intelligence assessment to your hiring process by asking some of these questions during your first or second-stage interview round:

 Emotional intelligence interview questions

 • Tell me about a time you faced an ethical dilemma at work. How did you deal with it and what was the result?
 • Tell me about a time someone criticized your work. How did you respond and what did you learn?
 • How would you resolve a dispute between two colleagues?
 • If a customer called to complain that the price of our product/service is too high, how would you handle it?
 • Tell me about a time you had a conflict with your supervisor. How did you resolve it?

How to assess candidates’ emotional intelligence?

 • Give your candidates some time to think of something from their personal experience. Or, give them a hypothetical scenario to test how they’d react. Choose something that they’re likely to face if you hired them. If your candidates describe a past experience, they should be able to elaborate and give you the entire picture. If necessary, ask further questions.
 • “What did your coworker say after that?”
 • “How did your relationship with your supervisor change?
 • Or “did you face a similar situation with a different client?”
 • Pay attention to your candidates’ reactions and body language as they answer your questions. Do they still seem unhappy when talking about negative feedback they received from their manager, or can they explain how they improved as a result of the feedback they received?
 • Tailor your questions to scenarios that match your company operations. For different roles, some emotional intelligence qualities matter more than others. For example, if a salesperson claims that they don’t react to client complaints, that could mean that they are indifferent or unmotivated and easily give up. But, for a social media coordinator, this response could be a good sign; instead of immediately responding to a bad comment, they might choose to get in touch and address the issue in a more discreet, appropriate way.
 • Translate the answers you get into real work experiences. Avoiding conflicts can be considered an advantage in some cases. But in a professional team, it’s an indicator of an employee who suppresses emotions and could cause collaboration and performance issues in the long-term.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver