🇹🇷 Türkçe

Eleştirel Düşünme Becerisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Adayların karmaşık durumları nasıl değerlendirdiklerini ve bu durumlar sonucunda mantıklı kararlara ulaşıp ulaşamadıklarını keşfetmek için bu örnek eleştirel düşünme becerisi mülakat sorularını kullanın.

Adayların eleştirel düşünme becerilerini neden test etmelisiniz?

Eleştirel düşünme becerileri, insanların mantıklı kararlara ulaşmak için akıl yürütme yoluyla durumları değerlendirmelerine olanak tanır. Şirketler, (mekanik olarak yerine getirilen görevlerin aksine) eleştirel düşünen çalışanlardan yararlanır, çünkü bu bireyler süreçleri iyileştirmenin yollarını aramak için bağımsız bir zihniyet kullanır.

Eleştirel düşünürler, tüm ekipler ve roller için değerlidirler. Onlar:

 • Sorumluluk sahibidirler. Zor kararlar vermek için onlara güvenebilirsiniz.
 • Tutarlı davranırlar. Harekete geçmeden önce olgularını kontrol eden en iyi oyunculardır.
 • Tarafsızdırlar. Sağlıklı kararlar almak için duygularını kontrol altında tutarlar.
 • Yaratıcı düşünürler. Alışılmışın dışında çözümler önerirler.

Becerilerini keşfetmek için adaylara karmaşık eleştirel düşünme soruları sorun. Ancak onlara işle ilgili gerçekçi problemler sunun. Zeka oyunları (örneğin; bazı Google tipi zorlayıcı sorular), mülakat sürecinin baskısını zaten hisseden adaylar için itici olabilir. Bu tarz sorular, çok popüler olsa da adayların becerileri hakkında fazla bilgi vermeyebilir. “6 yaşındaki bir çocuğa bulut bilişimi nasıl açıklarsınız?” gibi bir şey sormak, size bir adayın düşünme şeklini daha doğru bir şekilde gösterecektir.

Zorlu mülakat sorularınızı mümkün olduğunca işle ilgili tutun. Bazen cevabın doğru mu yanlış mı olduğunu değerlendirmek önemli değildir. Şaşırtıcı sorular, adayların rahatlık bölgelerinin dışında nasıl tepki verdiğini değerlendirme fırsatınızdır.

Bu eleştirel düşünme becerisini ölçebileceğiniz mülakat sorusu örnekleri, gelecekteki liderlik pozisyonları için yüksek potansiyele sahip adayları belirlemenize de yardımcı olacaktır. Eksiksiz aday profilleri oluşturmak ve daha iyi işe alım kararları vermek için bunları çeşitli davranışsal mülakat soru türleriyle (problem çözme becerisine dayalı ve yetkinlik bazlı sorular gibi) birleştirin.

Eleştirel düşünme mülakat soruları örnekleri

 • Eksik bilgilerle karar vermek zorunda kaldığınız bir anı anlatın. Ne yaptınız?
 • Önemli bir toplantıda sunum yaparken, yöneticinizin raporunda bir hata fark ediyorsunuz, ancak yöneticiniz sunumda değil. Bununla nasıl başa çıkarsın?
 • Yöneticinizi bir sorunu çözmek için farklı bir yaklaşım denemeye ikna etmeniz gereken bir zamanda nasıl bir yol izlersiniz?
 • Bir proje üzerinde çalışıyorsunuz ve bir sonraki adımınız hakkında ekibinizle anlaşmaya varmakta zorlanıyorsunuz. Doğru yönü seçtiğinizden ve iş arkadaşlarınızı buna ikna etmek için ne yapardınız?
 • En iyi satış yaklaşımı nedir? : Daha yüksek gelir elde etmek için fiyatları artırmak mı yoksa müşteri memnuniyetini artırmak için fiyatları düşürmek mi? Neden?

Mülakatlarda eleştirel düşünme becerileri nasıl değerlendirilir?

 • Adayların zihniyetlerini anlamak için varsayımsal senaryoları ve geçmiş deneyimlerinden örnekler kullanmalarını isteyin. Analitik düşünme yolu (alternatifleri karşılaştırmak, artıları ve eksileri tartmak), mantıklı kararlar veren insanları gösterir.
 • Sorunlar ortaya çıktığında, çalışanların ayrıntılı bir eylem planı tasarlamak için her zaman yeterli zamanı olmaz. İyi ve hızlı karar verme arasında bir denge kurabilen adayları tercih edin.
 • Eleştirel düşünme, gerçekleri ve statükoyu sorgulamayı gerektirir. Eski pozisyonlarında yeni prosedürler uygulayan veya süreçlerde değişiklik uygulayan adayları arayın. Bunlar, “biz her zaman böyle yaparız” yaklaşımını benimsemek yerine, işlerin nasıl yapıldığını iyileştirmenin yollarını aktif olarak arayan profesyonel olduklarının işaretidir.
 • Sorunları çözmekle ilgilenen adayların, işteki zorlukları ve stresli durumları etkin bir şekilde yönetmeleri daha olasıdır. Mülakat sürecinizde, hevesli ve problemlerle karşılaştığında hemen çözüm bulamasalar da kolay kolay pes etmeyen adayları göz önünde bulundurun.

🇬🇧 English

Critical-thinking Interview Questions

Use these sample critical-thinking interview questions to discover how candidates evaluate complex situations and if they can reach logical decisions.

Why test candidates’ critical-thinking skills?

Critical-thinking skills allow people to evaluate situations through reasoning to reach logical decisions. Companies benefit from employees who think critically (as opposed to mechanically performing tasks) because these individuals use an independent mindset to seek ways to improve processes.

Critical thinkers are great assets in all teams and roles. They are:

 • Responsible. You can count on them to make tough decisions.
 • Consistent. They’re top performers who check their facts before acting.
 • Unbiased. They keep their emotions in check to reach sound decisions.
 • Creative. They suggest out-of-the-box solutions.

Challenge candidates with complex critical thinking questions to reveal their skills. But, present them with realistic problems related to the job. Brainteasers (e.g. some Google-type questions) are off-putting for candidates who already feel the pressure of the interview process. Questions like “How many haircuts happen in America every year?” are very popular online, but may not reveal much about their skills. Asking something like “How would you explain cloud computing to a 6-year-old?” will more accurately show you a candidate’s way of thinking.

Keep your challenging interview questions as job-related as possible. Sometimes it’s not important to assess whether the answer is right or wrong. Puzzling questions are your opportunity to evaluate how candidates react outside their comfort zone.

These critical-thinking interview question examples will help you identify candidates with high potential for future leadership positions. Combine them with various behavioral interview question types (like problem-solving and competency-based questions) to create complete candidate profiles and make better hiring decisions.

Examples of critical-thinking interview questions

 • Tell me about a time you had to make a decision with incomplete information. What did you do?
 • During a live presentation to key stakeholders, you spot a mistake in your manager’s report, but your manager isn’t at the presentation. How do you handle this?
 • Describe a time when you had to convince your manager to try a different approach to solve a problem.
 • You’re working on a project and you struggle coming to an agreement with your team about your next step. What would you do to make sure you choose the right direction and get your co-workers onboard?
 • What’s the best sales approach: increase prices to achieve higher revenues or decrease prices to improve customer satisfaction?

How to assess critical-thinking skills in interviews?

 • Use hypothetical scenarios and examples from candidates’ past experiences to understand their mindsets. An analytical way of thinking (comparing alternatives and weighing pros and cons) indicates people who make logical judgments.
 • When problems arise, employees don’t always have ample time to design a detailed action plan. Opt for candidates who strike a balance between good and fast decision-making.
 • Critical thinking requires questioning facts and the status quo. Look for candidates who have implemented new procedures or applied changes to processes in their past positions. These are signs of professionals who actively seek ways to improve how things get done, as opposed to taking the “this is how we always do it” approach.
 • Candidates who are intrigued by solving problems are more likely to effectively manage challenges and stressful situations on the job. During your interview process, keep an eye out for candidates who show enthusiasm and don’t easily quit when faced with problems, even if they can’t immediately find solutions.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver