🇹🇷 Türkçe

Gazeteci Aday Mülakat Sorusu örneği

Gazeteci Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır.

Gazeteci Mülakat Soruları

Gazeteci veya muhabir adaylarıyla röportaj yaparken , amaçlı bir sohbet başlatmak için yayınlanmış makaleler ve haber bültenlerinden oluşan portföylerini kullanın. Mülakat aşamasına geldiğinizde, yalnızca şirketinizin hedef kitlesine hitap eden cilalı iş örneklerine sahip adayları görüyor olmalısınız.

Ardından, ihtiyaç duyduğunuz sert ve yumuşak becerileri doğrulamak için bu görüşmeleri kullanın. Örneğin, dijital bir ilk çıkış noktasıysanız, adayların bir CRM, WordPress gibi yayınlama araçları veya sosyal medya hakkında biraz bilgi sahibi olması yararlı olabilir. İşlevler arası bir ekipte yakın çalışacaklarsa, benzer bir ekip kurulumuna sahip karmaşık bir proje oluşturmadaki rollerini sorun. Çoğu zaman kendi hikaye fikirlerini bulmaları istenecekse, kendi hikayelerini ortaya çıkarma ve sunma konusundaki deneyimlerini sorun.

Son olarak, en yüksek notlar, kuruluşunuz içinde kendileri için güçlü bir uyum gördükleri ve bunu hedef kitleniz ve tipik olarak ürettiğiniz çalışma türü hakkında bilgi ile destekleyebilecekleri için başvuran adaylara verilir.

Role özel sorular

 • Boş zamanınızda ne okumayı seversiniz?
 • Bulduğunuz ve kendi hikayenizi anlattığınız bir zamanı anlatın.
 • En iyi çalışmalarınızdan bazı örnekleri paylaşın.
 • [Bu çalışma örneğini] bir araya getirmedeki rolünüz neydi?
 • Sıkı teslim tarihlerinin stresiyle nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • İşinizde doğruluğu nasıl sağlıyorsunuz?
 • Daha önce hangi yayıncılık yazılımını kullandınız?
 • Sosyal medyayı ne sıklıkla kullanıyorsunuz? En çok hangi siteleri kullanıyorsunuz?
 • Hikaye anlatımı için teknolojiyi kullanma becerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Bu alandaki güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir?
 • Bir hikaye anlatmak için çok disiplinli bir ekiple çalıştığınız bir zamanı anlatın.
 • Yayınımız hakkında ne biliyorsunuz? Neyi daha iyi yapabiliriz?
 • Rakiplerimiz olarak kimi düşünürdünüz?
 • Personel yazarlarımıza ne kadar aşinasınız? Kimin çalışmalarını takip ediyorsunuz ve neden?
 • Yayınımızla ilgili hangi güncel hikayeler?

🇬🇧 English

Journalist interview questions

This Journalist interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Journalist Interview Questions

When interviewing journalist or reporter candidates, use their portfolio of published articles and newscasts to start a purposeful conversation. By the time you have reached the interview phase, you should only be seeing candidates with polished work samples that are relevant to your company’s audience.

Then, use these interviews to verify the hard and soft skills that you require. If you’re a digital-first outlet, for example, it might be helpful for candidates to have some familiarity with a CRM, publishing tools like WordPress, or social media. If they will be working closely in a cross-functional team, ask about their role in creating a complex project with a similar team setup. If they will be required to come up with their own story ideas most of the time, ask about their experience with uncovering and pitching their own stories.

Finally, top marks go to candidates who have applied because they clearly see a strong fit for themselves within your organization and can back that up with knowledge of your audience and the kind of work you typically produce.

Role-specific questions

 • What do you like to read on your own time?
 • Describe a time you found and pitched your own story.
 • Share some examples of your best work.
 • What was your role in putting together [this work sample]?
 • How do you cope with the stress of tight deadlines?
 • How do you ensure accuracy in your work?
 • What publishing software have you used before?
 • How often do you use social media? Which sites do you use the most?
 • How would you rate your ability to use technology for storytelling? What are your strengths and weaknesses in this area?
 • Describe a time you worked with a multidisciplinary team to tell a story.
 • What do you know about our publication? What could we do better?
 • Who would you consider to be our competitors?
 • How familiar are you with our staff writers? Whose work do you follow and why?
 • What current stories that are relevant to our publication?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver