Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

İK Danışmanı İş İlanı Örneği 

İK Danışmanı iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

İK Danışmanı sorumlulukları şunları içerir:

 • Performans değerlendirme yöntemlerini araştırmak ve önermek (örn. çalışan değerlendirme sistemleri)
 • Şirket politikalarının tasarlanması ve uygulanmasına yardımcı olunması
 • İş tanımlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

İş özeti

Çalışanları işe alma, yönetme, değerlendirme ve elde tutma konusunda değerli yönergeler sağlayacak bir İK Danışmanı arıyoruz.

İK Danışmanının sorumlulukları arasında işe alım yöneticilerine görüşme ipuçları sağlamak, performans değerlendirme yöntemlerini araştırmak ve şirket politikaları tasarlamak yer alır. Bu rolde başarılı olmak için, iyi bir çalışma mevzuatı anlayışı ile birlikte İK alanında akademik ve profesyonel bir geçmişe sahip olmalısınız.

Sonuç olarak, İnsan Kaynakları departmanımızın sağlıklı bir çalışma ortamı beslemesini ve iş hedeflerimize ulaşmamıza katkıda bulunmasını sağlayacaksınız.

Sorumluluklar

 • Performans değerlendirme yöntemlerini araştırın ve önerin (örneğin çalışan değerlendirme sistemleri)
 • Şirket politikalarını tasarlayın ve uygulamaya yardımcı olun
 • İş tanımlarını gözden geçirin ve güncelleyin
 • İşe alım yöneticilerini aday görüşmesi değerlendirme teknikleri konusunda eğitin
 • Çalışan geri bildirimlerini toplamak ve iyileştirme alanlarını belirlemek için dahili anketler yapın
 • Günlük operasyonları iyileştirmek için yeni İK teknolojisi çözümleri önermek (örneğin ATS ve HRIS yazılımı)
 • Ciro ve elde tutma oranları gibi önemli işe alım metriklerini izleyin
 • Çalışan isteklerini ve olası sorunları ele alın (örneğin şikayetler)
 • İşveren markası girişimlerinin düzenlenmesine yardımcı olun
 • Yöneticileri, çalışanları ve diğer İK ekibi üyelerini işe almak için iletişim noktası olarak hareket edin

Gereksinimler

 • Bir İK Danışmanı, İK Danışmanı veya benzer bir rol olarak kanıtlanmış iş deneyimi
 • İş mevzuatı konusunda bilgi sahibi
 • İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımı (HRMS) ile uygulamalı deneyim
 • Açık ve adil şirket politikaları tasarlama becerisi
 • Mükemmel kişilerarası ve iletişim becerileri
 • Problem çözme tutumu
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme veya benzeri bir alanda BSc
 • İK veya Örgüt Psikolojisinde Yüksek Lisans bir artıdır

🇬🇧 English

HR Advisor job description

This HR Advisor job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

HR Advisor responsibilities include:

 • Researching and recommending performance evaluation methods (e.g. employee appraisal systems)
 • Designing and helping implement company policies
 • Reviewing and updating job descriptions

Job brief

We are looking for an HR Advisor to provide valuable guidelines on how to recruit, manage, evaluate and retain employees.

HR Advisor responsibilities include providing interviewing tips to hiring managers, researching performance evaluation methods and designing company policies. To be successful in this role, you should have an academic and professional background in HR, along with good understanding of labor legislation.

Ultimately, you will ensure our Human Resources department nurtures a healthy work environment and contributes to achieving our business goals.

Responsibilities

 • Research and recommend performance evaluation methods (e.g. employee appraisal systems)
 • Design and help implement company policies
 • Review and update job descriptions
 • Train hiring managers on candidate interview evaluation techniques
 • Conduct internal surveys to gather employee feedback and identify areas of improvement
 • Suggest new HR technology solutions to improve day-to-day operations (e.g. ATS and HRIS software)
 • Monitor key recruiting metrics, like turnover and retention rates
 • Address employee requests and potential issues (e.g. grievances)
 • Assist in organizing employer branding initiatives
 • Act as the point of contact for hiring managers, employees and other HR team members

Requirements

 • Proven work experience as an HR Advisor, HR Consultant or similar role
 • Knowledge of labor legislation
 • Hands-on experience with Human Resources Management Software (HRMS)
 • Ability to design clear and fair company policies
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Problem-solving attitude
 • BSc in Human Resources Management, Business Administration or similar field
 • MSc/MA in HR or Organizational Psychology is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver