🇹🇷 Türkçe

Eğitim Koordinatörü İş İlanı Örneği 

Eğitim Koordinatörü iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Eğitim Koordinatörü İş tanımı

Bu eğitim koordinatör iş tanımlama şablonu online olarak iş panolarına ya da kariyer sayfalarına gönderme karşılığında optimize edilmiştir ve şirkete ait bir eğitim pozisyonunu işe alırken ihtiyaca göre düzenlemek kolaydır.

Eğitim Koordinatörünün Sorumlulukları

 •  Şirkete ait insan kaynakları eğitimi ve daha fazlası için, eğitim programlarının tasarlanması ve geliştirilmesi (dış kaynaklı ya da kurum içi), eğitim programlarının ve planlarının ayrıntılarıyla açıklanması
 • Her bir örnek olay için uygun eğitim yöntemlerinin seçilmesi (sanal, simüle edilmiş, mentorluk, iş eğitimi, mesleki gelişim sınıfları, vb. )
 • Çalışanlara gerekli bilgiyi sağlamak ve mevcut eğitim fırsatlarını pazarlamak

Görev Tanımı

Eğitici programlara ve yaratıcı eğitim etkinliklerine ev sahipliği yaparak, çalışanlarımızın ilk adım gelişimlerine öncülük etmek için bir eğitim koordinatörü arıyoruz.

Eğitim Koordinatörü Ne İş Yapar?

Eğitim koordinatör sorumlulukları yöneticilerle iletişim kurmak, eğitim gereksinimlerini belirlemek, takımlar ve bireyler için ayrıntılarıyla planlamayı kapsar. Eğitim koordinatörleri, tüm eğitim programlarını yönetmek, tasarlamak, geliştirmek, koordine etmek ve yürütmekten sorumludur. 

İdeal adayımız e-öğrenme, mentorluk programları ve görev başında koçluk dahil olmak üzere çeşitli eğitim yöntemleri konusunda deneyime sahiplerdir. Deneyim, yönetim eğitimi ve sosyal beceri gelişimi gibi farklı projelerle de gereklidir.

Her proje için, ekipmanları, eğitici materyal gereksinimlerini ve eğitmenleri de iyi anlamalısınız. Çalışanlarımızı eğitmek için merak uyandıran yollar tasarlayabilirsek ve düşündürebilirsek ( örneğin, müşteri rol icra etme alıştırmaları veya açık hava etkinlikleri), sizinle tanışmak isteriz. 

Sonuç olarak, eğitim koordinatörü’nün rolü şirketimizdeki tüm mesleki oluşumları denetlemektir.

Sorumluluklar

 • Yönetim, insan kaynakları, müşteri desteği ve daha fazlası için yıllık eğitim planlarını detaylarıyla açıklamak
 • Eğitim programlarını tasarlamak ve geliştirmek (dış kaynaklı ya da kurum içi)
 • Uygun eğitim yöntemleri veya etkinlikleri seçmek (örneğin, simülasyon, mentorluk, görev başında eğitim, mesleki gelişim sınıfları)
 • Oturumlar hakkında gerekli bilgiyi sağlamak ve çalışanlara mevcut eğitimleri pazarlamak
 • Geniş çaplı organizasyon eğitim ihtiyaçlarının değerlendirmesini yürütmek ve ele alınması gereken beceri veya bilgi boşluklarını belirlemek
 • Bilinen eğitim ilkelerini kullanmak ve yeni eğitim yöntemleri ve teknikleri hakkında güncel kalmak
 • Eğitim ile ilgili yardımları ve materyalleri tasarlamak, sipariş etmek ve hazırlamak
 • Eğitim etkililiğini değerlendirmek ve çalışan becerilerini ve temel performans göstergeleri üzerindeki eğitimin etkilerini belirlemek
 • Her eğitim sonrasında, hem eğitimcilerden hemde kursiyerlerden geri bildirim toplamak
 • Eğitim tasarımı konusunda uzmanlarla birlikte hareket etmek ve iç paydaşlarla ortak olmak
 • Güncellenmiş müfredat veritabanını ve eğitim kayıtlarını belli bir düzeyde korumak
 • Dahili konu uzmanları için, eğitmen eğitimi veren seanslar düzenlemek
 • Kurum içi eğitim olanaklarını ve ekipmanlarını yönetmek ve sürdürmek
 • Oyunlaştırma gibi yeni eğitim yöntemlerini araştırmak ve önermek

Gerekenler

 • Bir eğitim Koordinatörü, Eğitmen, Eğitim Kolaylaştırıcısı veya benzeri bir rol olarak tecrübe edinilmiş bir iş deneyimi
 • Kurumsal bir ortamda, birden fazla eğitim etkinliğini koordine eden iş tecrübesi deneyimine sahip olma
 • Eğitim tasarımı teorisi ve uygulaması hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
 • Eğitim yönetim sistemleri ve web dağıtım araçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak
 • Tam bir eğitim zamanını tamamlamak için kanıtlanmış yetenekler (örneğin, ihtiyaçları değerlendirmek, planlamak, geliştirmek, koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek)
 • Geleneksel ve modern iş eğitim yöntemlerine ve tekniklerine aşina olmak
 • E-öğrenme platformları ile deneyim sahibi olmak
 • MS Office yeterliliğine sahip olma
 • Birden fazla görevi yerine getirme becerisi ile gelişmiş organizasyon yeteneklerine sahip olmak
 • Güçlü iletişim becerileri
 • Eğitim, Öğretim, İnsan Kaynakları veya ilgili alanlarda Lisans Derecesine sahip olmak

🇬🇧 English

Training Coordinator job description

This Training Coordinator job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Training Coordinator responsibilities include:

 • Mapping out training plans and schedules, designing and developing training programs (outsourced or in-house) for corporate, HR training and more
 • Choosing appropriate training methods per case (virtual, simulated, mentoring, on the job training, professional development classes, etc)
 • Marketing available training opportunities to employees and providing necessary information

Job brief

We are looking for a Training Coordinator to lead our employee development initiatives through hosting creative training events and educational programs.

What does a Training Coordinator do?

Training Coordinator responsibilities include communicating with managers to identify training needs and mapping out development plans for teams and individuals. Training Coordinators are responsible for managing, designing, developing, coordinating and conducting all training programs.

Our ideal candidate has experience with various training methods, including on-the-job coaching, mentorship programs and e-learning. Experience with different projects, like management training and soft-skills development, is also essential. 

You should also be familiar with the instructors, equipment and educational material requirements for each project. If you can think of and design engaging ways to train our employees (e.g. client role-playing exercises or outdoor activities), we’d like to meet you. 

Ultimately, the role of the Training Coordinator is to oversee all professional development at our company. 

Responsibilities

 • Map out annual training plans for management, HR, customer support and more
 • Design and develop training programs (outsourced and/or in-house) 
 • Select appropriate training methods or activities (e.g. simulations, mentoring, on-the-job training, professional development classes)
 • Market available training to employees and provide necessary information about sessions
 • Conduct organization-wide training needs assessment and identify skills or knowledge gaps that need to be addressed
 • Use known education principles and stay up-to-date on new training methods and techniques
 • Design, prepare and order educational aids and materials
 • Assess instructional effectiveness and determine the impact of training on employee skills and KPIs
 • Gather feedback from trainers and trainees after each educational session
 • Partner with internal stakeholders and liaise with experts regarding instructional design
 • Maintain updated curriculum database and training records
 • Host train-the-trainer sessions for internal subject matter experts
 • Manage and maintain in-house training facilities and equipment
 • Research and recommend new training methods, like gamification

Requirements

 • Proven work experience as a Training Coordinator, Trainer, Training Facilitator or similar role
 • Hands-on experience coordinating multiple training events in a corporate setting
 • Extensive knowledge of instructional design theory and implementation
 • Adequate knowledge of learning management systems and web delivery tools
 • Proven ability to complete full training cycle (assess needs, plan, develop, coordinate, monitor and evaluate)
 • Familiarity with traditional and modern job training methods and techniques
 • Experience with e-learning platforms
 • MS Office proficiency
 • Advanced organizational skills with the ability to handle multiple assignments
 • Strong communication skills
 • BS degree in Education, Training, HR or related field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver