🇹🇷 Türkçe

Giriş Seviyesi Aday Mülakat Sorusu örneği

Giriş Seviyesi Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Giriş seviyesi adaylarla nasıl mülakat yapılır?

Küçük adaylar ve yeni mezunlar ile mülakatlar zorludur, çünkü mesleki deneyim eksikliği becerilerini ölçmeyi zorlaştırabilir. Ancak, hedeflenen giriş seviyesi görüşme soruları, onların yeteneklerini değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Giriş seviyesi adaylarla görüşürken, şunları değerlendirin:

 • İletişim becerileri : kendilerini ve hedeflerini nasıl sundukları.
 • Zaman yönetimi becerileri : geçmişte son teslim tarihlerini nasıl yönettikleri (örneğin kolej veya staj sırasında).
 • Problem çözme becerileri : işle ilgili zorluklara nasıl yaklaştıkları (varsayımsal senaryolar veya simülasyon faaliyetleri kullanarak.)

Mülakatlar sırasında giriş seviyesi adaylara sorulacak bazı örnek sorular:

Giriş seviyesi mülakat soruları örnekleri

 • Neden bu alanı okumayı seçtiniz?
 • Gelecekte eğitiminizi genişletmeyi düşünür müsünüz? Ne hakkında daha fazla bilgi edinmek istersin?
 • Çalışmalarınızın sizi işte karşılaşacağınız zorluklara nasıl hazırladığını düşünüyorsunuz?
 • Neden bu pozisyona başvurdunuz? İş ilanında özellikle dikkatinizi çeken bir şey var mıydı?
 • Bir müşteriyle telefonda konuşuyor olsaydınız ve sorularına nasıl cevap vereceğinizi bilmiyor olsaydınız ne yapardınız?
 • Bir hedefi gerçekleştirmek için bir ekibin parçası olarak çalıştığınız bir zamanı (örneğin kolej veya stajyerlik) tanımlayın.
 • Çeşitli projeleri ve görevleri sıkı teslim tarihlerinde tamamlamanız gerektiğinde programınızı nasıl düzenlediniz?
 • İşteki ilk yılınızda ne öğrenmek isterdiniz veya hangi becerileri geliştirmek istersiniz?
 • Staj süreniz boyunca ne tür projeler üzerinde çalıştınız? Rolünüz neydi, hangi zorluklarla karşılaştınız ve neler öğrendiniz?
 • Yöneticiniz size nasıl yaklaşacağınızı bilmediğiniz bir görev verse ne yapardınız?
 • Potansiyel bir müşteri olduğumu ve bana X ürünü satmak istediğini varsay. İhtiyaçlarım hakkında ne öğrenmek isterdiniz ve beni ürünü almaya nasıl ikna etmeye çalışırdınız?
 • Bir profesörden veya yöneticiden olumsuz geribildirim aldığınız bir zamanı açıklayın. Nasıl tepki verdin?

Mülakatlarda giriş seviyesi adaylar nasıl değerlendirilir?

 • Küçük adaylar ve yeni mezunlar, profesyonel görüşme ayarlarına aşina olmayabilir. Bir buz kırıcı ile başlayın ve ardından kendilerini rahat hissetmeleri için izleyeceğiniz süreci tanımlayın.
 • Davranışsal sorular yerine durumsal sorulara odaklanın . Adayların ilgili deneyime sahip olmasalar bile işle ilgili durumları nasıl yönettiklerini test etmek için varsayımsal senaryolar oluşturun.
 • Gönüllü çalışmaya, ders dışı etkinliklere ve stajlara değer verin. Bu tür deneyimler, adayların ekip ortamında nasıl etkileşime girdiği ve sonuçlara ulaşmak için becerilerini nasıl kullandıkları hakkında size bir fikir verebilir.
 • Giriş seviyesi adayların mutlaka deneyimsiz olmaları gerekmez. Kariyer değişikliği yapmak isteyen profesyoneller olabilirler. Bu durumda, onları farklı bir sektörde kariyer yapmaya neyin motive ettiğini ölçün.
 • Adayları daha iyi değerlendirmek için işe alım sürecinize bir ödev ekleyin. Bu, adayların henüz eksiksiz bir çalışma portföyüne sahip olmadığı yaratıcı roller için özellikle yararlıdır. Ayrıca, mülakatlarınız için bazı iyi konuşma noktaları kazanacaksınız.

🇬🇧 English

Entry-level interview questions

This Entry-level interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

How to interview entry-level candidates

Interviews with junior candidates and recent graduates are challenging, as their lack of professional experience can make it hard to gauge their skills. But, targeted entry-level interview questions can help you assess their abilities.

When interviewing entry-level candidates, evaluate their:

 • Communication skills: how they present themselves and their goals.
 • Time-management skills: how they managed deadlines in the past (e.g. during college or internships.)
 • Problem-solving skills: how they approach job-related challenges (by using hypothetical scenarios or simulation activities.)

Here are some sample questions to ask entry-level candidates during interviews:

Examples of entry-level interview questions

 • Why did you choose to study this field?
 • Would you consider expanding your studies in the future? What would you want to learn more about?
 • How do you think your studies have prepared you for the challenges you’ll face on the job?
 • Why did you apply for this position? Was there something specifically in the job ad that drew your attention?
 • What would you do if you were on the phone with a client and didn’t know how to answer their questions?
 • Describe a time (e.g. from college or an internship) when you worked as part of a team to accomplish a goal.
 • How did you organize your schedule when you had to complete various projects and assignments on tight deadlines?
 • What would you like to have learnt or what skills would you like to develop during your first year at work?
 • What kind of projects did you work on during your internship? What was your role, what challenges did you face and what did you learn?
 • What would you do if your manager assigned you with a task you didn’t know how to approach?
 • Pretend I’m a potential client and you want to sell me X product. What would you ask to learn about my needs and how would you try to convince me to buy the product?
 • Describe a time when you received negative feedback from a professor or manager. How did you react?

How to assess entry-level candidates in interviews

 • Junior candidates and recent graduates mightn’t be familiar with professional interview settings. Start with an ice-breaker and then describe the process you’ll follow to make them feel comfortable.
 • Focus on situational questions instead of behavioral ones. Pose hypothetical scenarios to test how candidates manage work-related situations, even if they lack relevant experience.
 • Place value in volunteer work, extracurricular activities and internships. These kinds of experiences can give you an idea of how candidates interact in a team environment and how they use their skills to achieve results.
 • Entry-level candidates are not necessarily inexperienced. They may be professionals looking to make a career change. In this case, gauge what motivates them to pursue a career in a different industry.
 • Include an assignment in your hiring process to better evaluate candidates. This is particularly useful for creative roles when candidates don’t have a complete portfolio of work yet. Plus, you’ll gain some good talking points for your interviews.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver