Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

İç Satış Yöneticisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

İşe alım süreciniz sırasında adayları değerlendirmek için bu örnek İç Satış Yöneticisi mülakat sorularını kullanın. Özel iş gereksinimlerinizi karşılamak için bunları değiştirebilirsiniz.

İç Satış Yöneticisi Mülakat Soruları

İç satış yöneticileri kotaları izler, müşteri katılımını artırmanın yollarını önerir ve bir satış ekibinin performansını iyileştirir. Ayrıca satış yönetimi sürecinin verimli bir şekilde işlemesini sağlarlar.

Bu üst düzey bir pozisyondur, bu nedenle ilgili iş tecrübesine sahip adayları arayın. Davranışsal sorular, adayların geçmişte zorluklara nasıl yaklaştıklarını anlamanıza yardımcı olacaktır. Başarılı iç satış yöneticileri, hedefleri doğrultusunda hareket eder ancak aynı zamanda proaktiftirler. Müşteri memnuniyetini artırmak için iyileştirmeler ve özellikler önerirler.

Bu kişi genellikle bir satış ekibini eğitir, değerlendirir ve motive eder. Hedef belirleyebilen ve görev atayabilen sağlam iletişim becerilerine sahip adaylar öne çıkacaktır. Ayrıca ekip ortamlarında rahat çalışabilmeli ve şirket hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak için çeşitli departmanlarla (örn. pazarlama ve ürün geliştirme) iş birliği yapabilmelidirler.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Ekibinizde hedefleri tutturmakta zorlanan bir çalışana nasıl ve ne zaman yaklaşırsınız? Onlara ne söylerdiniz?
 • Yeni ekip üyelerinin iyi bir şekilde işe başlamasını nasıl sağlarsınız?
 • Ekibinizin işlerini daha iyi organize etmesine yardımcı olacak yeni bir araç uygulamak istiyorsunuz, ancak bu araç  saatlerce ekstra eğitim gerektiriyor ve bu da aylık hedeflerine ulaşamayacakları anlamına geliyor. Uygulamaya devam eder miydiniz?
 • Kaybettiğiniz büyük bir satış fırsatını üst düzey yöneticilere nasıl anlatırsınız?
 • Bir sonraki çeyreğin satış sonuçlarını tahmin etmek için bir rapora hangi bilgileri dahil ederdiniz?

Role özgü sorular

 • Hangi CRM yazılımını kullandınız?
 • Ürünlerimiz hakkında bilginiz var mı? Sizce müşterilerimiz kimler?
 • Rekabet avantajımız nedir? Sizce satış çalışanlarımız satış sürecinde bunu nasıl kullanmalı?
 • İlk iletişimden anlaşmayı kapatmaya kadar satış sürecinin aşamalarını açıklayın. Müşterinin satın alma kararını en çok etkileyen faktörler nelerdir?
 • Satış ekibiniz için hedefler belirlemek üzere attığınız adımları açıklayın (örneğin gelecek ay veya çeyrek için).

Davranışsal sorular

 • İş gücüne dahil olmayan ekip üyelerini nasıl motive ettiğinizi açıklayın.
 • Müşteri hizmetleri deneyiminizden şimdiye kadar öğrendiğiniz en önemli ders nedir?
 • Önceki pozisyonlarınızda satış yönetimi sürecini nasıl geliştirdiniz?
 • Yeni satış çalışanları için en etkili eğitim yöntemleri nelerdir?

🇬🇧 English

Inside Sales Manager Interview Questions

Use these sample Inside Sales Manager interview questions to assess candidates during your hiring process. Feel free to modify them to meet your specific job requirements.

Inside Sales Manager Interview Questions

Inside Sales Managers monitor quotas, suggest ways to increase customer engagement and improve a sales team’s performance. They also ensure that the sales administration process runs efficiently.

This is a senior-level position, so look for candidates with relevant work experience. Behavioral questions will help you understand how candidates approached challenges in the past. Successful Inside Sales Managers are driven by goals but are also proactive. They suggest improvements and features to increase client satisfaction.

This individual usually trains, evaluates and motivates a sales team. Candidates with solid communication skills who are able to set goals and assign tasks will stand out. They should also be comfortable working in team environments and collaborate with various departments (e.g. Marketing and Product Development) to help meet company objectives.

Operational and situational questions

 • How and when would you approach an employee from your team who struggles to meet quotas? What would you tell them?
 • How would you ensure new team members onboard well?
 • You want to implement a new tool that’ll help your team organize their work better, but it requires extras hours of training and this means they won’t be able to meet their monthly goals. Would you proceed with implementation?
 • How would you tell senior managers about a big sales opportunity you lost?
 • What information would you include in a report to forecast the next quarter’s sales results?

Role-specific questions

 • What CRM software have you used?
 • Are you familiar with our products? Who do you think are our customers?
 • What’s our competitive advantage? How do you think our salespeople should use it during the sales process?
 • Describe the phases of the sales process, from initial outreach to closing the deal. What factors most influence the customer’s buying decision?
 • Describe the steps you take to set goals for your sales team (e.g. for next month or quarter.)

Behavioral questions

 • Describe how you motivate disengaged team members.
 • What is the most important lesson you’ve learned from your customer service experience so far?
 • How have you improved the sales administration process in your previous positions?
 • What training methods are the most effective for new salespeople?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver