🇹🇷 Türkçe

Grafik Tasarımcı Aday Mülakat Soru Örnekleri

Grafik Tasarımcı adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Grafik Tasarımcı aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Grafik Tasarımcı Mülakat Soruları

Şirket içi bir Grafik Tasarımcı'da aradığınız şey, şirketinize bağlı olacaktır. Şirket içinde mi çalışacaklar yoksa kreatif bir ajansta mı çalışacaklar? Aradaki fark, ilkinin yalnızca bir marka için çalışacak olması, ikincisinin ise çalışmalarını geniş bir müşteri yelpazesine uyarlaması gerekecek olmasıdır. Aşağıdaki mülakat soruları her iki senaryoyu da ele almaktadır.

Bu rol için, nerede çalışacaklarsa çalışsınlar, portföyleri önceden incelemek ve çalışmaları görsel markanızla elde etmeye çalıştığınız şeyle yakından eşleşen adaylarla görüşmek çok önemlidir. Seçkin adaylar, ilgili çalışma örneklerini derleyecek ve bunları basılı olarak veya bir mobil cihazda görüşmelerinde sergileyeceklerdir. Portföylerini sohbet başlatıcı olarak kullanın. Bir projeye başlamak için kendilerine hangi kaynakların verildiğini ve projeyi tamamlamak için ekibin diğer üyeleriyle nasıl çalıştıklarını sorun.

Mülakatlar, adaylarınızın sosyal becerileri hakkında bilgi edinmek için de harika bir fırsattır. Ne kadar iyi geri bildirim alıyorlar? Çalışmalarını yönetime ve müşterilere sunma konusunda ne kadar rahatlar? Tüm bunlar, ekibiniz için doğru tasarımcıyı işe almak için kullanabileceğiniz değerli bilgilerdir.

Operasyonel sorular

Bir ajans tasarımcısı için

 • Geniş bir müşteri yelpazesi için uygun iş üretme konusunda kendinizi nasıl değerlendirirsiniz?
 • Bu hızlı tempolu bir ortam. Sıkışık teslim tarihleri ve yeni trendler konusunda ne kadar rahatsınız?
 • Çalışmanızı müşterilere sunma konusundaki deneyiminizi açıklayın.
 • Hiç ajansınızı bir müşteri toplantısında temsil ettiniz mi? Nasıl idare ettiniz?

Şirket içi tasarımcı için

 • En son çalıştığınız marka zaman içinde nasıl gelişti? Siz bunda nasıl bir rol oynadınız?
 • Tek bir marka için tasarım yapmaya olan ilginizi uzun vadede nasıl sürdürebilirsiniz?
 • Bir markayı farklı kitlelere nasıl uyarlarsınız?
 • Çalışmalarınızı önemli paydaşlara sunma konusunda ne kadar deneyiminiz var?
 • İşteki ilk haftanızda markamız hakkında nasıl bilgi sahibi olursunuz?

Portföy soruları

 • Bu projedeki rolünüz neydi?
 • Bu parçayı oluşturmak için ne kadar zaman harcadınız?
 • Ekibinizin diğer üyeleriyle nasıl çalıştınız?
 • Portfolyonuzdaki favori bir çalışmanızdan bahsedin.
 • Bu projeye nereden başladınız? Başlamak için size hangi resimler, kopyalar veya yönergeler verildi?
 • En başarılı tasarım projelerinizden birinden bahsedin. Ne tür sonuçlar elde ettiniz ve başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz?

Role özgü sorular

 • Bir grafik tasarımcı olarak kimlerin çalışmalarını beğeniyorsunuz? Tasarım kahramanlarınız kimler?
 • En yeni araçlar ve trendler konusunda nasıl güncel kalıyorsunuz?
 • Üzerinde çalışmak için ideal markanız veya müşteriniz kim olurdu? Neden?
 • Mevcut/önceki ekibinizin yapısını tanımlayın. Düzenli olarak kimlerle çalışıyordunuz? Onlar ne iş yapıyordu?
 • Çalışmanızı müşterilerinize veya paydaşlarınıza sunmak için nasıl hazırlanıyorsunuz?
 • Müşterileriniz veya paydaşlarınız size olumsuz geri bildirimde bulunduğunda ne yaparsınız?
 • Bir projeye nasıl başlarsınız? Ne zaman bittiğini nasıl anlarsınız?
 • Yaratıcılığınız tıkandığında ne yaparsınız? Karşılaştığınız bir tasarım zorluğundan ve bunun üstesinden nasıl geldiğinizden bahsedin.
 • En çok ne tür tasarım işlerinden hoşlanıyorsunuz; basılı mı dijital mi? İkisi arasında geçiş yapmayı nasıl buluyorsunuz?
 • Çalışmanızı üretim için nasıl hazırlıyorsunuz? (örn. baskı için veya front end geliştirme için hazırlık çalışması)
 • Bir projede zamanınız tükenmeye başladığında ne yaparsınız?

🇬🇧 English

Graphic Designer Interview Questions

This Graphic Designer interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Graphic Designer Interview Questions

What you’re looking for in an in-house Graphic Designer will depend on your establishment. Will they be working in-house or will they be working at a creative agency? The difference is that the former will work for one brand exclusively, and the latter will need to adapt their work to a broad range of clients. The following interview questions address both scenarios.

For this role, wherever they will be working, it’s critical to review portfolios beforehand and interview candidates whose work closely matches what you’re trying to achieve with your visual branding. Outstanding candidates will curate relevant work samples and display them, either in print or on a mobile device, at their interviews. Use their portfolios as conversation starters. Ask them about what resources they were given to begin a project, and how they worked with other members of the team to complete it.

Interviews are also a great opportunity to learn about your candidates’ soft skills. How well do they take feedback? How comfortable are they with presenting their work to management and stakeholders? All of this is valuable information that you can use to hire the right designer for your team.

Operational questions

For an agency designer 

 • How would you rate yourself on producing appropriate work for a broad range of clients?
 • This is a fast-paced environment. How comfortable are you with short deadlines and new trends?
 • Describe your experience with presenting your work to clients.
 • Have you ever represented your agency at a client meeting? How did you handle it?

For an in-house designer

 • How has the brand you most recently worked with evolved over time? What part did you play in that?
 • How do you sustain long-term interest in designing for one brand?
 • How do you adapt a brand for different audiences?
 • How much experience do you have with presenting work to key stakeholders?
 • How would you learn about our brand during your first week at work?

Portfolio questions

 • What was your role on this project?
 • How much time did you have to create this piece?
 • How did you work with other members of your team?
 • Tell us about a favorite piece of work in your portfolio.
 • Where did you start on this project? What images, copy, or guidelines were you given to begin?
 • Talk about one of your more successful design projects. What kind of results did it achieve, and how do you define a success?

Role-specific questions

 • As a graphic designer, whose work do you admire? Who are your design heroes?
 • How do you stay updated on the latest tools and trends?
 • Who would be your ideal brand or client to work on, and why?
 • Describe the structure of your current/previous team. Who did you work with on a regular basis? What did they do?
 • How do you prepare to present your work to clients or stakeholders?
 • What do you do when clients or stakeholders give you negative feedback?
 • How do you start a project? How do you know when it is finished?
 • What do you do when you hit a creative block? Talk about a design challenge you encountered and how you overcame. it.
 • What type of design work do you enjoy the most; print or digital? How do you find transitioning between the two?
 • How do you prepare your work for production? (e.g. Prep work for print or for front end development)
 • What do you do when you’re running out of time on a project?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver