🇹🇷 Türkçe

Eğitim Kolaylaştırıcısı İş İlanı Örneği 

Eğitim Kolaylaştırıcısı iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Eğitim Kolaylaştırıcısı sorumlulukları şunları içerir:

 • Eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek için personel ve yöneticilerle görüşmek
 • Eğitim müfredatı tasarlamak
 • Sunumlar, iş simülasyonları ve rol yapma alıştırmaları gibi şirket içi ve dışı etkinlikler düzenlemek

İş Açıklaması

Çalışanlarımız için eğitim programları hazırlamak, koordine etmek ve değerlendirmek için bir Eğitim Basitleştirici arıyoruz.

Eğitim Basitleştiricinin sorumlulukları arasında ekip kursları ve bireysel kurslar tasarlamak, müfredat ve materyallerin kayıtlarını tutmak ve kursiyerlerden, eğitmenlerden ve yöneticilerden eğitimlerin kalitesi hakkında geri bildirim almak yer alır. Bu pozisyonda başarılı olmak için, farklı roller ve beceriler için çeşitli eğitim tekniklerine aşina olmanız gerekir.

Sonuç olarak, çalışma ortamımızın çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmasını ve kariyer gelişimini teşvik etmesini sağlayacaksınız.

Sorumluluklar

 • Eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek için personel ve yöneticilerle görüşmek
 • Eğitim müfredatı tasarlamak
 • Sunumlar, iş simülasyonları ve rol yapma alıştırmaları gibi şirket içi ve dışı etkinlikler düzenlemek
 • Çalışanların konferanslara ve e-öğrenme kurslarına aboneliklerini yönetmek
 • Eğitim materyalleri sağlamak (e-kitaplar, kılavuzlar vb.)
 • Yöneticilerle kariyer yolu fırsatlarını tartışmak
 • Stajyerleri meşgul etmek için kursları görsel yardımcılarla zenginleştirmek
 • Eğitimlerin sonuçlarını ölçmek
 • Öğrenim ekipmanlarını araştırmak ve önermek (platformlar projektörler vb.)
 • Eğitim maliyetlerini hesaplamak ve raporlamak
 • İşe yeni girenlerin sağlık ve güvenlik uygulamaları konusunda zorunlu eğitimler almasını sağlamak

Gereklilikler

 • Eğitim Basitleştirici, Eğitim Koordinatörü veya benzer bir pozisyonda deneyim sahibi olmak
 • Learning Management Software (LMS) ile uygulamalı deneyim
 • Geleneksel ve modern eğitim teknikleri bilgisi
 • Tam eğitim döngüsünü tamamlama yeteneği (ihtiyaçları değerlendirme, planlama, geliştirme, koordine etme, izleme ve değerlendirme)
 • Yetenek Yönetimi ve kariyer yollarına aşinalık
 • Mükemmel iletişim ve organizasyon becerileri
 • Eğitim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplumsal Psikoloji veya ilgili alanda lisans derecesi

🇬🇧 English

Training Facilitator job description

This Training Facilitator job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Training Facilitator responsibilities include:

 • Interviewing staff and managers to assess training needs
 • Designing training curriculum
 • Organizing in-house and offsite activities, like presentations, job simulations and role-playing exercises

Job brief

We are looking for a Training Facilitator to prepare, coordinate and evaluate educational programs for our employees.

Training Facilitator responsibilities include designing team and individual courses, maintaining records of curriculum and materials and gathering feedback on the quality of trainings from trainees, instructors and managers. To be successful in this role, you should be familiar with various educational techniques for different roles and skill sets.

Ultimately, you will ensure our work environment helps employees develop their skills and fosters career advancement.

Responsibilities

 • Interview staff and managers to assess training needs
 • Design training curriculum
 • Organize in-house and offsite activities, like presentations, job simulations and role-playing exercises
 • Manage employees’ subscriptions to conferences and e-learning courses
 • Order instructional material (e.g. ebooks and manuals)
 • Discuss career-pathing opportunities with managers
 • Enrich courses with visual aids to engage trainees
 • Measure outcomes from trainings
 • Research and recommend learning equipment (e.g. platforms and projectors)
 • Calculate and report on training costs
 • Ensure new hires undertake mandatory trainings on health and safety practices

Requirements

 • Previous experience as a Training Facilitator, Training Coordinator or similar role
 • Hands-on experience with Learning Management Software (LMS)
 • Knowledge of traditional and modern educational techniques
 • Ability to complete full training cycle (assess needs, plan, develop, coordinate, monitor and evaluate)
 • Familiarity with Talent Management and career paths
 • Excellent communication and organizational skills
 • BSc degree in Education, Human Resources Management, Organizational Psychology or relevant field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver