🇹🇷 Türkçe

Hesap Yöneticisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Hesap Yöneticisi adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Hesap Yöneticisi aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz. Bu Hesap Yöneticisi mülakat soruları ile adayınızın becerilerini, niteliklerini ve şirketinize neler katacağını değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

Hesap Yöneticisi Mülakat Soruları

Hesap Yöneticileri, müşterilerinizi memnun etmekle görevli kişilerdir. Şirketinizin kısa vadede olduğu kadar uzun vadede de bu ilişkilerden maksimum değer elde etmesini sağlamaktan sorumludurlar.

Hesap yöneticisi ne iş yapar?

Hesap yönetimi sorumlulukları arasında; müşterilerle güçlü ilişkiler geliştirmek, kilit iş yöneticileri ve paydaşlarla bağlantı kurmak ve satış raporları hazırlamak yer almaktadır.

Değerlendirdiğiniz şey, şirketinizin sahip olduğu en önemli ilişkileri yönetme yeteneğidir. Müşterilerle her etkileşimi etkileyebilecek birini arıyorsunuz. Hesap yöneticilerinin bu ilişkileri sağlıklı tutması ve mevcut müşterilerle alakalı olabilecek yeni hizmetler veya ürünler satma fırsatlarını belirlemesi çok önemlidir.

Etkili bir hesap yöneticisinin sahip olması gereken temel nitelikleri değerlendirmenize yardımcı olabilecek Hesap Yöneticisi mülakat sorularını sizin için derledik. 

Role özgü sorular

 • Kendinizi bir Hesap Yöneticisi olarak 1'den 10'a kadar derecelendirin.
 • Bizim için başkasının yapamayacağı ne yapabilirsin?
 • Müşterilerle uzun vadeli bir ilişki kurmanın önemi nedir?
 • Diyelim ki ben sizin portföyünüzde yer alan bir müşteriyim. Bu şirketin ürünlerini bana nasıl satarsınız ya da çapraz satış yaparsınız?
 • Ben müşteriyim ve siz de yeni işe alınmış müşteri yöneticisisiniz. "Hizmetleriniz çok pahalı", "Şu anda işlerin bu şekilde yürümesinden memnunum", "Başka bir şey yapmadan önce bunu iş ortağıma danışmam gerekiyor" veya "Çok meşgulüm; beni 6 ay sonra tekrar arayın" gibi şeyler söylüyorum. Beni nasıl ikna ederdiniz?
 • Memnuniyetsiz bir müşteriyi idare edebileceğiniz bir durumu anlatır mısınız?
 • Gelir hedeflerini ve müşteri memnuniyet oranlarını tutturma konusundaki geçmiş performansınız nedir?
 • Parmaklarınızı şıklatıp kişiliğinizdeki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu? Neden?
 • Bana üzerinde çalıştığınız en büyük veya en önemli projeden ve bu projeyi başından sonuna kadar nasıl yönettiğinizden bahseder misiniz?
 • Hangi konuda tutkulusunuz?

🇬🇧 English

Account Manager Interview Questions

This Account Manager interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions. With these account manager interview questions, you can begin to assess the skills and qualities of your candidate, and what they will bring to your company.

Account Manager Interview Questions

Account Managers are the people tasked with keeping your customers and clients happy. They are the ones responsible for ensuring that your business gets maximum value from these relationships over the long as well as the short term.

What does an account manager do?

Account management responsibilities include developing strong relationships with customers, connecting with key business executives and stakeholders and preparing sales reports.

What you are assessing is the ability to manage the most important relationships that your business has. You are looking for someone who can impress on every interaction with clients. It is key for account managers to keep these relationships healthy and identify opportunities to sell new services or products that may be relevant to existing customers.

We have chosen out of the ordinary account management interview questions that can help you assess the core attributes an effective account manager should possess: leadership and business insight, client service focus, the ability to structure deep client relationships and problem solving intelligence as well as top-notch negotiation, presentation & communication skills. Many of these may echo sales interview questions. 

Similar interview questions may be used for account and sales positions like account director, national account manager, account representative or key account manager.

Role-specific questions

 • Rate yourself as an account manager on a scale of 1 to 10.
 • What can you do for us that someone else cannot
 • What is so important about establishing a long term relationship with clients and customers?
 • Let’s pretend I’m a client of your assigned portfolio. How would you up-sell or cross-sell this company’s products to me?
 • I’m the client and you are the newly hired account manager. I’m saying things like “Your services cost too much”, “I’m okay with the way things work right now”, “I need to run this by my business partner before I do anything else” or “I’m too busy; Call me again in 6 months”. How would you turn me around?
 • Describe a situation in which you were able to handle a dissatisfied client?
 • What’s your track record in delivering on revenue targets and customer satisfaction rates?
 • If you could snap your fingers and change one thing in your personality what would it be and why?
 • Tell me about the largest or most important project you have worked on and how you managed it, from start to finish?
 • What are you passionate about?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver