Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

E-mail Pazarlama Yöneticisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Nitelikli adayları belirlemek için bu örnek Email Pazarlama Yöneticisi mülakat sorularını kullanın. Bu soruları iş gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirin.

E-mail Pazarlama Yöneticisi Mülakat Soruları

E-posta pazarlama yöneticileri, etkili e-posta pazarlama kampanyaları aracılığıyla syaratır ve müşteri etkileşimini artırır.

Reklam projelerini uçtan uca yönetebilecek adayları tercih edin. E-posta kampanyalarını daha büyük pazarlama stratejilerine entegre etme konusunda daha önce deneyim sahibi olmalıdırlar (örneğin, hedeflenen kitlelere ulaşmak için haber bültenleri üretme). İhtiyaçlarınızı anlama olasılıkları daha yüksek olduğundan, sektörünüze aşina olan adayları arayın. Şirketinizin başarısına yenilikçi fikirlerle katkıda bulunabilecekleri için başka alanlardan gelen deneyimli profesyonelleri reddetmekte acele etmeyin.

Mülakatlarınız sırasında, çalışma biçimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için adaylara dahil oldukları projeler hakkında sorular sorun. Adayların Google Analytics ve pazarlama otomasyon araçları hakkındaki bilgilerini test edin. Ayrıca, aradığınız adaylar güçlü metin yazarlığı becerilerine ve içerik yönetim sistemlerine aşina olmalıdır.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Bülten abone sayımızı artırmak için neler önerirsiniz?
 • E-postalarımızın spam klasörüne düşmemesini sağlamanın en iyi yolu nedir?
 • Bir süredir bizden bir şey satın almayan eski müşterilere e-posta göndermek istiyoruz. İlgilerini artırmak için bu e-postaya neler eklersiniz?
 • Ürünlerimizi/hizmetlerimizi temel alarak, bir e-posta kampanyası ile ne tür bir kitleye yaklaşabileceğimizi düşünüyorsunuz? Neden?
 • Bir rakibin kendi ürünlerini tanıtmak için bizim ürünlerimizi kötülediğini öğrendiniz. Pazarlama departmanımız bu taktiğe nasıl yanıt vermeli?
 • Yeni bir ürün/hizmet piyasaya sürmek üzereyiz. Başarısız olabilecek iki ya da üç e-posta konu satırını ve etkili olabilecek iki ya da üç konu satırını listeleyin.

Role özgü sorular

 • Mobil uyumlu bir e-postanın özellikleri nelerdir?
 • Hangi e-posta metriklerini izliyorsunuz? Hangisi daha bilgilendirici: açılma oranı mı yoksa tıklanma oranı mı? Neden?
 • E-postalar için sayfada kalma süresi metriğinden hangi bilgileri elde ediyorsunuz?
 • Hangi e-posta takip araçlarını biliyorsunuz/kullanıyorsunuz?
 • Satış e-postaları göndermek için en uygun gün ve saatleri nasıl belirliyorsunuz?
 • İçeriğin netliği ve doğruluğu için nasıl düzeltme yapıyorsunuz?
 • En yararlı Google Analytics raporları hangileridir? 

Davranışsal sorular

 • En yeni yazılımlarla ilgili nasıl güncel kalıyorsunuz?
 • Potansiyel bir müşteri olarak aldığınız satış vaadi e-postalarının nesinden hoşlanmıyorsunuz? Neden?
 • Geçmiş projelerde A/B testleri yaptınız mı? Onlardan ne öğrendiniz?
 • Şimdiye kadarki en başarılı e-posta pazarlama projenizi anlatın. Rolünüz neydi ve sonuçları ne oldu?
 • Hiç başarısız olan bir pazarlama kampanyasına katıldınız mı? Eğer öyleyse, ne yanlış gitti ve neyi farklı yapardınız?

🇬🇧 English

Email Marketing Manager Interview Questions

Use these sample Email Marketing Manager interview questions to identify qualified candidates. Modify these questions to fit with your job requirements.

Email Marketing Manager Interview Questions

Email Marketing Managers generate sales and increase customer engagement through effective email marketing campaigns.

Opt for candidates who can manage advertising projects end-to-end. They should have previous experience in integrating email campaigns into larger marketing strategies (e.g. producing newsletters to reach targeted audiences.) Look for candidates who are familiar with your industry, as they’re more likely to understand your needs. Don’t be quick to reject experienced professionals who come from other fields, as they can contribute to your company’s success with innovative ideas.

During your interviews, ask candidates about projects they were involved in to learn more about their way of working. Test candidates for their knowledge of Google Analytics and marketing automation tools. Your potential hires should also have strong copywriting skills and familiarity with Content Management Systems.

Operational and situational questions

 • What would you suggest to increase our number of newsletter subscribers?
 • What’s the best way to ensure our emails don’t end up in the spam folder?
 • We’d like to email past customers who haven’t purchased anything with us for a while. What would you include to pique their interest in this email?
 • Based on our products/services, what kind of audience do you think we could approach with an email campaign? Why?
 • You find out that a competitor disparages our products to promote their own. How should our Marketing department respond to this tactic?
 • We are about to launch a new product/service. List two to three email subject lines that might flop and two to three ones that may be effective.

Role-specific questions

 • What are the characteristics of a mobile-friendly email?
 • What email metrics do you monitor? Which is more insightful: open rate or click-through rate? Why?
 • What information do you get from the time-on-page metric for emails?
 • What email tracking tools do you know/use?
 • How do you figure out optimal days and times to send sales emails?
 • How do you proofread content for clarity and accuracy?
 • Which Google Analytics reports are the most useful? Why?

Behavioral questions

 • How do you stay up-to-date with the latest software?
 • What do you dislike about sales-pitch emails you receive as a potential customer? Why?
 • Have you run A/B tests in past projects? What have you learned from them?
 • Describe your most successful email marketing project so far. What was your role and what were the results?
 • Have you ever participated in a marketing campaign that failed? If so, what went wrong and what would you do differently?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver