🇹🇷 Türkçe

HTML Aday Mülakat Soru Örnekleri

Adayın HTML bilgisini test etmek için bu HTML aday mülakat soru örneklerini kullanın.

Adayların HTML becerilerini ne zaman ve nasıl test etmelisiniz?

Web Developer, Front-End Developer ve UI Engineer gibi rollerde genellikle iyi bir HTML bilgisi gerekir. Adaylar bu işaretleme dilinde yeterli deneyime sahip değilse, işlerini düzgün yapamayabilirler.

HTML bilgisi teknik bir beceri olduğundan, adayların gerçekten bildiklerinden emin olmak için somut kanıtlara ihtiyacınız var. Bunu test etmenin iki iyi yolu vardır:

 • Adaylardan HTML'ye dayanan bir alıştırma veya kısa çalışma örneğini tamamlamalarını isteyebilirsiniz.
 • Mülakat sırasında adaylara HTML kullanımıyla ilgili hedefli sorular sorabilirsiniz.

Adaylardan mülakatlar sırasında gerçekten HTML yazmalarını istememenizde fayda var çünkü bu, onlar üzerinde aşırı baskı oluşturabilir ve mülakat performanslarını etkileyebilir. Bir istisna olarak, onlardan mevcut HTML kodu hakkında yorum yapmalarını veya bir beyaz tahta üzerinde parçalarını tekrarlayarak HTML ödevi (eğer bir tane tamamlamışlarsa) hakkında düşünme tarzlarını göstermelerini isteyebilirsiniz.

Başlangıç roller için işe alım yapıyorsanız, adayların HTML'e (ve ayrıca role bağlı olarak CSS ve JavaScript'e) yeterince aşina olup olmadığını görmek için temel sorular sorun. Aşağıda hem temel hem de ileri düzey soruları bulabilirsiniz.

HTML mülakat soru örnekleri

Genel sorular

 • HTML deneyiminiz nedir?
 • Lütfen size verdiğimiz değerlendirmede yazdığınız HTML kodunu bize iletin.
 • HTML'nin nesini seviyorsunuz?
 • HTML hakkında sevmediğiniz şey nedir?
 • HTML, CSS ve JavaScript ile olan deneyiminizden bahsedin.
 • HTML ile hangi şablonlama dillerini kullandınız?
 • Performansı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için web sitemizde neyi değiştirirdiniz?
 • HTML doğrulaması, geliştirme sürecinizin bir parçası mı? Neye dikkat ediyorsunuz?

Teknik sorular

 • Semantik elementleri ne için kullanırız? Bize örnekler verebilir misiniz?
 • HTML5'teki ana yeni öğeler nelerdir?
 • Bir ses ve video dosyası bir HTML belgesine nasıl gömülür?
 • <canvas> elementini ne için kullanırsınız ve <svg> elementinden farkı nedir?
 • Bir CSS dosyasına ve bir JS dosyasına bağlanmak için hangi etiketi kullanırsınız? Bu etiketi nereye yerleştirirsiniz ve neden?
 • <!DOCTYPE HTML> ne işe yarar? Peki ya kullanılmazsa ne olur?
 • HTML'nin okunabilirliğini nasıl sağlıyorsunuz?
 • Özel veri özellikleriyle ilgili deneyiminiz nedir?
 • Boş elementler nelerdir ve her birinin amacı nedir?
 • Standart modu ile tuhaflık modu arasındaki fark nedir?
 • HTML5 ile bir kullanıcının konumuna nasıl ulaşabileceğimizi açıklayın.
 • HTML5 Web Storage'ı nasıl kullandınız?
 • Sunucudan Gönderilen Olaylar neden yararlıdır ve bunları nasıl kullanırsınız?
 • Erişilebilirlik kurallarına aşina mısınız? Bize bazı örnekler verin.
 • Websitenize harici yazı tipleri yüklemeniz gerekseydi, bunu nasıl yapardınız? Performans açısından en iyi uygulama nedir?
 • Daha önce svgs ile çalıştınız mı? Bunları kodunuzda nasıl kullanıyorsunuz? Varsa faydaları nelerdir? svg dosyaları ile resim dosyaları arasındaki farklar nelerdir?
 • Mobil sürümlerde nelere dikkat ediyorsunuz? Sistem için hazır bir şablon kullanıyor musunuz?
 • Tarayıcı uyumluluğunu kontrol etmek için hangi araçları kullanıyorsunuz? Websiteleri oluştururken hangi tarayıcıları dikkate alıyorsunuz?

Adayların cevapları nasıl değerlendirilir?

 • HTML bilmek temelde zor bir beceri olduğundan, adayların cevaplarında kesin bir kırmızı çizgi vardır: Temelleri bilmemek. Adaylar, "bu etiket ne işe yarar?" gibi bilgi sorularını yanıtlarken oldukça rahat hissetmeli ve bir HTML alıştırması ile sunulduğunda mantıklı bir yanıt formüle edebilmelidir.
 • Kıdemli roller için, adayların üst düzey kararlar alırken rahat olup olmadıklarına da bakabilirsiniz (örneğin; websitenizin düzenini nasıl iyileştirecekleri). Ayrıca, HTML'yi CSS ve JavaScript ile birlikte kullanma konusunda geniş deneyime sahip adaylara dikkat edin.

🇬🇧 English

HTML Interview Questions

Use these HTML interview questions to test candidates’ knowledge on HTML.

When and how you should test candidates’ HTML skills?

A good knowledge of HTML is usually required in roles like Web Developer, Front-End Developer and UI Engineer. If candidates don’t have enough experience in this markup language, they might not be able to do their job properly.

Since HTML knowledge is a technical skill, you need tangible proof to make sure candidates really know their stuff. There are two good ways to test this:

 • You can ask candidates to complete an exercise or short work sample (assignment) that relies on HTML.
 • You can ask candidates targeted questions on the use of HTML during the interview.

Note that it’s probably best not to ask candidates to actually write HTML during interviews as this may put undue pressure on them and affect their interview performance. One exception could be to ask them to comment on existing HTML code or demonstrate their way of thinking around the HTML assignment (if they completed one) by repeating parts of it on a whiteboard.

If you’re hiring for junior roles, ask basic questions to see if candidates have enough familiarity with HTML (and also CSS and JavaScript depending on the role). Below you can find both basic and advanced questions.

Examples of HTML interview questions

General Questions

 • What’s your experience with HTML?
 • Please walk us through the HTML code you wrote in the assessment we gave you.
 • What do you like about HTML?
 • What do you dislike about HTML?
 • Tell me about your experience with HTML, CSS and JavaScript.
 • What templating languages have you used with HTML?
 • What would you change in our website to improve performance and user experience?
 • Is HTML validation part of your development process? What do you pay attention to?

Technical questions

 • What do we use semantic elements for? Can you give us examples?
 • What are the main new elements in HTML5?
 • How would embed an audio and video file in an HTML document?
 • What would you use the <canvas> element for and how is it different from <svg>?
 • What tag would you use to link to a CSS file and a JS file? Where would you place that tag and why?
 • What does the <!DOCTYPE HTML> do? What if you don’t use it?
 • How do you ensure readability of HTML?
 • What’s your experience with custom data attributes?
 • What are the empty elements and what’s the purpose of each?
 • What’s the difference between standards mode and quirks mode?
 • Describe how we can get the location of a user with HTML5.
 • How have you used HTML5 Web Storage?
 • Why are Server-Side Events useful and how would you use them?
 • Are you familiar with accessibility rules? Give us some examples.
 • If you had to load external fonts to your website, how would you do that? What’s the best practice performance-wise?
 • Have you worked with svgs before? How do you use them in your code? What are their benefits, if any? What are the differences between svg files and image files?
 • What do you take into account for mobile versions? Do you use a ready framework for grid?
 • What tools do you use to check browser compatibility? What browsers do you take into account while building websites?

How to evaluate candidates’ answers?

 • Since knowing HTML is basically a hard skill, there’s a definite red flag in candidate answers: not knowing the basics. Candidates should feel fairly comfortable answering knowledge questions (such as “what does this tag do?”) and be able to formulate a logical answer when presented with an HTML exercise.

 • For senior roles, you can also look at whether candidates seem comfortable making high-level decisions (for example, how they would improve your website’s layout). Also, keep an eye out for candidates with wide experience in using HTML in tandem with CSS and JavaScript.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver