🇹🇷 Türkçe

HRIS Müdürü İş İlanı Örneği 

HRIS Müdürü iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

 

HRIS Müdürü sorumlulukları şunları içerir:

 • İK Bilgi Sistemlerimizin günlük işleyişini denetlemek
 • İzinler, ücretler ve çalışma saatleri gibi çalışan verilerinin işlenmesi
 • Yeni işe alımların kaydedilmesi ve iletişim bilgileri ve iş unvanları dahil bilgilerin doldurulması

İş özeti

Ekibimize katılacak ve HRIS'imizin uygulanmasını ve işleyişini denetleyecek bir İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (HRIS) Yöneticisi arıyoruz.

HRIS Müdürü sorumlulukları arasında çalışan verilerinin işlenmesi, İK ile ilgili raporların üretilmesi ve ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygunluğun sağlanması yer alır. Bu rolde başarılı olmak için, bordro sistemleri ve Başvuru Takip Sistemleri gibi veritabanlarına ve İK yazılımlarına aşina olmalısınız.

Sonuç olarak, İK Bilgi Sistemlerimizin iş ihtiyaçlarımızı karşıladığından, işlevsel ve uygun maliyetli olduğundan emin olacaksınız.

Sorumluluklar

 • İK Bilgi Sistemlerimizin günlük işleyişini denetleyin
 • İzinler, ücretler ve çalışma saatleri gibi çalışan verilerini işleyin
 • Yeni işe alınan kişileri kaydedin ve iletişim bilgileri ve iş unvanları dahil bilgileri girin
 • EEO-1 raporlaması için gerekli verileri toplayın
 • Tasarım kılavuzları ve belge veri işleme prosedürleri
 • Geçici raporlar oluşturun (örneğin, ciro, işe alma maliyetleri ve faydaları hakkında raporlar)
 • HRIS'imize düzenli testler ve yükseltmeler yapmak için BT personelimizle işbirliği yapın
 • GDPR ve diğer veri koruma yönetmeliklerine uygunluğu sağlayın
 • Satıcıları araştırın ve gerektiğinde yeni entegrasyonlar uygulayın

Gereksinimler

 • HRIS Yöneticisi veya benzer bir rol olarak iş deneyimi
 • İş mevzuatı konusunda bilgi sahibi
 • GDPR gibi veri koruma düzenlemelerini anlama
 • İK veritabanı yönetimi ile uygulamalı deneyim
 • Bordro sistemleri ve ATS ile aşinalık
 • Analitik beceri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans
 • Bilgisayar Bilimlerinde ek diploma bir artıdır

🇬🇧 English

HRIS Manager job description

This HRIS Manager job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

HRIS Manager responsibilities include:

 • Overseeing the daily operation of our HR Information Systems
 • Processing employee data like leaves, wages and working hours
 • Enrolling new hires and filling information including contact details and job titles

Job brief

We are looking for a Human Resources Information Systems (HRIS) Manager to join our team and oversee the implementation and operation of our HRIS.

HRIS Manager responsibilities include processing employee data, producing HR-related reports and ensuring compliance with relevant local and national regulations. To be successful in this role, you should be familiar with databases and HR software like payroll systems and Applicant Tracking Systems.

Ultimately, you will ensure our HR Information Systems meet our business needs and are functional and cost-effective.

Responsibilities

 • Oversee the daily operation of our HR Information Systems
 • Process employee data like leaves, wages and working hours
 • Enroll new hires and enter information including contact details and job titles
 • Collect necessary data for EEO-1 reporting
 • Design manuals and document data processing procedures
 • Generate ad-hoc reports (for example, reports on turnover, hiring costs and benefits)
 • Collaborate with our IT staff to perform regular tests and upgrades to our HRIS
 • Ensure compliance with GDPR and other data protection regulations
 • Research vendors and implement new integrations as needed

Requirements

 • Work experience as an HRIS Manager or similar role
 • Knowledge of labor legislation
 • Understanding of data protection regulations like GDPR
 • Hands-on experience with HR database administration
 • Familiarity with payroll systems and ATS
 • Analytical skills
 • BSc in Human Resources Management
 • Additional diploma in Computer Science is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver