Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Halkla İlişkiler Yöneticisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Halkla İlişkiler Yöneticisi adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Halkla İlişkiler Yöneticisi aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Halkla İlişkiler Yöneticisi Mülakat Soruları

Halkla İlişkiler Yöneticisi'nin rolünün şirketten şirkete farklılık gösterdiğini unutmayın. Sorularınızı, şirket içi bir ekip için mi yoksa bir ajans için mi Halkla İlişkiler Yöneticisi işe aldığınıza göre uyarlamak isteyeceksiniz. Ekibinizin de özel ihtiyaçları olabilir. Örneğin, yıllar boyunca medya ile güçlü ilişkiler kurmuş, sektörde deneyimli birini işe almak isteyebilirsiniz. Ya da yeni bir bakış açısına sahip olan ve hem ekibinizi hem de önemli ilişkilerinizi iş başında geliştirebilecek, ilgili deneyime sahip hırslı bir profesyoneli işe almak isteyebilirsiniz.

Bu rol yaratıcılık, beceriklilik ve güçlü iletişim becerileri gerektirir. Mülakata ek olarak, adaylarınızın portföylerini de yakından inceleyin. Yazılı iletişim becerilerini değerlendirmek için bir yazı örneği isteyin. Sözlü iletişim becerilerini değerlendirmek için, yeni bir halkla ilişkiler kampanyası oluşturma sürecini anlatmalarını isteyin.

Amaç, adaylarla bu meslekte ne kadar pratik deneyime sahip olduklarını anlamanıza yardımcı olacak amaçlı, açık uçlu konuşmalar başlatmaktır. En umut verici adaylarınız şirketiniz hakkında önceden araştırma yapmış olacaklardır. Markanız ve stratejinizle uyumlu kampanyalardan, medya kuruluşlarından ve bağlı kuruluş ağlarından bahsedeceklerdir. Çalışmalarınız hakkında hazırlıklı ve spontane sorular soracaklar ve hatta iyileştirme önerileri sunabileceklerdir.

Role özgü sorular

 • Hangi halkla ilişkiler şirketlerini beğeniyorsunuz? Neden?
 • Hangi medya kuruluşlarını takip ediyorsunuz?
 • Halkla ilişkiler ve reklam arasındaki fark hakkında konuşun.
 • Bir hikaye sunumu için açıları nasıl seçersiniz?
 • En çok gurur duyduğunuz medya yerleşimleri hangileri?
 • İşbirliği yaptığınız bazı ortaklık ağlarını ve neden onları seçtiğinizi açıklayın.
 • Sosyal medyayı PR ile nasıl nasıl entegre ediyorsunuz?
 • Halkla ilişkiler içerik pazarlamasını nasıl destekler?
 • Çalışmanızın sonuçlarını nasıl sunarsınız?
 • En yaratıcı veya etkili kampanyanızın hangisi olduğunu düşünüyorsunuz?
 • Bir müşteri veya yönetici PR stratejinizle aynı fikirde değilse ne yaparsınız?
 • Düşünce liderliğini nasıl tanımlarsınız?
 • Medyanın olumsuz ilgisini yönetmek zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın.
 • Halkla ilişkiler iletişiminizin hedef kitleniz tarafından yanlış anlaşıldığı bir zamanı anlatın. Bununla nasıl başa çıktınız?
 • Bir halkla ilişkiler kriziyle başa çıkmak için bir ekiple nasıl çalıştınız?
 • Ekibinizin şu anki üyeleri kimler? İlgili rolleri nelerdir?
 • Bir meslektaşınızı eğittiğiniz veya mentorluk yaptığınız bir zamanı anlatın.
 • Ürünlerimiz/şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz? Neden burada çalışmak istiyorsunuz?
 • Mevcut halkla ilişkiler çalışmalarımızda ilginç olan nedir? Neyi geliştirirdiniz?

🇬🇧 English

Public Relations Manager Interview Questions

This Public Relations Manager interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Public Relations Manager Interview Questions

Keep in mind that the role of Public Relations Manager differs from company to company. You’ll want to tailor your questions based on whether you’re hiring a PR Manager for an in-house team or for an agency. Your team may have specific needs as well. For example, you may want to hire an industry veteran who has built strong relationships with the media through the years. Or, you may want to hire an ambitious career changer with relevant experience who has a fresh perspective and can develop both your team and key relationships on the job.

This role requires creativity, resourcefulness, and strong communication skills. In addition to the interview, take a close look at your candidates’ portfolios. To evaluate written communication skills, request a writing sample. To evaluate verbal communication skills, have them talk you through the process of creating a recent PR campaign.

The goal is to start purposeful, open-ended conversations with candidates that help you to understand how much practical experience they have in this profession. Your most promising candidates will have done their homework on your company. They’ll be sure to mention campaigns, media outlets, and affiliate networks that are aligned with your brand and strategy. They’ll ask prepared and spontaneous questions about your work, and may even offer suggestions for improvement.

Role-specific questions

 • Which PR firms do you admire and why?
 • Which media outlets do you follow?
 • Talk about the difference between PR and advertising.
 • How do you choose angles for a story pitch?
 • What media placements are you most proud of?
 • Describe some affiliate networks you’ve collaborated with and why you chose them.
 • How do you integrate social media with PR?
 • How does PR support content marketing?
 • How would you present the results of your work?
 • What would you consider to be your most creative or effective campaign?
 • What would you do if a client or manager disagreed with your PR strategy?
 • How would you define thought leadership?
 • Describe a time you had to manage negative media attention.
 • Describe a time your PR communications were misunderstood by your target audience. How did you handle it?
 • How have you worked with a team to handle a PR crisis?
 • Who are the current members of your team? What are their respective roles?
 • Describe a time you trained or mentored a colleague.
 • What do you know about our products/firm? Why do you want to work here?
 • What’s interesting about our current PR work? What would you improve?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver