🇹🇷 Türkçe

Finansal Analisti Aday Mülakat Soru Örnekleri

Finansal Analist adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Finansal Analist aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Finansal Analist Mülakat Soruları

Finansal analist adaylarının temel profili üç unsurdan oluşur: eğitim, deneyim ve mesleki referanslar. Eğitim geçmişleri muhasebe veya finans derecelerini içermeli, bu nedenle Chartered Financial Analyst (CFA) gibi kimlik bilgileri aramak, ilk aday havuzunu daraltmasnıza yardımcı olabilir. Genellikle, junior olmayan roller için en az birkaç yıllık deneyim gereklidir. Pozisyonunuzun gereksinimlerine göre, belirli bir rol veya sektörde daha az ya da daha fazla deneyim arayabilirsiniz.

İlk taramadan sonra, bir adayın işi başarılı bir şekilde yapmak için doğru teknik ve sosyal becerilere sahip olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Mülakata bu mutlak temel bilgilerle başlamak iyi bir fikir olabilir: mesleki bilgi düzeyleri, bu bilgileri farklı hedeflere ulaşmak için nasıl kullandıkları, haberleri ve güncel gelişmeleri nasıl takip ettikleri. Teknik sorular bu amaca hizmet edebilir. Şirketiniz belirli yöntemler veya araçlar kullanıyorsa, onlara bunları da sormak isteyebilirsiniz. Detaylara yaklaşımları, analitik yetenek ve güvenilirlik gibi ihtiyaç duyulan diğer beceriler, hem durumsal hem de davranışsal sorularla değerlendirilebilir. Rol başkalarıyla (örneğin yatırımcılar veya meslektaşlar) yüksek etkileşim içeriyorsa, onların iletişim ve sunum yeteneklerini de keşfedeceğiniz sorular sorabilirsiniz.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Memnun kalmadığınız bir raporu teslim ettiniz ve daha sonra yöneticiniz fark etmese de bir hata yaptığınızı keşfettiniz diyelim. Bu durumda ne yaparsınız?
 • Finansal geçmişi ve bilgisi olmayan biriyle konuştuğunuzu düşünün. Ödeme gücü/IRR/ROE vb. kavramını nasıl açıklarsınız?
 • Bir kredi/borç hakkında karar vermek zorunda kaldığınızda, göz önünde bulundurmanız gereken en önemli unsurlar nelerdir?
 • Üst yönetim sizden en çok ilgilendikleri finansal verileri sunan hızlı bir rapor oluşturmanızı istedi diyelim. Bu rapora neleri dahil edersiniz?
 • Bir yatırımcıyı şirketin genel finansal sağlığı konusunda ikna etmeniz gerektiğini hayal edin. Sizce sunmanız gereken önemli kavramlar veya metrikler neler?
 • Şirketin pozitif nakit akışı gösterdiğini ve yönetimin size bunun şirketin iyi durumda olduğu anlamına gelip gelmediğini sorduğunu varsayalım. Ne cevap verirsiniz?

Role özgü sorular

 • Bilgi ve tecrübeleriniz işinizde iyi olmanız için yeterli mi?
 • [________] konusunda deneyiminiz var mı? (örneğin kıyas yapma, DCF analizi)
 • NPV nedir ve nerede kullanırsınız?
 • 4 mali tabloyu ve birbirleriyle nasıl bağlantı kurduklarını anlatın.
 • Nakit akışı tablosunu tanımlayın ve açıklayın.
 • Şirkete olan borçlar arttı diyelim, gelir tablosu ne şekilde değişmeli?
 • Bir şirketi değerlendirmenize yardımcı olabilecek birkaç oran söyleyin.
 • Yıllık tahmin raporu hazırlamak için hangi bilgilere/modele ihtiyacınız var?
 • Excel'deki yeterliliğinizi nasıl değerlendirirsiniz?
 • [________] finansal analiz yazılımını hiç kullandınız mı?
 • Bir proje seçmek için hangi yöntemleri kullanabilirsiniz? WACC ve IRR size nasıl yardımcı olur?
 • Bir yatırıma karar verirken nelere dikkat etmek/ neleri hesaplamak önemlidir?
 • [________] endüstrinin ekonomisinde ne gibi gelişmeler görüyorsunuz?
 • Borsayı takip ediyor musunuz? Özellikle hangi hisseler?

Davranışsal sorular

 • Büyük miktarda veriyi işlemek zorunda kaldığınız bir dönem oldu mu? Olduysa, doğruluğunu nasıl sağladınız?
 • Büyük bir veri kümesi arasında bir hata bulduğunuz zaman ne yaparsınız/yaptınız?
 • Hiç yöneticinizle aynı fikirde olmadığınız oldu mu? Bununla nasıl başa çıktınız?
 • Çözmeniz gereken en zor problem neydi ve nasıl üstesinden geldiniz?
 • Sizce en başarılı projeniz hangisiydi?
 • Güncel olaylarla ilgili bilginizin daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olduğu bir zaman oldu mu?
 • Hiç bir proje hazırlarken programın gerisinde kaldığınız oldu mu? Yakalamak için neler yaptınız?
 • Finansal analist olarak tavsiyenizin üst yönetimin daha iyi bir karar vermesine yardımcı olduğu bir zaman oldu mu?
 • Olumsuz bir finansal karar verdiğiniz oldu mu? Olduysa, bunun tekrar olmaması için neler yaptınız?

🇬🇧 English

Financial Analyst Interview Questions

This Financial Analyst interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Financial Analyst Interview Questions

The basic profile of financial analyst candidates will consist of three elements: education, experience and professional credentials. Their educational background will probably involve degrees in accounting or finance so looking for credentials such as Chartered Financial Analyst (CFA) might help you reduce the initial pool of candidates. Usually, at least a couple years of experience are required for non-junior roles. According to the requirements of your position, you can look for less or more experience in the particular role or industry.

After the initial screening, you need to find out whether a candidate possesses the right hard and soft skills to do the job successfully. It is a good idea to start an interview with the absolute basics: the level of their professional knowledge, how they use this knowledge to attain different objectives and how they keep up with news and current developments. Technical questions can serve this purpose. If your company uses any specific methods or tools, you might also want to ask them about those. Other skills needed such as orientation to detail, analytical ability and reliability can be assessed through both situational and behavioral questions. If you expect the role to involve high interaction with others (e.g. investors or colleagues), you can ask about their communication and presentation abilities as well.

Operational and situational questions

 • Imagine that you hand in a report you are not satisfied with. Later you discover that you made a mistake although your supervisor doesn’t notice. How would you handle it?
 • Envisage that you are talking to someone who has no financial background. How would you explain the concept of solvency/IRR/ROE etc.
 • If you had to make a decision about a loan, what are the most important elements you need to consider?
 • Envisage senior management asks you to create a quick report presenting the financial data they are most interested in. What would you include in that report?
 • Imagine you have to convince an investor of the company’s overall health. What are some important concepts or metrics you need to present?
 • Suppose the company shows positive cash flow and management asks you if that means the company is doing well. What do you reply?

Role-specific questions

 • How do your credentials make you better at your job?
 • Do you have experience in [________]? (e.g. benchmarking, DCF analysis)
 • What is NPV and where would you use it?
 • Name the 4 financial statements and how they connect with each other
 • Describe and explain a cash flow statement
 • If debts owed to the company increase, how would the income statement change?
 • Name a few ratios that can help you evaluate a company
 • What information/model would you need to produce an annual forecasting report?
 • How would you rate your proficiency in Excel?
 • Have you ever used this (specific) financial analysis software?
 • What methods could you use for selecting a project? How would WACC and IRR help you?
 • What is important to consider/calculate when reaching a decision on an investment?
 • What developments do you see in the economy of the (specific) industry?
 • Do you follow the stock market? Which stocks in particular?

Behavioral questions

 • Tell me about a time you had to handle large amounts of data. How did you ensure accuracy?
 • Give an example of a time you found a mistake among a large set of data
 • Have you ever disagreed with your manager and how did you handle it?
 • What was the most difficult problem you’ve had to solve and how did you do it?
 • What do you think was your most successful project?
 • Describe a time when your knowledge of current events helped you produce better results
 • Have you ever fallen behind schedule for a project? What did you do to catch up?
 • Describe a time when a piece of your advice as a financial analyst helped senior management make a better decision?
 • Tell us about a time you made a bad financial decision. How would you avoid that happening again?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver