Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

İK Başkan Yardımcısı İş İlanı Örneği 

İK Başkan Yardımcısı iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

İK Başkan Yardımcısı şunları içerir:

 • Şirketin vizyon ve misyonunu oluşturmak için yönetim ekibiyle işbirliği yapmak
 • Stratejik İK planları ve politikaları geliştirmek
 • İK yöneticilerinin çalışmalarını işe almak, yönlendirmek ve değerlendirmek

İş özeti

Şirketin İK planlarını misyonumuzu ve genel stratejimizi destekleyecek şekilde yönlendirmek ve denetlemek için yetkin bir İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı (İK Başkan Yardımcısı) arıyoruz.

Bu pozisyonun sorumluluğu yüksektir ve doğrudan CEO'ya rapor verir. Lider ve stratejik düşünür olduklarını kanıtlayabilen adaylar, etkili insan yöneticileri ve problem çözücüler istiyoruz. Bunların hepsi iseniz ve sağlam bir İK geçmişiniz varsa, sizinle konuşmak istiyoruz.

Amaç, stratejik İK rolünü teşvik etmek ve hem İK'nın hem de bir bütün olarak organizasyonun uzun vadeli başarısını sağlamaktır.

Sorumluluklar

 • Şirketin vizyonunu ve misyonunu oluşturmak için yönetim ekibiyle işbirliği yapın
 • Stratejik İK planları ve politikaları geliştirin (işe alım, eğitim, ücretlendirme vb.)
 • İK yöneticilerinin çalışmalarını işe alın, yönlendirin ve değerlendirin
 • Fırsat eşitliği, çeşitlilik vb. için girişimlere karar verin ve bunlara göre hareket edin.
 • İş ve çalışan ilişkilerinin sorumluluğunu üstlenmek
 • Maksimum verimliliği sağlamak için süreçleri yeniden tasarlayın
 • Tüm prosedürlerin yasal düzenlemelere ve en iyi uygulamalara uygun olmasını sağlamak
 • İK operasyonlarının ve politikalarının etkinliğini analiz edin
 • İş metriklerini ve KPI'ları kullanarak CEO için raporlar hazırlayın

Gereksinimler

 • İK Başkan Yardımcısı veya diğer kıdemli İK rolü olarak kanıtlanmış deneyim
 • Stratejik planlama ve uygulamada deneyim
 • İK fonksiyonları hakkında derin bilgi (yetenek yönetimi, işe alım vb.)
 • Metrikleri ve analitiği kullanma becerisi
 • Yerel ve uluslararası iş hukuku bilgisi
 • MS Office ve ERP sistemleri (örn. SAP) hakkında çalışma bilgisi
 • İletişim ve topluluk önünde konuşma becerisi
 • Mükemmel liderlik nitelikleri ile iyi organize edilmiş
 • İşletme, İK, sosyal bilimler veya ilgili alanlarda BSc/BA; MSc/MA/MBA tercih edilir
 • Sertifikasyon (örneğin PHR/SPHR) olması güzel

🇬🇧 English

VP of HR job description

This VP of HR job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

VP of Human Resources responsibilities include:

 • Collaborating with management team to craft the company’s vision and mission
 • Developing strategic HR plans and policies
 • Hiring, guiding and evaluating the work of HR executives

Job brief

We are looking for a competent Vice President of Human Resources (VP of HR) to direct and oversee the company’s HR plans in ways that support our mission and overall strategy.

This position has high accountability and reports directly to the CEO. We want candidates who can prove they are leaders and strategic thinkers, effective people managers and problem-solvers. If you are all these, and you have a solid HR background, we want to talk to you.

The goal is to promote the role of strategic HR and ensure the long-term success of both HR and the organization as a whole.

Responsibilities

 • Collaborate with management team to craft the company’s vision and mission
 • Develop strategic HR plans and policies (recruitment, training, compensation etc.)
 • Hire, guide and evaluate the work of HR executives
 • Decide and act on initiatives for equal opportunity, diversity etc.
 • Assume responsibility of labor and employee relations
 • Re-engineer processes to ensure maximum efficiency
 • Ensure all procedures comply with legal regulations and best practices
 • Analyze the effectiveness of HR operations and policies
 • Prepare reports for the CEO using business metrics and KPIs

Requirements

 • Proven experience as VP of HR or other senior HR role
 • Experience in strategic planning and implementation
 • Deep knowledge of HR functions (talent management, recruitment etc.)
 • Ability to use metrics and analytics
 • Knowledge of local and international labor law
 • Working knowledge of MS Office and ERP systems (e.g. SAP)
 • Aptitude in communicating and public speaking
 • Well-organized with excellent leadership qualities
 • BSc/BA in business, HR, social sciences or related field; MSc/MA/MBA is preferable
 • Certification (e.g. PHR/SPHR) is nice-to-have

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver