🇹🇷 Türkçe

Editör Aday Mülakat Soru Örnekleri

Editör adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Editör aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Editör Mülakat Soruları

Editörler içerik stratejisine liderlik eder ve olağanüstü, ilgi çekici içerik oluşturmak için içerik ekiplerini (yazarlar, tasarımcılar, geliştiriciler, fotoğrafçılar vb.) yönetir. Her rolde olduğu gibi, adayları mülakatlara davet etmeden önce bir editörde ne aradığınız konusunda net olun.

Bazı durumlarda, deneyimli bir editöre ihtiyacınız olmayabilir ve sorumluluklarını artırmaya hazır güçlü bir yazarı işe almaya istekli olabilirsiniz. Ya da uzun bir profesyonel başarı geçmişi olan kıdemli bir editör arıyor olabilirsiniz. Belki de belirli bir sektör geçmişi olan bir editör arıyorsunuzdur (örneğin sağlık hizmetleri, akademi). Yalnızca dijital yayınlar, güçlü bir dijital portföye, SEO ve sosyal medya gibi ilgili becerilere sahip bir editör isteyebilir. En iyi sonuçları elde etmek için, sorularınızı role göre dikkatlice uyarlayın veya kendi sorularınızı ekleyin.

Her yaratıcı rolde olduğu gibi editoryal rollerde de, görüşmeyi başlatmak için iş örneklerinden oluşan bir portföy kullanın. Önceki işlerinin sizin üretmek istediğiniz iş türüyle nasıl uyumlu olduğunu görebilirseniz mülakatlarınızdan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Editörler aynı zamanda proje yöneticileridir. Bu nedenle adayların bir editoryal takvimi nasıl oluşturacakları, görev dağılımını nasıl yapacakları, hedef kitlenizi ve iş hedeflerinizi ne kadar iyi anladıkları hakkında konuşmalarını sağlamak faydalı olacaktır.

Operasyonel ve durumsal sorular

Editoryal Sorular

 • Herkesin bir molaya ihtiyacı vardır. Boş zamanlarınızda ne okursunuz?
 • İş deneyiminiz sizi bu pozisyona nasıl hazırladı?
 • Redaksiyon, doğruluk kontrolü, kaynak kontrolü gibi editörlüğün en olağan yönlerine bile ilginizi nasıl sürdürüyorsunuz?
 • İçeriğinizin erişimini artırmak için hangi sosyal medya platformları işe yarar?
 • SEO hakkında ne kadar bilginiz var?
 • Daha önce hangi yayıncılık platformlarını kullandınız?
 • Ekibiniz için yetenekli kişileri işe alma konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?
 • Hangi stil kılavuzlarını tercih ediyorsunuz?
 • Stil rehberleri oluşturma deneyiminizi anlatın.
 • Yayınınıza hikaye sunmaya çalışan yazarlara ne tavsiye edersiniz?
 • X-Y ayları arasındaki bir editoryal takvimde hangi konuları ele almak istersiniz?
 • Bir yazar arkadaşınıza yapıcı geri bildirim verme yaklaşımınız nedir?
 • Sıkışık teslim tarihleri karşısında ekibinizi nasıl motive edersiniz?
 • Siz ya da ekibinizden biri çok aleni bir hata yapsa veya bir PR krizi yaratsa ne yapardınız? Bununla nasıl başa çıkarsınız?
 • Markamızın sesini nasıl tanımlarsınız?
 • Yayınımızla ilgili değiştireceğiniz bir şey var mı? Neden?

Portföy Soruları

 • Portföyünüzde en çok gurur duyduğunuz hikaye hangisi?
 • [X çalışma örneğini] kavramsallaştırma ve düzenlemedeki rolünüz neydi?
 • Zorlu bir projeyi tamamlamak için bir ekiple çalıştığınız bir zamanı anlatın.
 • Hangi görevleri delege ettiniz? Görevleri kime ve neden devrettiniz?
 • Hangi çalışmalarınızın başarılı olduğunu düşünürsünüz? Başarıyı nasıl ölçersiniz?

🇬🇧 English

Editor Interview Questions

This Editor interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Editor Interview Questions

Editors lead content strategy and manage content teams (writers, designers, developers, photographers, etc) in order to create exceptional, engaging content. As with any role, be clear on what you’re looking for in an editor before you invite candidates to interviews.

In some circumstances, you might not need an experienced editor and may be willing to hire a strong writer who is ready to increase their responsibilities. Or, you might be looking for a senior editor with a long track record of professional success. Perhaps you are looking for an editor with a specific industry background (e.g. healthcare, academia). Digital-only publications may want an editor with a strong digital portfolio and relevant skills such as SEO and social media. For best results, tailor your questions carefully to the role or add some of your own.

For editorial roles, as with any creative role, use a portfolio of work samples to jumpstart the conversation. You’ll get the most out of your interviews if you can see how their previous work is aligned with the kind of work you want to produce. Editors are also project managers. It is therefore useful to get candidates talking about how they would go about producing an editorial calendar, how they go about delegating tasks, and how thoroughly they understand your audience and business goals.

Operational and situational questions

Editorial Questions

 • Everyone needs a break. What do you read on your own time?
 • How has your work experience prepared you for this position?
 • How do you sustain interest in even the most mundane aspects of editing – proofreading, fact-checking, source-checking, etc?
 • What social media platforms work well for increasing the reach of your content?
 • How much do you know about SEO?
 • What publishing platforms have you used before?
 • How do you go about hiring talented people for your team?
 • Which style guides do you prefer?
 • Describe your experience with creating style guides.
 • What advice would you give writers trying to pitch stories to your publication?
 • What topics would you want to cover in an editorial calendar from October to December?
 • What’s your approach to giving constructive feedback to a fellow writer?
 • How do you motivate your team in the face of tight deadlines?
 • What would you do if you or a member of your team made a very public error or created a PR crisis? How would you handle it?
 • How would you describe the voice of our brand?
 • What is one thing you’d change about our publication?

Portfolio Questions

 • Which story in your portfolio are you most proud of?
 • What was your role in conceptualizing and editing [this work sample]?
 • Describe a time you worked with a team to complete a challenging project.
 • Which tasks did you delegate? Who did you delegate tasks to and why?
 • Which of your pieces would you consider to be successful? How do you measure success?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver