🇹🇷 Türkçe

Halkla İlişkiler Müdürü Aday Mülakat Sorusu örneği

Halkla İlişkiler Müdürü Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Halkla İlişkiler Müdürü Mülakat Soruları

Halkla İlişkiler Müdürünün rolünün şirketten şirkete farklılık gösterdiğini unutmayın. Sorularınızı, kurum içi bir ekip için mi yoksa bir ajans için mi bir Halkla İlişkiler Müdürü tuttuğunuza bağlı olarak uyarlamak isteyeceksiniz. Ekibinizin de özel ihtiyaçları olabilir. Örneğin, yıllar boyunca medya ile güçlü ilişkiler kurmuş bir endüstri gazisi kiralamak isteyebilirsiniz. Veya, yeni bir bakış açısına sahip, hem ekibinizi hem de işteki kilit ilişkilerinizi geliştirebilecek ilgili deneyime sahip, hırslı bir kariyer değiştiriciyi işe almak isteyebilirsiniz  .

Bu rol yaratıcılık, beceriklilik ve güçlü iletişim becerileri gerektirir. Mülakata ek olarak, adaylarınızın portföylerine yakından bakın. Yazılı iletişim becerilerini değerlendirmek için bir yazı örneği isteyin. Sözlü iletişim becerilerini değerlendirmek için, yeni bir PR kampanyası oluşturma süreci boyunca sizinle konuşmalarını sağlayın.

Amaç, adaylarla bu meslekte ne kadar pratik deneyime sahip olduklarını anlamanıza yardımcı olacak amaçlı, açık uçlu sohbetler başlatmaktır. En umut verici adaylarınız şirketiniz üzerinde ödevlerini yapmış olacaklar. Markanız ve stratejinizle uyumlu kampanyalardan, medya kuruluşlarından ve bağlı kuruluş ağlarından mutlaka bahsedeceklerdir. İşiniz hakkında hazırlıklı ve spontane sorular soracaklar ve hatta iyileştirme için önerilerde bulunabilirler.

Role özel sorular

 • Hangi PR firmalarına hayransınız ve neden?
 • Hangi medya kuruluşlarını takip ediyorsunuz?
 • Halkla ilişkiler ve reklam arasındaki fark hakkında konuşun.
 • Bir hikaye perdesi için açıları nasıl seçersiniz?
 • En çok hangi medya yerleşimleriyle gurur duyuyorsunuz?
 • İşbirliği yaptığınız bazı bağlı kuruluş ağlarını ve bunları neden seçtiğinizi açıklayın.
 • Sosyal medyayı PR ile nasıl bütünleştirirsiniz?
 • PR içerik pazarlamasını nasıl destekler?
 • Çalışmanızın sonuçlarını nasıl sunarsınız?
 • En yaratıcı veya etkili kampanyanız olarak ne düşünürdünüz?
 • Bir müşteri veya yönetici PR stratejinizle aynı fikirde değilse ne yapardınız?
 • Düşünce liderliğini nasıl tanımlarsınız?
 • Medyanın olumsuz ilgisini yönetmek zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın.
 • Halkla ilişkiler iletişiminizin hedef kitleniz tarafından yanlış anlaşıldığı bir zamanı tanımlayın. Nasıl hallettin?
 • Bir PR krizini ele almak için bir ekiple nasıl çalıştınız?
 • Ekibinizin şu anki üyeleri kimler? İlgili rolleri nelerdir?
 • Bir meslektaşınızı eğittiğiniz veya mentorluk yaptığınız bir zamanı anlatın.
 • Ürünlerimiz/firmamız hakkında ne biliyorsunuz? Neden burada çalışmak istiyorsun?
 • Mevcut PR çalışmalarımızla ilgili ilginç olan ne? Neyi iyileştireceksin?

🇬🇧 English

Public Relations Manager interview questions

This Public Relations Manager interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Public Relations Manager Interview Questions

Keep in mind that the role of Public Relations Manager differs from company to company. You’ll want to tailor your questions based on whether you’re hiring a PR Manager for an in-house team or for an agency. Your team may have specific needs as well. For example, you may want to hire an industry veteran who has built strong relationships with the media through the years. Or, you may want to hire an ambitious career changer with relevant experience who has a fresh perspective and can develop both your team and key relationships on the job.

This role requires creativity, resourcefulness, and strong communication skills. In addition to the interview, take a close look at your candidates’ portfolios. To evaluate written communication skills, request a writing sample. To evaluate verbal communication skills, have them talk you through the process of creating a recent PR campaign.

The goal is to start purposeful, open-ended conversations with candidates that help you to understand how much practical experience they have in this profession. Your most promising candidates will have done their homework on your company. They’ll be sure to mention campaigns, media outlets, and affiliate networks that are aligned with your brand and strategy. They’ll ask prepared and spontaneous questions about your work, and may even offer suggestions for improvement.

Role-specific questions

 • Which PR firms do you admire and why?
 • Which media outlets do you follow?
 • Talk about the difference between PR and advertising.
 • How do you choose angles for a story pitch?
 • What media placements are you most proud of?
 • Describe some affiliate networks you’ve collaborated with and why you chose them.
 • How do you integrate social media with PR?
 • How does PR support content marketing?
 • How would you present the results of your work?
 • What would you consider to be your most creative or effective campaign?
 • What would you do if a client or manager disagreed with your PR strategy?
 • How would you define thought leadership?
 • Describe a time you had to manage negative media attention.
 • Describe a time your PR communications were misunderstood by your target audience. How did you handle it?
 • How have you worked with a team to handle a PR crisis?
 • Who are the current members of your team? What are their respective roles?
 • Describe a time you trained or mentored a colleague.
 • What do you know about our products/firm? Why do you want to work here?
 • What’s interesting about our current PR work? What would you improve?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver