Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

HRIS Yöneticisi İş İlanı Örneği 

HRIS Yöneticisi iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

HRIS Yönetici sorumlulukları şunları içerir:

 • İzinler ve faydalar gibi çalışan verilerinin işlenmesi
 • Dahili veritabanlarımızdan düzenli ve geçici raporların dışa aktarılması (örneğin, personel sayısı ve ciro raporları)
 • Yeni hesaplar oluşturma ve erişim izinlerini yönetme

İş özeti

Çeşitli raporlama ve veri işleme görevlerini yerine getirmek için bir İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (HRIS) Yöneticisi arıyoruz.

HRIS Yönetici sorumlulukları, dahili veritabanlarımızı yönetmeyi, çalışan kayıtlarını dijital formatlarda tutmayı ve kullanıcıları İK sistemlerimizi nasıl kullanacakları konusunda eğitmeyi içerir. Bu rolde başarılı olmak için, veritabanı yönetimi ve bordro veya başvuru takip sistemleri gibi İnsan Kaynakları Yönetimi yazılımları konusunda deneyim sahibi olmalısınız.

Sonuç olarak, İK yazılımımızın doğru ve etkili çalışmasından siz sorumlu olacaksınız.

Sorumluluklar

 • İzinler ve faydalar gibi çalışan verilerini işleyin
 • Dahili veritabanlarımızdan düzenli ve geçici raporları dışa aktarın (örneğin, personel sayısı ve ciro raporları)
 • Yeni hesaplar oluşturun ve erişim izinlerini yönetin
 • Sistem kullanıcılarını işlevler ve yeni özellikler konusunda eğitin
 • Ücretler ve çalışma saatleri gibi bordro verilerini toplayın
 • Çalışan kayıtlarını yeni işe alma bilgileriyle güncelleyin
 • Teknik sorunları giderin ve bildirin
 • Veri işleme yönergeleri geliştirin
 • GDPR ve diğer veri koruma yönetmeliklerine uygunluğu sağlayın

Gereksinimler

 • HRIS Yöneticisi veya benzeri bir rol olarak iş deneyimi
 • Veritabanları ve İK yazılımı ile uygulamalı deneyim
 • Mükemmel analitik ve raporlama becerileri
 • İş mevzuatı ve veri koruma yönetmelikleri hakkında temel bilgi
 • Bilgisayar Bilimi veya ilgili alanda BSc
 • İnsan Kaynakları Diploması bir artıdır

🇬🇧 English

HRIS Administrator job description

This HRIS Administrator job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

HRIS Administrator responsibilities include:

 • Processing employee data like leaves and benefits
 • Exporting regular and ad hoc reports from our internal databases (for example, headcount and turnover reports)
 • Creating new accounts and managing access permissions

Job brief

We are looking for a Human Resources Information Systems (HRIS) Administrator to perform various reporting and data processing tasks.

HRIS Administrator responsibilities include managing our internal databases, keeping employee records in digital formats and educating users on how to use our HR systems. To be successful in this role, you should have experience with database administration and Human Resources Management software, like payroll or applicant tracking systems.

Ultimately, you will be responsible for the proper and effective operation of our HR software.

Responsibilities

 • Process employee data like leaves and benefits
 • Export regular and ad hoc reports from our internal databases (for example, headcount and turnover reports)
 • Create new accounts and manage access permissions
 • Train system users on functionalities and new features
 • Gather payroll data like wages and working hours
 • Update employee records with new hire information
 • Troubleshoot and report technical issues
 • Develop data processing guidelines
 • Ensure compliance with GDPR and other data protection regulations

Requirements

 • Work experience as an HRIS Administrator or similar role
 • Hands-on experience with databases and HR software
 • Excellent analytical and reporting skills
 • Basic knowledge of labor legislation and data protection regulations
 • BSc in Computer Science or relevant field
 • Diploma in Human Resources is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver