🇹🇷 Türkçe

Gazeteci Aday Mülakat Soru Örnekleri

Gazeteci adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Gazeteci aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Gazeteci Mülakat Soruları

Gazeteci veya muhabir adaylarıyla görüşürken, amaca yönelik bir sohbet başlatmak için yayınlanmış makale ve haber portföylerini kullanın. Mülakat aşamasına geldiğinizde, yalnızca şirketinizin hedef kitlesiyle ilgili parlak iş örneklerine sahip adaylarla görüşüyor olmalısınız.

Ardından, ihtiyaç duyduğunuz teknik ve sosyal becerileri doğrulamak için bu görüşmeleri kullanın. Örneğin, dijital öncelikli bir şirketseniz, adayların bir CRM, WordPress gibi yayın araçları veya sosyal medya hakkında biraz bilgi sahibi olmaları yararlı olabilir. Çapraz işlevli bir ekipte yakın bir şekilde çalışacaklarsa, benzer bir ekip kurulumuyla karmaşık bir proje oluşturmadaki rollerini sorun. Çoğu zaman kendi hikaye fikirlerini bulmaları gerekecekse, kendi hikayelerini ortaya çıkarma ve sunma konusundaki deneyimlerini sorun.

Son olarak, en yüksek puanlar, şirketinizde kendileri için güçlü bir uyum gördükleri için başvuran, bunu hedef kitleniz ve tipik olarak ürettiğiniz iş türü hakkında bilgi sahibi olarak destekleyebilen adaylara verilir.

Role özgü sorular

 • Boş zamanlarınızda ne okumaktan hoşlanırsınız?
 • Kendi hikayenizi bulduğunuz ve sunduğunuz bir zamanı anlatın.
 • En iyi çalışmalarınızdan bazı örnekler paylaşın.
 • [Bu çalışma örneğinin] bir araya getirilmesinde sizin rolünüz neydi?
 • Sıkışık teslim tarihlerinin stresiyle nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • Çalışmalarınızda doğruluğu nasıl sağlıyorsunuz?
 • Daha önce hangi yayıncılık yazılımını kullandınız?
 • Sosyal medyayı ne sıklıkla kullanıyorsunuz? En çok hangi siteleri kullanıyorsunuz?
 • Hikaye anlatımı için teknolojiyi kullanma becerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Bu alandaki güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir?
 • Bir hikaye anlatmak için multidisipliner bir ekiple çalıştığınız bir zamanı anlatın.
 • Yayınımız hakkında ne biliyorsunuz? Neyi daha iyi yapabiliriz?
 • Rakiplerimizin kimler olduğunu düşünürsünüz?
 • Çalışan yazarlarımızı ne kadar tanıyorsunuz? Kimin çalışmalarını takip ediyorsunuz? Neden?
 • Yayınımızla ilgili güncel hikayeler nelerdir?

🇬🇧 English

Journalist Interview Questions

This Journalist interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Journalist Interview Questions

When interviewing journalist or reporter candidates, use their portfolio of published articles and newscasts to start a purposeful conversation. By the time you have reached the interview phase, you should only be seeing candidates with polished work samples that are relevant to your company’s audience.

Then, use these interviews to verify the hard and soft skills that you require. If you’re a digital-first outlet, for example, it might be helpful for candidates to have some familiarity with a CRM, publishing tools like WordPress, or social media. If they will be working closely in a cross-functional team, ask about their role in creating a complex project with a similar team setup. If they will be required to come up with their own story ideas most of the time, ask about their experience with uncovering and pitching their own stories.

Finally, top marks go to candidates who have applied because they clearly see a strong fit for themselves within your organization and can back that up with knowledge of your audience and the kind of work you typically produce.

Role-specific questions

 • What do you like to read on your own time?
 • Describe a time you found and pitched your own story.
 • Share some examples of your best work.
 • What was your role in putting together [this work sample]?
 • How do you cope with the stress of tight deadlines?
 • How do you ensure accuracy in your work?
 • What publishing software have you used before?
 • How often do you use social media? Which sites do you use the most?
 • How would you rate your ability to use technology for storytelling? What are your strengths and weaknesses in this area?
 • Describe a time you worked with a multidisciplinary team to tell a story.
 • What do you know about our publication? What could we do better?
 • Who would you consider to be our competitors?
 • How familiar are you with our staff writers? Whose work do you follow and why?
 • What current stories that are relevant to our publication?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver