Delete image Canlı Yayın

🇹🇷 Türkçe

Eğitim Yöneticisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Eğitim Yöneticisi adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Eğitim Yöneticisi aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Eğitim Yöneticisi Mülakat Soruları

Eğitim Yöneticisi, öncelikle bir şirketin liderlik ve yönetim eğitiminin oluşturulmasından, uygulanmasından ve değerlendirilmesinden sorumludur. Bu, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesini içerir. Bu kişi zaman zaman eğitim koordinatörlerinin işe alınması, eğitilmesi ve yönetilmesinden de sorumludur.

Bir eğitim yöneticisiyle mülakat yapmanın en iyi yolu, liderlik eğitimi konusundaki iş deneyimlerini teyit etmenize yardımcı olacak açık uçlu ve durumsal İK mülakat soruları sormaktır. Başarılarını, başarısızlıklarını, tercih ettikleri eğitim tekniklerini ve hangi eğitim programlarının oluşturulması gerektiğini değerlendirme süreçlerini sorun. Yönetim eğitimi müfredatlarını sorun. Ayrıca, bir ekip kurma ve yönetme becerilerini sorun.

Bu mülakatlar aynı zamanda size kritik sosyal beceriler ve nitelikler hakkında da fikir vermelidir. Adaylarınızın iletişim ve sunum becerileri olağanüstü olmalıdır. Konuşmaları, sektör bilgilerini yansıtan metodik bir süreç sergilemelidir. En umut vaat eden adaylarınız şirketinizi tanıyacak ve mevcut eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını önerebileceklerdir.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Yeni eğitim programlarını nasıl seçiyor ve planlıyorsunuz?
 • Çalışan eğitimindeki haberleri ve trendleri nasıl takip ediyorsunuz?
 • Son zamanlarda becerilerinizi geliştirmek için neler yaptınız?
 • Başa çıkmak zorunda kaldığınız en zor eğitim durumu neydi ve ne yaptınız?
 • Programlarınız hakkında nasıl geri bildirim alıyorsunuz?
 • Bir programı geliştirmek için olumsuz geri bildirimi nasıl kullandınız?
 • Eğitimi kolaylaştırmak için yeni teknoloji kullandığınız bir zamanı anlatın.
 • Çalışanların yeni becerilerini koruduklarından emin olmak için eğitimi ne sıklıkla pekiştiriyorsunuz?
 • Hiç üstlerinizden birine eğitim verdiniz mi? Bununla nasıl başa çıktınız?
 • İyi eğitim koordinatörlerini işe alma yaklaşımınız nedir?
 • Ekibinizin performansını nasıl takip ediyorsunuz?
 • Ekibinizi nasıl motive ediyorsunuz/edersiniz?

🇬🇧 English

Training Manager Interview Questions

This Training Manager interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Training Manager Interview Questions

The Training Manager is primarily responsible for creating, implementing, and evaluating an organization’s leadership and management training. This involves identifying employees’ training and developmental needs. This person is also occasionally responsible for hiring, training, and managing training coordinators.

The best way to interview a training manager is to ask the open-ended and situational HR interview questions that will help you confirm their work experience in leadership training. Ask about their successes, their failures, their preferred training techniques, and their process for evaluating what training programs need to be created. Ask about their management training curriculum. And, ask about their ability to build and lead a team of staff.

These interviews should also give you a sense of critical soft skills and attributes. Your candidates’ communication and presentation skills must be exceptional. Their speech should exhibit a methodical process that is reflective of their industry knowledge. Your most promising candidates will be familiar with your company and may suggest ways to address current training needs.

Operational and situational questions

 • How do you choose and plan new training programs?
 • How do you keep up with news and trends in employee training?
 • What have you done to improve your skills lately?
 • What has been the most difficult training situation that you have had to deal with and what did you do?
 • How do you get feedback about your programs?
 • How have you used negative feedback to improve a program?
 • Describe a time you introduced new technology to facilitate training.
 • How often do you reinforce training to make sure employees retain their new skills?
 • Have you ever trained one of your superiors? How did you handle it?
 • What’s your approach to hiring good training coordinators?
 • How do you monitor your team’s performance?
 • How do you motivate your team?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver