Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Faturalandırma Uzmanı Aday Mülakat Soru Örnekleri

Faturalandırma uzmanı adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Faturalandırma Uzmanı aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Faturalandırma Uzmanı Mülakat Soruları

Muhasebe departmanınız için bir Faturalandırma Uzmanı işe almak için aşağıdaki mülakat sorularını kullanın. Fatura memuru olarak da bilinen fatura uzmanları, her türden sektörde bulunur. Bu genellikle giriş seviyesi bir pozisyondur. Bu pozisyon için temel gereksinimler, lise diploması ve bilgisayar muhasebe programlarını kullanma becerisidir. Muhasebe alanında kariyer yapmayı taahhüt eden adaylar, zaten bir muhasebe sertifikası veya muhasebe önlisans derecesine sahip olabilir ya da bu süreç içinde olabilir.

Bu pozisyon için en iyi adaylar daha önce müşteri hizmetleri deneyimine sahip olmalıdırlar ve müşterilere yardım etmek için gerçekten istekli olmalıdırlar. Hassas bilgileri işlerken detay odaklı, metodik ve dikkatli olmaları gerekir. İş tekrarlama eğiliminde olduğundan, kendi kendini motive edebilen adaylara odaklanın. Şirketinizle olan deneyimlerinden ne elde etmeyi umduklarını öğrenmek için birkaç noktaya değinin.

Bu sorular, adaylarınızı ilgili iş deneyimleri hakkında uzun uzun konuşmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bilgisayar becerilerini, kişilerarası becerileri, problem çözme becerilerini ve temel muhasebe bilgilerini değerlendirmenize yardımcı olacaklardır. Mülakat sürecinde adaylarınızın sorularına dikkat edin. Harika adaylar araştırmalarını yapmış olacaklar ve şirketiniz hakkında mantıklı, spesifik sorular soracaklar.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Mevcut/önceki işinizde tipik bir gününüzü tanımlayın. İşlerinizi nasıl önceliklendiriyorsunuz?
 • Microsoft Office programları, özellikle Excel konusundaki yeterliliğinizi nasıl değerlendirirsiniz?
 • Faturalandırma ve fatura yazılımlarına aşinalığınızı açıklayın.
 • Günlük olarak kaç fatura işliyorsunuz/işleyebilirsiniz? 
 • Hiç bir müşteriyle fatura tutarsızlığı yaşadınız mı? Nasıl çözdünüz?
 • Faturalama sürecine dahil olan finansal işlemleri ve her biriyle ilgili deneyiminizi (sınıflandırma, hesaplama, gönderme, doğrulama, kayıt tutma) açıklayın.
 • Gelen ödemeleri nasıl takip ediyor ve finansal prosedürlere uygun olmasını sağlıyorsunuz? Bunların düzgün bir şekilde gönderildiklerinden ve hesaplandıklarından nasıl emin oluyorsunuz?
 • Faturaların zamanında tahsil edilmesini nasıl sağlıyorsunuz?
 • En olumsuz ödeme tahsilat çağrınızı tanımlayın. Nasıl üstesinden geldiniz?
 • Mükemmel müşteri hizmeti sunmak için ekstra yol kat ettiğiniz bir zaman oldu mu? Açıklar mısınız?
 • Sıkı bir teslim tarihine sahip bir projeyi tamamlamak için bir ekiple çalıştığınız bir zamanı anlatabilir misiniz?
 • Bir fatura uzmanı olarak, iş yerinde hiç etik bir ikilemle karşılaştınız mı? Nasıl üstesinden geldiniz?
 • Şirketimizde bir fatura uzmanı için hangi becerilerin gerekli olduğunu düşünüyorsunuz? Bu becerilere sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
 • Bu iş tekrarlama eğilimindedir. Sizi iyi yapmaya motive eden nedir?

🇬🇧 English

Billing Specialist Interview Questions

This Billing Specialist interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Billing Specialist Interview Questions

Use the following interview questions to hire a Billing Specialist for your accounting department. Billing specialists, also known as billing clerks, are found in industries of every kind. This is typically an entry level role. The basic requirements for this position are a high school degree and the ability to use computer accounting programs. Candidates who are committed to a career in accounting may already have, or be in the process of obtaining a bookkeeping certificate or an associate’s degree in accounting.

Top candidates for this position may have previous customer service experience and will have a genuine desire to help customers. They will be detail-oriented, methodical and exercise caution when handling sensitive information. Because the work tends to be repetitive, keep an eye out for candidates who are self-motivated. Make it a point to find out what they hope to get out of their experience with your company.

These questions are intended to encourage your candidates to speak at length about their relevant work experience. They will help you evaluate computer skills, interpersonal skills, problem-solving skills and knowledge of basic accounting. During the interview process, pay attention to your candidates’ questions. Great candidates will have done their research and will ask smart, specific questions about your company.

Operational and situational questions

 • Describe your typical day at your current/previous job. How do you prioritize your work?
 • How would you rate your proficiency with Microsoft Office programs, especially Excel?
 • Describe your familiarity with billing and invoice software.
 • How many invoices do you handle on a daily basis? 
 • Describe a time you had an invoice discrepancy with a client. How did you resolve it?
 • Explain the financial transactions involved in the billing process and your experience with each (i.e. classifying, computing, posting, verifying, recording)
 • How do you keep track of incoming payments and ensure that it is in compliance with financial procedures? How  do you ensure that they’re properly posted and accounted for?
 • How do you ensure the timely collection of invoices?
 • Describe your most hostile payment collection call. How did you handle it?
 • Describe a time you went the extra mile to deliver excellent customer service.
 • Describe a time you worked with a team to complete a project on a tight deadline.
 • As a billing specialist, have you ever faced an ethical dilemma at work? How did you respond?
 • What skills do you deem necessary for a billing specialist with our firm. Do you think you possess these skills?
 • This job can be repetitive. What motivates you to do well?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver