Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Eğitim Müdürü İş İlanı Örneği 

Eğitim Müdürü iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Eğitim Müdürü İş Tanımlaması

Bu eğitim yöneticisi iş tanımlama şablonu online olarak iş panolarına ya da kariyer sayfalarına gönderme karşılığında optimize edilmiştir ve şirketiniz için düzenlemek kolaydır. Bu iş tanımı, bu pozisyon için işe alım ve mülakat yapılırken değiştirilebilir.

Eğitim Müdürü İş Sorumlulukları

 • Gelecekteki ve şu anki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Genel ya da bireyselleştirilmiş bir eğitim ve geliştirme planı düzenleme
 • Çok çeşitli eğitim yöntemleri uygulama

Görev Tanımı

Kurumsal eğitim stratejimizi tasarlayan, uygulamasını denetleyen ve sonuçlarını değerlendiren bir Eğitim ve Geliştirme Müdürü arıyoruz. Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve firmaya bağlılık oluşturan uygun eğitim girişimlerini yönlendireceksiniz.

Eğitim Yöneticileri, çalışanların hem özel sektörlerinde hem de şirketin genel ihtiyaçlarında hız kazanmaları için birçok departmanda çalışır. Eğitim Yöneticilerinin çoğu kez işletme, liderlik, insan kaynakları, geliştirme ve eğitim alanlarında geçmişleri vardır. 

Eğitim Yöneticisi sorumlulukları çalışanları becerilerinin, performansının, üretkenliğinin ve iş kalitesinin gelişmesini kapsar. 

Sorumluluklar

 • İş analizi, kariyer yolları, yıllık performans değerlendirme tahminleri ve bölüm müdürleriyle istişare aracılığıyla gelecekteki ve şu anki eğitim ihtiyaçlarını değerlendirme ve belirleme
 • İhtiyaçları ve beklentileri ele alan genel veya kişiselleştirilmiş bir eğitim ve gelişim planı düzenleme
 • Çok çeşitli eğitim yöntemleri uygulama
 • Etkili oryantasyon oturumları yürütme
 • Eğitim programının etkililiğini, başarısını ve yatırım getirisini düzenli olarak izleme, değerlendirme ve rapor etme
 • Eğitim bütçesi yönetme
 • Süregelen gelişim için fırsatlar sağlama
 • Belirli sorunları karara bağlama ve eğitim programlarını gerektiği şekilde uygun hale getirme
 • Eğitim trendleri, gelişmeler ve en iyi uygulamalar hakkında hevesli bir kavrama gücünü sürdürme

Gerekenler

 • Eğitim Müdürü olarak tecrübe edinilmiş iş deneyimi
 • Başarılı eğitim programlarının tasarlanması ve yürütülmesinde önceki kariyer performansı 
 • Geleneksel ve modern iş eğitim yöntemlerine ve tekniklerine aşina olmak (örneğin, simülasyon, koçluk, mentorluk, görev başında eğitim, atölye çalışmaları vb.)
 • Üst düzey iletişim ve liderlik becerileri
 • Zamanı etkin bir şekilde planlama, çoklu görev ve yönetme yeteneği
 • Raporlar ve eğitim kılavuzları için güçlü yazma ve kayıt tutma yeteneği
 • İyi derecede bilgisayar ve veritabanı becerileri
 • Eğitim, insan kaynakları veya ilgili alanda lisans dereces

🇬🇧 English

Training Manager job description

This Training Manager job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Training Manager responsibilities include:

 • Identifying and assessing future and current training needs
 • Drawing an overall or individualized training and development plan
 • Deploying a wide variety of training methods

Job brief

We are looking for an experienced Training and Development Manager to devise our organizational training strategy, oversee its implementation and assess its outcomes. You will identify training and developmental needs and drive suitable training initiatives that build loyalty to the firm.

Training Managers work across many departments to get employees up to speed in both their specific vertical, and the overall needs of the company. Training Managers often have backgrounds in business, leadership, human resources, development and education.

Training Manager responsibilities include enhancing employees’ skills, performance, productivity and quality of work.

Responsibilities

 • Identify and assess future and current training needs through job analysis, career paths, annual performance appraisals and consultation with line managers
 • Draw an overall or individualized training and development plan that addresses needs and expectations
 • Deploy a wide variety of training methods
 • Conduct effective induction and orientation sessions
 • Monitor and evaluate training program’s effectiveness, success and ROI periodically and report on them
 • Manage training budget
 • Provide opportunities for ongoing development
 • Resolve any specific problems and tailor training programs as necessary
 • Maintain a keen understanding of training trends, developments and best practices

Requirements

 • Proven work experience as a Training Manager
 • Track record in designing and executing successful training programs
 • Familiarity with traditional and modern training methods (mentoring, coaching, on-the-job or in classroom training, e-learning, workshops, simulations etc)
 • Excellent communication and leadership skills
 • Ability to plan, multi-task and manage time effectively
 • Strong writing and record keeping ability for reports and training manuals
 • Good computer and database skills
 • BS degree in education, human resources or relevant field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver