Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Genel Müdür İş İlanı Örneği 

Genel Müdür iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Genel Müdür Sorumlulukları

 • Strateji tasarlamak ve büyüme için hedefler belirlemek
 • Bütçeleri kontrol etmek ve harcamaları optimize etmek
 • Çalışanların motive ve üretken olmasını sağlamak

İş Açıklaması 

İş biriminin tüm personelini, bütçelerini ve operasyonlarını denetleyecek bir Genel Müdür arıyoruz.

Genel Müdür sorumlulukları arasında genel stratejinin formüle edilmesi, insanların yönetilmesi ve politikaların oluşturulması yer alır. Bu rolde başarılı olmak için, düşünceli bir lider ve kendinize güvenen bir karar verici olmalısınız, bu da çalışanlarımızın gelişmesine ve üretken olmasına yardımcı olurken, kârlarımızın yükselişini de sağlayacaktır.

Sonuç olarak, şirketimizin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacaksınız.

Sorumluluklar

 • Günlük operasyonları denetlemek
 • Strateji tasarlamak ve büyüme için hedefler belirlemek
 • Bütçeleri korumak ve harcamaları optimize etmek
 • Politikaları ve süreçleri belirlemek
 • Çalışanların verimli çalışmasını ve profesyonelce gelişmesini sağlamak
 • Yeni çalışanların denetlenmesi ve eğitilmesini sağlamak
 • Operasyonları ve finansal performansı değerlendirmek ve geliştirmek
 • Çalışan değerlendirme sürecini yönlendirmek
 • Üst yönetim için düzenli raporlar hazırlamak
 • Personelin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymasını sağlamak
 • Sorunlara çözümler sunmak (örneğin; kâr düşüşü, çalışan çatışmaları, rakiplere iş kaybı)

Gereklilikler

 • Genel Müdür veya benzeri bir yönetici rolünde kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak
 • Planlama ve bütçeleme deneyimine sahip olmak
 • İş süreci ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak (finans, İK, tedarik, operasyonlar vb.)
 • Güçlü analitik yeteneğe sahip olmak
 • Mükemmel iletişim becerilerine sahip olmak
 • Üstün organizasyon ve liderlik becerilerine sahip olmak
 • Problem çözme yeteneğine sahip olmak
 • İşletme veya ilgili alanda lisans/lisansüstü derecesine sahip olmak ; lisansüstü derecesi tercih sebebidir

🇬🇧 English

General Manager job description

This General Manager job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

General Manager responsibilities include:

 • Design strategy and set goals for growth
 • Control budgets and optimize expenses
 • Ensure employees are motivated and productive

Job brief

We are looking for a General Manager to oversee all staff, budgets and operations of the local business unit.

General Manager responsibilities include formulating overall strategy, managing people and establishing policies. To be successful in this role, you should be a thoughtful leader and a confident decision-maker, helping our people develop and be productive, while ensuring our profits are on the rise. Ultimately, you’ll help our company grow and thrive.

Responsibilities

 • Oversee day-to-day operations
 • Design strategy and set goals for growth
 • Maintain budgets and optimize expenses
 • Set policies and processes
 • Ensure employees work productively and develop professionally
 • Oversee recruitment and training of new employees
 • Evaluate and improve operations and financial performance
 • Direct the employee assessment process
 • Prepare regular reports for upper management
 • Ensure staff follows health and safety regulations
 • Provide solutions to issues (e.g. profit decline, employee conflicts, loss of business to competitors)

Requirements

 • Proven experience as a General Manager or similar executive role
 • Experience in planning and budgeting
 • Knowledge of business process and functions (finance, HR, procurement, operations etc.)
 • Strong analytical ability
 • Excellent communication skills
 • Outstanding organizational and leadership skills
 • Problem-solving aptitude
 • BSc/BA in Business or relevant field; MSc/MA is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver