Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Hesap Direktörü Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu örnek Hesap Direktörü mülakat soruları, hem hesap yönetimi hem de liderlik becerilerine sahip adayları belirlemenize yardımcı olabilir. İş gereksinimlerinizi karşılayan özel mülakat soruları ekleyebilirsiniz.

Hesap Direktörü Mülakat Soruları

Hesap direktörleri, satış departmanında önemli bir rol oynar: Müşterilerle ilişkileri yönetmekten, hesap temsilcileri ve hesap yöneticileri gibi astları denetlemekten sorumludurlar.

Başarılı aday yeni satış fırsatlarını belirler ve potansiyel sorunları proaktif olarak ele alır. Bu kişi, şirketinizin uzun vadeli planlamasına yardımcı olur ve müşterilerle kârlı ilişkiler geliştirip bunları koruyabilir. Şirketinizin vizyonunu paylaşan ve hedef odaklı adayları tercih edin.

Adaylar, başarılı bir şekilde eğitim alma ve bir takıma liderlik etme deneyimine sahiplerse öne çıkacaklardır. Bu mülakat soruları, bir ekibe iddialı hedeflere ulaşmak için ilham veren potansiyel çalışanları ortaya çıkarabilir.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Düşük performans gösteren bir ekip üyesine nasıl hitap edersiniz?
 • Yeni bir ekip üyesine vereceğiniz iki ya da üç tavsiyeyi söyleyin.
 • Fiyatlarımızı artırıyoruz ve bu değişiklik mevcut müşterilerimizden bazılarını üzebilir. Olası şikayetleri ele almak için hesap temsilcilerine nasıl bir rehberlik edersiniz?
 • Bir Müşteri Temsilcisi, memnun olmayan bir müşterinin yöneticiyle konuşmak istediğini söyler. Bu durumu nasıl ele alırdınız?

Role özgü sorular

 • Kötü sonuçları veya olumsuz haberleri ekip üyelerinize nasıl duyurursunuz? Ekibinizi motive etmenin en iyi yolu nedir?
 • Hangi CRM yazılımını kullandınız?
 • Çalışan performansını takip etmek için kullandığınız (veya bildiğiniz) araçları söyleyin. Bunu yapmanın en iyi yolu nedir?
 • Ekibinizin sonuçlarına ilişkin aylık bir rapor oluşturmak için hangi ölçütlere ihtiyacınız var? Yıllık bir rapor için hangi ek verileri kullanırdınız?

Davranışsal sorular

 • Şimdiye kadar üzerinde çalıştığınız en zorlu projeyi anlatın. Rolünüz neydi ve engelleri aşmak için ne yaptınız?
 • Ekibinizin hiç satış hedeflerine ulaşamadığı oldu mu? Eğer öyleyse, bu nasıl oldu? Bu deneyimden ne öğrendiniz ve bir dahaki sefere neyi farklı yaptınız?
 • Yeni ekip üyelerine oryantasyon için ne kadar zaman veriyorsunuz? Neden?
 • Gelir hedeflerini ve müşteri memnuniyet oranlarını ne sıklıkla kontrol ediyorsunuz?

🇬🇧 English

Account Director Interview Questions

These sample Account Director interview questions can help you identify candidates with both account management and leadership skills. Feel free to add specific interview questions that meet your job requirements.

Account Director Interview Questions

Account Directors play an important role in a sales department: They’re responsible for managing relationships with clients and supervising subordinates, like Account Representatives and Account Managers.

The successful candidate identifies new sales opportunities and proactively address potential problems. This individual assists with your company’s long-term planning and can develop and retain profitable relationships with clients. Opt for candidates who share your company’s vision and are goal-oriented.

Candidates will stand out if they have experience successfully training and leading a team. These interview questions can reveal potential hires who inspire a team to achieve ambitious goals.

Operational and situational questions

 • How would you address a team member who was underperforming?
 • Name two to three pointers you’d give a new team member.
 • We are increasing our prices, and the change might upset some of our current customers. What guidance would you give to Account Representatives to handle potential complaints?
 • An Account Representative tells you that a dissatisfied customer wants to speak with the manager. How would you handle this situation?

Role-specific questions

 • How do you announce bad results or negative news to your team members? What’s the best way to motivate your team?
 • What CRM software have you used?
 • Name any tools you have used (or know) to track employee performance. What’s the best way to do it?
 • What metrics do you need to create a monthly report of your team’s results? What additional data would you use for an annual report?

Behavioral questions

 • Describe the most challenging project you’ve worked on so far. What was your role and what did you do to overcome hurdles?
 • Has your team ever failed to reach sales quotas? If so, how did that happen? What did you learn from the experience, and what did you do differently next time?
 • How much time do you give new team members to onboard? Why?
 • How often have you met revenue targets and customer satisfaction rates?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver