Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Genel Müdür Aday Mülakat Soru Örnekleri

Genel müdür adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Genel Müdür aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Genel Müdür Mülakat Soruları

Genel müdürler; perakende, hizmet ve konaklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli sektörlerde bulunur. Bir spor salonu, restoran, otel, depo veya bir fabrikadaki üretim gibi ekipleri ve tesisleri yönetmekten sorumludurlar . Bir franchise'da Genel Müdür, bir iletişim artırma planında en yüksek konumda olabilir. Bir müşteri sorumlu kişiyle konuşmak isterse, Genel Müdür ile iletişime geçebilir.

Bir Genel Müdür'ün birincil rolü bir ekip liderliğidir. Çalışanları işe almaktan, yönetmekten, eğitmekten, onların başarılı olmaları için araçlara ve kaynaklara sahip olmalarını sağlamaktan sorumludurlar. Ekipleri ayrıca strateji ve operasyonlar hakkında fikir edinmek için onları gözlemler. Genel müdürler genellikle bütçeleri planlar, sonuçları ölçer, işlerine yönelik tehditleri ve fırsatları belirler.

Kişilerarası beceriler, özellikle Genel Müdür, kusursuz müşteri hizmetleri ile tanınmak isteyen bir şirkette çalışıyorsa, bu pozisyon için son derece önemlidir. Açık uçlu ve durumsal sorular sormak, onların liderlik ve iletişim tarzları hakkında güvenilir bir fikir edinmenize yardımcı olur, böylece ekibiniz için doğru Genel Müdür'ü işe alabilirsiniz.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Liderlik tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
 • Liderlik ettiğiniz bir zamanı anlatın.
 • Çalışanları delege etme yaklaşımınız nedir? Görevlerin tamamlanmasını nasıl sağlıyorsunuz?
 • Koçluk yaptığınız veya mentorluk yaptığınız birini anlatın. Başlangıçta ne yapıyorlardı ve şimdi ne yapıyorlar?
 • Bir meslektaşınıza düşük performans gösterdiğini nasıl söylersiniz?
 • Önemli bir toplantıya liderlik ettiğiniz zamanı anlatın.
 • Birden fazla ekibi içeren başarılı bir iş projeniz oldu mu? Projeyi kolaylaştırmadaki rolünüz neydi? Sonuç ne oldu?
 • Hiç küçük bir bütçeyle veya kaynak eksikliğiyle proje yürütmek zorunda kaldınız mı? Bu sorunları nasıl ele aldınız?
 • Ekibinizin iş hedeflerine ulaşmak için zorlandığı oldu mu? Neler oldu? Bu konuda neler yaptınız?
 • Başarılı bir iş projesinden bahsedin. Amacınız neydi? Sonuç ne oldu?
 • Üretkenliği artıran, verimliliği artıran veya maliyetleri düşüren hangi değişiklikleri yaptınız?
 • Son pozisyonunuzda tipik bir gününüz nasıl geçiyordu? Görevlerinizi nasıl önceliklendiriyordunuz?
 • Yönetici olarak rolünüz üzerinde etkisi olan bazı endüstri trendleri nelerdir?
 • Şirketimizle neden ilgileniyorsunuz? Bu iş ile kariyer hedefleriniz arasında nasıl bir ilişki var?

🇬🇧 English

General Manager Interview Questions

This General Manager interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions for managers.

General Manager Interview Questions

General Managers are found in a wide range of industries including but not limited to retail, service, and hospitality. They are responsible for managing teams and facilities–say, a gym, restaurant, hotel, warehouse or a manufacturing floor at a factory. At a franchise, the General Manager may occupy the highest spot on a communication escalation plan. If a customer asks to speak to the person in charge, the frontline staff will connect them with the General Manager.

A General Manager’s primary role is that of a team leader. They are in charge of hiring, managing, and training employees, and for ensuring that they have the tools and resources to succeed. Their team also looks to them for insight on strategy and operations. General Managers often plan budgets, measure results, and identify threats and opportunities to their business.

Interpersonal skills are exceptionally important for this position, especially if the General Manager works for a business that wants to be known for exceptional customer service. Asking open-ended and situational questions will help you get a reliable glimpse of their leadership and communication style, so you can hire the right General Manager for your team.

Operational and situational questions

 • How would you describe your leadership style?
 • Describe a time you led by example.
 • What’s your approach to delegating employees? How do you ensure that tasks are carried out to completion?
 • Describe someone you coached or mentored. What were they doing initially, and what are they doing now?
 • How would you tell a colleague that he/she was underperforming?
 • Talk about the time you led an important meeting.
 • Talk about a successful work project involving multiple teams. What was your role in facilitating the project? What was the result?
 • Have you ever had to execute a project with a small budget, or a lack of resources? How did you address these issues?
 • Tell me about a time when your team was struggling to meet business goals. What happened? What did you do about it?
 • Talk about a successful work project. What was your goal? What was the result?
 • What changes did you make that resulted in increasing productivity, improving efficiency, or lowering costs?
 • Walk us through a typical day at your last position. How do you prioritize your tasks?
 • What are some industry trends that have an impact on your role as a manager?
 • Why are you interested in our company? What is the relationship between this job and your career goals?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver